Украина
category

Комунальні послуги

Вопрос № 308
Комунальні послуги
1 Консультация
Бесплатно

Мешканець скаржиться на те, що в його квартирі на 9-му поверсі 9 поверхівки неналежна температура в опалювальний сезон через  недостатню температуру теплоносія в радіаторі. Розводка - стоякова і мешканець підозрює, що сусіди з 5 поверху під час ремонту попереднього літа внесли зміни в конструкцію системи опалення, поставивши додатковий радіатор на балкон,  через що порушилась циркуляція в усьому стояку. Скажіть будь ласка чи таке можливо? Якими взагалі нормативними актами регулюється дане питання? І чи взагалі є якісь норми скільки градусів повинно подаватись в котельні чи в труби? Поможіть розібратись з питанням

Консультации Советников

Доброго вечора!

Дане питання регулюється: ЗУ "Про теплопостачання", Постановою КМУ №630 від 21.07.2005р."Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", Постановою КМУ №151 від 17.02.2010р. "Про затвердження перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості".

В Вашому випадку Вам необхідно звернутися до теплопостачальної організації (виконавця послуг) з письмовою заявою про проведення обстеження Вашої квартири на відповідність внутрішньої температури  повітря помешкання нормам, передбаченим вище зазначеними нормативними актами. По результатам перевірки повинен бути складений акт-претензія, в котрому повинна бути зазначена температура повітря у кожній кімнаті. Даний акт складається та підписується, представником теплопостачальної організації (Тепломережі) та власником квартири, . Акт складається у двох однакових примірниках, для кожної сторони. Саме даний акт буде доказом Вашого звернення щодо неякісних та у неповному обсязі наданих послугах. Крім того перерахунок вартості неякісних та не отриманих в неповному обсязі послуг теплопостачання буде здійснено відповідно до даного акту -претензії.

Більш детально дане питання визначене в 630 постанові КМУ, відповідно до якого. 

Відповідно до п.29 Постанови КМУ №630 споживач має право на:

1) зменшення розміру плати у разі:

надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання).

2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

4) перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура

Відповідно до пп.16 п.32 Постанови №630 виконавець послуг зобов'язаний:

проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором; води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому цими Правилами.

п. 33. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

34. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

35. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

36. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів.

37. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

38. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта- претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

39. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3. Виконавець зобов'язаний розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

 Щодо нормативів температури повітря у житловому приміщенні.

Згідно п.5 Постанови КМУ №151 від 17.02.2010р.

Зафіксована в житловому приміщенні у наріжних кімнатах повинна бути не меншою за 18 град.С., а у внутрішніх - 20 град. С. 

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ