Украина

Воєнкомат

Вопрос № 2964
Воєнкомат
9 консультаций
125 грн.

Які документи потрібно надати студенту Польського вишу в воєнкомат.Щоб отримати відсрочку від призову.

Консультации Советников

Здоров'я! Довідку(або копію наказу,з мокрою печаткою ВУЗу,про зарахування студента до ВНЗ)! Якщо, документ буде іноземною мовою, то з обов'язковим нотаріально завіреним перекладом!

Доброго дня!

Відповідно до ч.9 ст.17 Закону України " Про військовий обов'язок і військову службу" право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відповідно до ч.16 ст. 17 Закону України " Про військовий обов'язок і військову службу" призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Підтверджуючими документами є:

договір із університетом;

наказ про зарахування;

довідка ВНЗ про перебування на навчанні;

інші додаткові документи, які підтверджують факт навчання.

Документи необхідно перекласти на українську мову та нотаріально засвідчити. 

Для отримання відстрочки необхідно скласти заяву на ім’я голови районної (міської) призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу, з описом підстав для надання відстрочки, а також додати всі наявні письмові докази, що підтверджують дані підстави.

Заяву необхідно складати у 2-х екземплярах, один з яких, із позначкою про реєстрацію, залишити собі. Дана заява буде розглядатись на зібранні членів районної (міської призовної комісії), за результатами чого, районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до облікової картки призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

  • придатність до військової служби і призов на строкову військову службу з призначенням до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань, а також визначає термін відправлення його у військову частину (у разі відсутності підстав, що чітко закріплені в Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу»);
  • надання відстрочки від призову на строкову військову службу (у разі наявності підстав, закріплених в Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу»);
  • внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу (у випадках, не передбачених Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

У разі внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу, рішення про надання/не надання відстрочки приймається на засіданні призовної комісії вищого рівня (обласна комісія).

Доброго дня.

Згідно чинного законодавства України на відстрочку від строкової служби в армії мають право студенти та учні загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання. Ті, хто здобувають освіту на заочній формі – таке право втрачають.

Однак і тут є винятки: право на відстрочку мають ті, хто навчається в інтернатурі, аспірантурі та докторантурі з відривом або без відриву від виробництва. 

Довідку про те, що призовник є студентом потрібно надавати щороку до 1 жовтня в РВК. Документ має бути встановленого зразка та підписаний керівником навчального закладу.

Право на відстрочку студентам поширюється на тих, хто навчається закордоном. Призовник має надати довідку про те, що є студентом іноземного навчального закладу. Однак документ має бути перекладений українською мовою, а переклад нотаріально завірений.

Відстрочка від строкової служби в армії для студентів має деякі нюанси: наприклад, якщо студент вирішив перевестися на таку ж спеціальність в інший виш, то право відстрочки залишається за ним. Якщо ж студент в процесі навчання вирішив змінити спеціальність та перевестися на інший факультет у своєму виші, або на інший факультет в іншому виші – право відстрочки втрачається.

Сподіваюсь, що Вам допоміг. Звертайтесь, якщо будуть додаткові питання.

Всього доброго.

Хотів дещо уточнити щодо довідки з Польського вишу, яку обов'яково необхідно додати.

Так, відповідно до пункту 85 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого  постановою КМУ від 21 березня 2002 року № 352 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%B... рішення про відстрочку від призову для продовження навчання приймається під час першого проходження призовником районної призовної комісії на підставі довідки (додаток 17), яка видається навчальним закладом.

Надання відстрочки від призову для продовження навчання провадиться з обов'язковим викликом призовника до районної призовної комісії. Медичний огляд призовників, придатних до військової служби, в цьому разі не проводиться. Дані про стан здоров'я таких призовників заносяться до книги протоколів засідань районної призовної комісії згідно з результатами медичного огляду під час їх приписки до призовної дільниці.

Період навчання студента зазначається у довідці навчального закладу, згідно з якою районна призовна комісія надає відстрочку на конкретний термін.

Доброго дня!

 По Вашому питанню повідомляю:

Вам потрібно надати до военкомату за місцем приписки , заяву про надання відстрочки з вказанням причин та додати: довідку з навчального закладу,  копію наказу про зарахування на денну форму навчання , завірену печаткою ВНЗ та в установленому порядку посвідченого нотаріально перекладу на укр. мову! ( для іноземних закладів освіти) ст.17 Закону України " Про військовий обов'язок і військову службу"

Всі довідки та копії з них , що видаються іноземною мовою, мають бути нотаріально посвідчені на території України!

З повагою, 

Костянтин Гончаренко

1. договор на обучение 

2. справку что Вы учитесь и являетесь студентом с переводами и апостилем

Доброго дня!

До воєнкомату необхідно подати:

1.Наказ про зарахування

2.Довідку про навчання

3.Договір про навчання 

Документи повинні бути з перекладом на українську мову та засвідчені в нотаріальній конторі 

Ответ оплачен: 125 грн.

Доброго дня. Довідки з Польського вишу встановленого зразка  (додаток 17) буде достатньо для відстрочки від призову, непотрібно подавати ще й наказ про зарахування та договір з ВНЗ. 

Адже саме подача довідки передбачена чинним законодавством України.

Добрий вечір!

Погоджуюсь з колегою, що Вам буде достатньо довідки з університету, але вона має бути встановленої форми, що описав колега, але з перекладом на українську мову.

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ