Украина

Пай спадкування

Вопрос № 2797
Пай спадкування
5 консультаций
50 грн.

Чи потрібно вносити зміни до заповіту після заміни сертифіка­та на державний акт на право власності на земельну ділянку, якщо до складу спадщини було включено право на земельну част­ку (пай)? Як оформити право на спадщину,якщо в заповіті вказано сертифікат,а не державний акт, а заповідач  помер?

Консультации Советников

Доброго дня!

Якщо заповідач живий то можна внести відповідні зміни до заповіту за участі нотаріуса.

Якщо ні, то лише в судовому порядку , щляхом подачі позовної заяви "Про визнання права власності в порядку спадкування (за заповітом або за Законом) на земельну частку(пай)", в тексті описати Вашу ситуацію та додати документи як докази заповіт, сертифікат і т.д.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Доброго дня!

Земельний сертифікат – це документ, який посвідчує право особи на земельну частку (пай) і містить відомості про її вартість та розмір в умовних кадастрових гектарах. Отримавши такий документ, громадянин ще не знає, де конкретно розміщена його частина землі, і не може самостійно її обробляти.

Сертифікат є дійсним до виділення власнику земельної частки (паю) у натурі (на місцевості) земельної ділянки та видачі йому державного акту на право власності на земельну ділянку.

Статтею 1218 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) передбачено, що до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спад­щини (день смерті або день оголошення померлим).

Оскільки після виділен­ня в натурі земельної ділянки право на земельну частку (пай) зникає (вже виникає право власності на неї відповідно до державного акту), воно не може буди успадковане. Тому після отримання державного акту власнику зе­мельної ділянки необхідно скористатися встановленим ст. 1254 ЦКУ правом на внесення змін до заповіту. В протилежному випадку спадкування земель­ної ділянки буде здійснено за законом.

Доброго дня. 

Сертифікат на земельну частку (пай) вважаються правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на відведення земельної частки в натурі  відповідно до законодавства. Сертифікат на земельну ділянку є дійсними до виділення власникам земельних часток (паїв) в натурі  земельних ділянок та видачі їм державних актів на право власності на землю.

Земельний сертифікат посвідчує право особи на земельну частку (пай) і містить відомості про її вартість та розмір в умовних кадастрових гектарах. Але отримати землю в користування можна тільки після виділення частки в натурі на місцевості та отримання державного акта на право власності на землю. 

Таким чином, необхідності та обов’язку у спадкодавця вносити зміни до заповіту немає. Але, це не заважає йому це зробити. 

Якщо спадкодавця вже немає в живих, то  обміняти сертифікат на державний акт на право власності на земельну ділянку може спадкоємець. Для цього необхідно звернутися до землевпорядної організації із документами:

-розпорядженням районної державної адміністрації, рішення сесії сільської ради про надання дозволу на виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку;

-викопіюванням із нанесенням місця розташування земельної ділянки, завірене печаткою районної державної адміністрації та підписом голови;

-копія сертифікату на право на земельну частку (пай);

-копія свідоцтва про право на спадщину ;

-копія паспорту (всі сторінки) та ідентифікаційного коду.

Таким чином, кожен власник земельної частки (пай) має усвідомити, що реальним власником належного йому паю він стане тільки тоді, коли це право буде посвідчене державним актом на право власності на земельну ділянку і який буде зареєстрований у встановленому порядку.

все зависит от того что указано в завещании - все имущество, конкретно земля с номером кадастра , с адресом с участком и т.д.

если там указано сертификат , а сейчас акт - то лучше переоформить завещание , если завещатель жив

Ответ оплачен: 50 грн.

Зважаючи на те, що заповідач помер, внести зміни до заповіту вже неможливо.  У заповіті вказаний саме сертифікат, який дає право на земельну частку (на її отримання). Однак як вже писав, дане право не може бути успадковане, адже воно зникло з моменту виділення земельної ділянки в натурі та видачі державного акта на право власності на земельну ділянку (тобто виникнення права власності на земельну ділянку).

А тому спадкування земельної ділянки буде здійснено за законом.

При спадкуванні за законом майно переходить до спадкоємців згідно зі встановленою законом черговістю. Кожна наступна черга спадкоємців набуває право на спадщину за відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, їх відмови від прийняття спадщини.

При спадкуванні за законом встановлено п'ять черг спадкоємців:

— перша черга — діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадко­давця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пере­жив, та батьки;

— друга черга — рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері (не успадковують один після одного зве­дені брати і сестри, якщо вони не мають спільних батьків);

— третя черга — рідні дядько та тітка спадкодавця;

— четверта черга — особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини;

— п'ята черга — інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

Якщо майно успадковується за законом двома і більше спадкоємцями, їх частки у спадщині є рівними. При цьому, якщо успадковується нерухоме майно, за письмовою угодою між спадкоємцями, посвідченою нотаріусом, розмір частки у спадщині може бути змінено.

Для прийняття спадщини необхідно у строк 6 місяців подати нотаріусу  (або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування) за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини, а також відповідні документи, що підверджують родинний зв'язок із заповідачем.

13.06.19 21:28
Наталя

Внуки не мають права на спадщину?

13.06.19 21:50

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року №7 зазначено наступне: «При вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом), судам необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СК України про те, що сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки». У випадку, якщо внуки взагалі не проживали із спадкодавцем або проживали менше п’яти років разом, то суди визнають з ними право власності на спадкове майно тільки в порядку останньої п’ятої черги спадкоємців за законом. Таким чином, внуки спадкодавця стають в один ряд із іншими родичами спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно.

Відповідно до ч.1 ст. 1266 ЦК України, внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини. Таким чином, застосування приписів даної статті можливе виключно за умови, якщо мати, батько, дід або баба померли до відкриття спадщини. Тобто у Вас, може виникнути право на спадщину у першу чергу лише у випадку смерті ваших батьків (доньки чи сина заповідача), а так лише 5 черга спадкування.

13.06.19 22:09
Наталя

Бабуся принесла мені заповіт в 2001 році,а в 2004 був складений акт. Вони так вирішили з дідусем один пай одному сину ,бо в нього не було своего раба,а другий -мені ,внучці, дочці другого сина,бо в мого батька є пай свій.Це так мені бабуся сказала,коли давала заповіт. Дідусь помер в ,2009 році,той пай оформили на батькового брата.А тепер ,в січні ,померла бабуся,я звернулася до нотаріуса. Батько мій і його брат спадкоємці першої черги,вони не претендують,навіть віддали мені акт на землю,довідку про смерть бабусі.Потрібно брати у них відмову від спадщини,бо хочеться виконати волю бабусі,вона так хотіла.

13.06.19 22:14
Наталя

Треба,щоб всі родичі відказ писали,чи достатньо того,що вони не подали на право на спадщину?

13.06.19 22:36

Необхідно, щоб Ваш батько і його брат, так як вони у першій черзі, написали у нотаріуса заяву про відмову від прийняття спадщини на вашу користь.

13.06.19 23:39
Наталя

Дякую за допомогу.

14.06.19 08:53

Будь ласка, але покваптесь із заявами щодо відмови від прийняття спадщини. Адже Ви написали, що бабуся померла в січні, а тому у випадку неприйняття спадщини спадкоємцями першої черги у 6-місячний строк з дати відкриття спадщини (або у даному випадку відмови від її прийняття на Вашу користь) право на спадкування перейде до спадкоємців 2-ї черги. 

14.06.19 14:57
Наталя

Бабуся померла 25 січня.Тоді виходить,що до 25 липня уже повинні бути подані відмови на мою користь ,так? Чи ще раніше?

14.06.19 15:02
Наталя

За скільки днів до 25 липня? 

14.06.19 17:34

Необхідно подати у 6-місячний строк з дня відкриття спадщини, тобто у будь-який день цього строку, головне щоб не пізніше 25 липня.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ