Украина
category

Возврат денег за товар при ремонте более 14 дней

Вопрос № 3073
Возврат денег за товар при ремонте более 14 дней
8 консультаций
120 грн.

Добрый день,

в интернет-магазине  "АЛЛО" была приобретена беговая дорожка, которая сломалась в течение гарантийного срока. Ремонт длился месяц и, не дождавшись возврата товара из сервисного центра, я написал заявление на возврат денег на основании того, что ремонт длится более 14 дней и дефект считается существенным. Мое заявление рассматривали 2 месяц, за это время мне отправили дорожку (но я отказался ее забирать).В заявлении ответили, что во-первых АЛЛО все лишь  торговая площадка и обращаться я должен к непосредственно продавцу, а АЛЛО не при чем. Хотя на странице товара продавцом указан АЛЛО, печать в акте приема-передачи стоит АЛЛО, но продавец действительно указана какой-то ФОП.А во вторых, что возврат денег может быть только, если проблема проявляется снова после ремонта.Могу ли я подавать в суд и требовать возврат денег от АЛЛО и как лучше действовать? 

Консультации Советников

Відповідно статті 9 Закону України "Про захист споживачів": споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його гарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Стаття 8 вищевказаного закону встановлює права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості:

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

Для обміну або повернення неналежної якості покупцеві необхідно надати: товар, товарний чек, упаковку товару, виробничу етикетку/паспорт товару.

Усунути недоліки товару зобов'язані протягом 14 днів з дати пред'явлення вимоги або за згодою сторін в інший строк ( якщо в відповідній квитанції покупець не піставив свій підпис щодо згоди на більш тривалий строк ремонту).

Працівник сервісного центру під час приймання виробу на гарантійний ремонт повинен у присутності споживача перевірити споживчі властивості виробу, його комплектність, зовнішній вигляд, заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб виробника або виконавця (за дорученням виробника) та гарантійних талонів і встановити наявність заявленого недоліку. Після огляду виробу повинен бути присвоєний номер, під яким він береться на гарантійний облік. Споживачу повинна бути видана квитанція (акт приймання в ремонт товару), у якій зазначаються певні недоліки, що виявилися при використанні товару, та термін виконання ремонту.

В квитанції повинна бути внесена інформація про вартість виробу, що здається до сервісного центру (вказана за погодженням між замовником та виконавцем або на основі поданих документів, що засвідчують їх ціну).

9. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів.

 Тобто споживач має право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми в розумний строк лише у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи. Споживач має право пред'явити одну із вимог, передбачених ч. 1 ст. 8 цього Закону, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною 1 цієї ж статті.

Істотний недолік – це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, що виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: він взагалі не може бути усунутий; його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Добрый день!

По Вашему вопросу сообщаю следующее:

В первую очередь Вам необходимо прочитать условия договора, а именно пунткты о возможности досрочного расторжения договора.

Ст. 907 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что договор о предоставлении услуг может быть расторгнут, в том числе путем одностороннего отказа от договора, в порядке и на основаниях, установленных Гражданским Кодексом, другим законом или соглашением сторон.

Обязательство может быть прекращено как по взаимному согласию сторон, так и по требованию одной стороны. В последнем случае речь идет об одностороннем расторжении договора, которое предполагает активные действия сторон. Расторжение договора также может происходить в форме одностороннего отказа, которая может наступить в результате нарушения условий договора по основаниям и в порядке, предусмотренных Гражданским Кодексом Украины, законом или договоренностью сторон. В последнем случае имеется в виду односторонний отказ от договора при необходимости, следствием которой является расторжение договора. Стороны могут воспользоваться предоставленным правом в любое время - как до начала выполнения, так и во время предоставления услуги. Кроме того, такое право на законных основаниях может принадлежать любой из сторон.

Предоставление сторонам указанного права связано с особенностями услуги и может происходить в трех случаях: когда основания расторжения договора предусмотренные Гражданским Кодексом Украины; когда основания расторжения договора предусмотрены законом; по договоренности сторон. Право на одностороннее расторжение допускается только в случаях, прямо установленных в договоре или в законе.

В соответствии со ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от договора о выполнении работ и оказании услуг, если исполнитель своевременно не приступил к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что закончить ее в определенный срок становится невозможным.

Если стороны в договоре предусмотрели право сторон на односторонний отказ от исполнения договора, то они должны согласовать порядок и последствия такого одностороннего отказа. В первую очередь эти вопросы связанные с возмещением понесенных сторонами расходов и убытков.

Споры, возникающие между сторонами по поводу выполнения условий данного договора, решается в судебном порядке. Путем подачи соответствующего гражданского иска к продавцу и изготовителю товара о возмещении морального и материального вреда и понесенных в связи с этим убытков.

С уважением,

Константин Гончаренко

Здравствуйте.

Для начала необходимо видеть имеющиеся у Вас документы, в том числе ответ АЛЛО. 

Прикрепленные файлы (договор про надання послуг) - какое отношение имеют к вашей ситуации?

Далее - на сайте АЛЛО есть Пользовательское соглашение,  в котором четко прописаны все условия сторон.  Продавцом товара является -юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, которое размещает на Сайте информацию о товарах, которые предлагает. Продавцом может быть как Администрация (АЛЛО), так и любое лицо, которому Администрация сайта предоставил разрешение на размещение сведений о товаре. Наименование Продавца указывается в документах на передачу Товара Получателю (акте приема-передачи или других документах, подтверждающих факт передачи Товара Получателю).

Сайт является платформой для размещения предложений Продавцами. В связи с этим Администрация (кроме случаев, когда Администрация является продавцом) не является ответственным перед пользователями (Плательщиками, Получателями) за выполнение Заказа Продавцами и связанными с этим вопросами, в частности, но не исключительно: за соответствие условий Предложения фактическим условиям продажи Товаров, за отсутствие Товара, за просрочку доставки Товара, за качество Товара, за надлежащее выполнение гарантийных обязательств Продавцами и / или производителями.

Все ключевые моменты прописаны в данном Соглашении https://allo.ua/ua/terms_of_use/

Ваши права на законодательном уровне закреплены в Законе Украины "О защите прав потребителей", Статья 8. Права потребителя в случае приобретения им товара ненадлежащего качества.

Что касается возврата средств, то в случае если ремонт будет превышать 14 дней или на основании акта о непригодности (после ремонта), Вы так же имеете право обратится в место, куда сдавали товар на сервисное обслуживание, и написать заявление на возврат денежных средств по причине превышения сроков гарантийного обслуживания.

Ответ оплачен: 60 грн.

Здравствуйте.

Действительно в случае выявления в товаре неисправности по решению сервисного центра возможно произвести обмен на аналогичное устройство или возврат денежных средств.

Истечение 14 календарных дней само по себе тоже является основанием для расторжения договора купли-продажи и получения  денег обратно.

 Интернет-магазин "Алло" и сотрудники службы поддержки настоятельно ссылаются для возврата денег  на ст.9 Закона Украины "О защите прав потребителей" (право покупателя на возврат товара надлежащего качества). Хотя, если товар оказался некачественным эта статья не может быть применена. В данном случае имеет место быть статья 8 ЗУ " Права потребителя в случае приобретения им товара ненадлежащего качества". Поэтому необходимо в переписке  и звоня на горячую линию акцент делать на  возврат товара по статье 8 закона, т.е. НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ товар и в этом случае забрать уплаченные деньги. 

Вам необходимо для начала попытаться решить всё в досудебном порядке, написав заявление дополнительно и в юр.отдел "Алло". Так же не помешает направить претензию на адрес магазина. Т.к. деньги от покупателя получает некий ФОП, с которым у покупателя договорных отношений при покупке товара нет, то вопрос этот решается не быстро, но закон на вашей стороне, не смотря на все "увиливания" магазина. 

Добрий вечір.

А навіщо Ви прикріпили файли з договором про надання послуг з комп'ютерного програмування та програмного забезпечення?

По вашому питанню повідомляю наступне.

Відповідно до частин першої, третьої статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" споживач має право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми в розумний строк лише у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи.

 Частиною п'ятою статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачено, що продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

Відповідно до пункту 12 статті 1 Закону України "Про захист прав споживачів" істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

ПОСТАНОВА від 11 квітня 2002 р. N 506 "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів":

30. Під час приймання товару на гарантійний ремонт виконавець у присутності споживача перевіряє споживчі властивості товару, його комплектність, зовнішній вигляд, заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб виробника або виконавця (за дорученням виробника) та гарантійних талонів і встановлює наявність заявленого недоліку. Товару надається номер, під яким він береться на гарантійний облік.

31. Після прийняття товару на гарантійний ремонт виконавець видає споживачеві квитанцію за формою N 7-гарант (додаток 9), в якій зазначаються усі недоліки та термін виконання ремонту.

28. Термін виконання гарантійного ремонту узгоджується за домовленістю сторін, але не може перевищувати встановленого законодавством. За кожний день затримки усунення недоліків понад установлений термін виконавець виплачує споживачеві неустойку в розмірі 1 відсотка вартості товару.

Уважно подивіться квитанцію за формою № 7. Якщо строк, указаний в ній, з яким Ви погодились минув, Ви мали право письмово заявити в сервісний центр, що не не згодні чекати на ремонт більше вказаного строку.

Недолік, виявлений у вашому товарі, можна вважати істотним, так як його не змогли усунути у строки, передбачені законом - а саме протягом 14 днів.

Можу надати Вам допомогу у складанні позову до суду.

Якщо необхідно, пишіть на пошту mailmessage@ukr.net.

Всього доброго.

Ответ оплачен: 60 грн.

Здоровья! Алгоритм Ваших действий следующий: делаете (как минимум) три-четыре экземпляра ксерокопий документов о покупке товара (чеки, гарантийный талон и т.д.) и документы с сервисного центра все, которые есть в наличии. Отправляете письмо с уведомлением о том, что Вы такого-то числа приобрели такой то товар, который в последствии по причине выхода из строя, был сдан в гарантийный ремонт, указываете обязательно даты событий! Ремонт производился более 14 дней, указываете сколько именно! Что в соответствии со ст.8 ЗУ "о защите прав потребителей" является существенной поломкой и даёт Вам основания, в соответствии с той же самой статьей, требовать от ПРОДАВЦА ТОВАРА возврата средств за некачественный товар! В случае отказа в удовлетворении Вашей просьбы, Вы имеете намерения обратиться в суд, с подальшим взысканием с ПРОДАВЦА и морального ущерба, нанесенного Вам в следствии с происходящими событиями! Ждёте 30-дней, это их законодательный срок рассмотрения обращений, и с ответом или ксерокопией письма и корешком (уведомлением) о вручении, подаёте в суд! 

Я не знаю сколько стоит приобретенная Вами беговая дорожка, но думаю тысяч 50-70 морального ущерба, помимо стоимости дорожки, Вам отсудить удастся! Но, это процесс крайне затяжной и хлопотный, предстоят и экспертизы и масса переносов заседаний, на которые Вы должны ездить ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Параллельно с первым этапом, а именно, письмом с уведомлением, Вам не помешает обратиться и в полицию, чтобы зафиксировать обращение и в прокуратуру! Реальной помощи от них вряд ли получите, но нервы они АЛЛОшникам потрепают и они поймут, что Вы настроены идти до конца, и возможно предложат компромисс. Да и в суде, предоставив ответы со всех инстанций, Вы покажете, что пытались урегулировать вопрос до суда всеми доступными средствами! Что от части ускорит процесс и пойдет Вам на пользу!

Вернуть средства вы можете, т.к. был выявлен существенный недостаток (если ремонт товара длится более 14 дней или тот же недостаток проявился снова после ремонта). Нужно обращаться продавцу (сделайте скрин страницы, если тем продавец АЛЛО, то можно обращаться к АЛЛО) с заявлением о возрате средств. Деньги можно вернуть.

Добрый день. Нужно писать заявление с просьбой вернуть деньги. Если товар имеет существенный недостаток - тогда вы имеете право либо вернуть деньги либо обменять на аналогичный товар.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ