Украина
category

Переезд родителей из Латвии в Украину

Вопрос № 3035
Переезд родителей из Латвии в Украину
3 консультации
100 грн.

Родителям больше 80 лет, живут в Латвии. Мама не гражданка Латвии пенсию получает Латвийскую, отец гражданин России проживающий на территории Латвии пенсию получает военную российскую. Есть ли возможность переехать на Украину без принятия гражданства и получать пенсию соответственно латвийскую и российскую. Что для этого надо от них и соответственно от нас. Мы (дочь и зять) граждане Украины . Спасибо!

Консультации Советников

Доброго вечора.

Відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Стаття 8. Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг (ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"):

1. Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають:

1) громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб - члени їхніх сімей, зазначені у статті 36 цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом;

2) особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за Законом України "Про пенсійне забезпечення" - за умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, - члени їхніх сімей.

4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Таким чином, щоб вашому батьку, який наразі має статус іноземця (тобто є громадянином Росії) отримувати також українську пенсію необхідно бути громадянином України або мати посвідку на постійне проживання в Україні (ну і звичайно мати необхідний страховий стаж: з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — не менше 27 років)..

Якщо ваша мама є громадянкою України, то вона має право на пенсію і в Україні, 

 Документи для оформлення пенсії за віком:

 • заява встановленої форми
 • паспорт (оригінал і ксерокопія)
 • документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера
 • свідоцтво про народження дітей (у разі необхідності)
 • свідоцтво про шлюб (у разі потреби, оригінал + ксерокс)
 • заява і номер розрахункового рахунку в уповноваженій банківській установі
 • трудова книжка (оригінал і ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж
 • ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 • довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (при потребі)
 • диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал і ксерокопія)
 • за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року, незалежно від перерв

Більш повну інформацію можна отримати в місцевому управлінні Пенсійного фонду України.

Всього доброго. Сподіваюсь, що Вам допоміг.

Здоровья! Не вижу препятствий для переезда Ваших родителей и проживания их на территории Украины. Жить они могут где им понравится! И пенсионные выплаты получать на карту, в любой точке мира! Эти вопросы согласуются с банком, в котором оформлена пенсионная карта каждого из родителей! Здесь вопрос в другом, а именно, в случае каких-либо черезвычайных ситуаций, они не смогут получать выплаты положенные по закону, пенсионерам Украины! А в остальном, нет проблем. Перевозите их, временно регистрируете по своему адресу для медобслуживания, разного рода бытовых ситуаций и справок! А остальные вопросы, насколько я понимаю, ни Вас, ни Ваших родителей, не интересуют!?

24.11.19 11:41
Оксана

Як я зрозумів питання по мамі тільки правільно нотаріально виконати перевід пенсії на підставі Договору між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення,підписаного 26.02.1998,який набув чинності 11.06.1999. А вот по батьку аналогічний договір між Росією і Україною не в нашу користь пенсія стає в три - чотири рази менша, тобто ВИ рекомдуєте тимчасово отримувати пенсію на банківську картку (до кінця терміну дії картки, а потім???). Може знаєте як знайти аналогічний закон між Росією і Латвією на підставі якого пенсія нараховується батькові.Дякую

24.11.19 15:06

Нажаль, між Україною та Росією офіційно вся співпраця припинена. Вам треба буде, ближче до терміну закінчення строку дії банківської картки Вашого батька, "погуглити" банк, представництва якого є, як в Україні, так і в Росії, відкрити в ньому рахунок, отримати картку, та сповістити координати для переведення пенсії батька на нову картку! Тільки Вам потрібно прослідкувати за тим, щоб Вам надали письмову відповідь на Ваш лист з новими реквізитами!

Ответ оплачен: 100 грн.

Доброго дня.

Ви писали: "Мама не гражданка Латвии? пенсию получает Латвийскую".

Якщо я правильною розумію, то вона є громадянкою України. Якщо так, то окрім латвійської пенсії, за наявності необхідного страхового стажу, вона може отримувати й українську.

В України діє низка договорів з іншими країнами про пенсійне забезпечення, всі угоди розподіляються на два види. 

Ті, які ґрунтуються на територіальному принципі, тобто виплати здійснює держава, на території якої проживає пенсіонер. За цим принципом в України укладені договори з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Росія, Грузією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Монголією, Румунією, Таджикистаном, Туркменістаном, Угорщиною та Узбекистаном.

Другий тип угод базується на пропорційному принципі. Такі договори укладені з Литвою, Латвією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Польщею, Португалією, Чехією та Словаччиною. Кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за трудовий стаж, набутий на своїй території.

Відповідно до пунгкту 1.6 ІНСТРУКЦІЇ про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, затвердженої Постановою правління Пенсійного фонду України 23.04.1999 № 4-5 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0413-99) пенсійне забезпечення пенсіонерів іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюється на підставі міжнародних договорів за кошти цих держав шляхом їх переказу на поточний рахунок в іноземній валюті Фонду в уповноваженому банку.

Виплату пенсій в Україні пенсіонерам іноземних держав здійснюють головні управління Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головне управління Фонду), через банки, в яких за згодою одержувачів відкриті поточні рахунки в гривнях, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством про пенсійне забезпечення в Україні.

Відповідно до ст. 2 УГОДИ між Пенсійним фондом України і Державним агентством соціального страхування Латвійської Республіки про порядок переказу і виплати пенсій від 04.07.2001 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/428_055) переказ і виплата пенсій здійснюються на підставі заяви одержувача пенсії та офіційного підтвердження Компетентної установи держави про легальне проживання одержувача пенсії на її території.

Заява про переказ пенсії за вибором одержувача пенсії маже подаватися:

в Україні - у Пенсійний фонд України;

в Латвійській Республіці - у Державне агентство соціального страхування.

Після прибуття на місце постійного проживання одержувач пенсії звертається в установи, зазначені в статті 2 цієї Угоди.

Відповідно до ст. 17 цієї УГОДИ Державне агентство соціального страхування Латвійської Республіки несе відповідні витрати, пов'язані з переказом на банківський рахунок Пенсійного фонду України коштів для виплати пенсій, призначених у Латвійській Республіці особам, які проживають на території України;

Тобто,  у разі переїзду вашої мами до України на постійне місце проживання  латвійський банк не буде переводити пенсійні виплати на картку до кінця строку її дії. Такі питання вирішуються не банками (як писав колега), а органами пенсійного забезпечення.

Враховуючи зазначене, щоб вашій мамі отримувати латвійську пенсію на території України, відразу після зміни місця проживання необхідно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (місцевого управління).

2) Що стосується вашого батька, так як він є іноземцем (громадянином Росії), щоб  законно перебувати на території України,  йому необхідно мати посвідку на постійне проживання в Україні.

При наявності законних підстав для перебування на теритоії України, йому необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою про переведеня російської пенсії до ПФУ із подальшим перерахуванням на особистий рахунок.

Всього доброго.

24.11.19 15:40
Оксана

в Латвії громадяни поділяються на "Громадян Латвії" і "Негромадян" різниця в кольорі паспорта і можливості голосувати. Дякую за крайній комант. Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення   я знайшла єдине питання механізм виплати пенсії.

24.11.19 16:00

Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення я знайшла єдине питання механізм виплати пенсії.

Механізм виплати пенсії вашій мамі у разі переїзду до України на постійне проживання врегульований не цим Договором, а УГОДОЮ між Пенсійним фондом України і Державним агентством соціального страхування Латвійської Республіки про порядок переказу і виплати пенсій від 04.07.2001 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/428_055).

Наразі пенсію в Латвії вашії мамі виплачує Державне агентство соціального страхування (можлив зараз інша назва) шляхом перерахування на особистий рахунок вашої мами для пенсійних виплат.

Після переїзду до України на постійне проживанням вашій мамі необхідно звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (місцевого управління) про переказ латвійської пенсії на рахунок ПФУ для подальшого переведення на особистий рахунок в уповноваженому банку України (який звичайно необіхдно буде відкрити).

Повторюсь такі питання вирішуються не банками (як писав колега), а саме органами пенсійного забезпечення. Це також стосується і пенсії вашого батька.

Пишіть, якщо будуть додаткові питання. Всього доброго.

24.11.19 16:12
Оксана

По мамі зрозуміло, тепер по батьку- там угода інша (по територіальному принципу). Така виплата пенсії невигідна. Але чи існує правова  можливість на підставі " постановления Правительства РФ от 17.12.2014 N 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации" отримувати російську пенсію. Російські офіцери які проживали в Криму до 2014 року отримували російську пенсію не зважаючи на дію "договорів, що базуються на територіальному принципі, за якими витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає отримувач. Такий тип угоди діє між Україною та такими країнами – Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан (учаcники багатосторонньої Угоди про гарантії прав – громадян держав-учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 року). І ще одне питання: в батька є соціальна Латвійська пенсія як буде з нею. По нашому законодавству треба вибирати одну з двох.

24.11.19 17:15

Скоріш за все вашому батьку військова пенсія виплачується відповідно до наведеної вами Постанови (адже Ви вказали, що російські офіцери, які проживали в Криму до 2014 року отримували російську пенсію не зважаючи на дію "договорів, що базуються на територіальному принципі). Хоча це досить дивно, адже відповідно до пункту 2 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации, затвердженого даною Постановою, в случае если международным договором Российской Федерации предусмотрены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Положении, применяются правила, установленные международным договором Российской Федерации.

Якщо Ви звернули увагу, то Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року є чинною (маю на увазі для України).

Вважаю, що скоріш за все Російська Федерація припинила своє членство в даній Угоді, а тому нараховує пенсії саме на підставі вищещначеної Постанови.

У такому випадку батьку необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду України із заявою про переведеня російської пенсії до ПФУ із подальшим перерахуванням на особистий рахунок.

Що стосується соціальної латвійської пенсії - дві пенсії заборонено мати відповідно до законодавства України, однак у вашому випадку її призначає та виплачує не Україна, а саме Латвія. Тому відповідно до вищезгаданої міжнародної угоди необхідно буде звернутися із заявою до Фонду про переказ соціальної пенсії з рахунку Державного агентства соціального страхування. в Латвії на рахунок Фонду в Україні з подальшим зарахуванням на особистий рахунок вашого батька.

Всього доброго.

24.11.19 17:54
Оксана

Спасибо

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ