Украина
category

Атестація

Вопрос № 2722
Атестація
4 консультации
100 грн.

Доброго дня.

Виникло таке питання.

Працюю вчителем в початковій школі 4тий рік. Два роки тому закінчила вищу освіту. 

1.Нещодавно розібралася з тарификіцією і виявила що мою копію диплому десь поділи і зп нараховували як молодшому спеціалісту по 10розряду. Економіст в районі сказала що нарахування зп по 11 розряду буде з дня подачі документів, тобто з цього місяця. Чи мають перерахувати зп за ці два роки?

2. В цьому році пройшла атестацію. Отримала категорію спеціаліст 2гої категорії. Відповідно з дня наказу будуть нараховувати зп вже по 12 розряду.

Але виникло таке запитання. Окрім годин у класі я працюю і на ГПД  і ні бухгалтер, ні економіст не знають як теперь нараховувати мені зп. В положенні сказано про те що так як я тільки закінчила університет то мені курси підвищення кваліфікації проходити не потрібно. Але сказано і про те що для того щоб підвищення зп розповсюджувалося і на ГПД я маю  надати сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації з довідкою в якій вказано що я є також і вихователем ГПД. 

Пропонують нараховувати за години в класі по 12 розряду, а за години ГПД - по 11 розряду. І в наступному році пройти атестацію і як вихователь ГПД. Чи буде вірним такий варіант?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 25 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню можу повідомити, що:

Посадові оклади за ЄТС 2018, 2019, 2020 Посадові оклади за єдиною тарифною сіткою на 2018, 2019, 2020 роки. Визначені оклади згідно розрядів та тарифних ставок з урахуванням коефіцієнту підвищення окладу. Показники можуть змінюватись при внесенні відповідних зміни до Державного бюджету. Примірні розміри посадових окладів згідно тарифної сітки наведені у таблиці за посиланням:  Подробиці: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/posadovi-okladi-za-ets/posadovi-okladi-za-yets-2018-2019-2020/

Щодо атестації вчителя можу сказати наступне:

Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді (пункт 3.13 Типового положення про атестацію педагогічних працівників).

Кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст", та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків (пункт 4.4 Типового положення).

Жодних вимог щодо кількості годин та Нової української школи не виявлено. Після двох років роботи можна подаватися на атестацію.

Окремо уточнюю, що з 1 лютого 2018 року розпочалося навчання на дистанційному курсі «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (наказ МОН № 334 від 15 січня 2018 р.). Цей дистанційний курс є одним із обов'язкових етапів підвищення кваліфікації педагогів, які навчають 1-й клас з вересня 2018 року.

Також уточнюю, що загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (частина 3 статті 27 Закону України "Про загальну середню освіту"). Тобто ці 150 годин означають, що викладач повинен щорічно підвищувати кваліфікацію не менш як протягом 150 академічних годин за 5 років, ця норма не стосується тих, хто атестуєтьсяна присвоєння чергової категорії. Атестація та підвищення кваліфікації - дещо різні процедури.

 Ще одним додатковим аргументом є пряма норма пункту 1.8 вже згаданого Типового положення про атестацію педагогічних працівників: Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу. Тобто для тих, хто має диплом, сам факт наявності диплому вважається підвищенням кваліфікації.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 25 грн.

Добрий ранок!

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Закону України (ЗУ) "Про освіту" передбачено, що атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до ч. 3 ст. 50 ЗУ "Про освіту" передбачено, що за результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч.4 ст. 51 ЗУ "Про освіту" передбачено, що за результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

Положення ЗУ "Про загальну середню освіту" та деякі положення Типового положення про атестацію педагогічних працівників (надалі - Типове положення) щодо атестації уже Вам описав колега.

Відповідно до п.1.7 Типового положення передбачено, що атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

Відповідно до п.1.9 Типового положення передбачено, що позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Відповідно до п. 3.23 Типового положення передбачено, що при суміщенніпрацівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

Щодо ГПД (групи подовженого дня):

Діяльність ГПД регулюються Порядком створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (надалі - Порядок) затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року за № 677.

Згідно з Порядком вся діяльність регулюється чинним законодавством України (в тому числі, перераховане вище) та рішеннями (наказами) засновника такого навчального закладу.

Звертаю Вашу увагу, що Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу втратило чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) від 18 липня 2018 року за №558.

Щодо Ваших запитань:

1) Тут спірне запитання, по законодавсту так, але при умові, якщо ми надали відповідні документи. Якщо ми їх надали, але хтось їх згубив, то це уже проблеми установи або організації. Але варто також розуміти, що організації, що фінансуються з державного чи місевого бюджету дуже рідко визнають свою провину і перераховують. Але можете звернутися з заявою про перерахунок, описавши що Ви надавали відповідні документи. Але це може викликати конфлікт з навчальним закладом.Тому вирішувати Вам, чи звертатися із заявою чи ні.

2) В законодавстві відсутні якісь обмеження щодо проходження підвищення кваліфікації, то на підставі п.3.23 і 1.9 Типового положення можете пройти підвищення кваліфікації.

Запитання можете залишити у коментарі.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна. 

Ответ оплачен: 25 грн.

Доброго дня. Стосовно питань можу повідомити наступне.

1. Пропоную Вам звернутися письмово до відповідного відділу. В заяві викласти суть Вашої ситуації, наполягати, що надавали копію діплому та просити провести перерахунок. Якщо буде відмова, то маєте право оскаржити її. 

2.Так, такий варіант буде вірним. Оскільки атестацію Ви проходили як спеціалист, а не як ГПД. Проходити курси підвищення кваліфікації не потрібно після закінчення ВНЗ на загальних підставах, але для підвищення зп як вихователю ГПД потрібно пройти ці курси. 

Ответ оплачен: 25 грн.

Вітаю! Погоджуюсь з колегами. Від себе додам, що Ви можете звернутися за роз’ясненнями до департаменту з гуманітарних питань або  відділу освіти департаменту за місцем вашої роботи 

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ