Украина
category

Аліменти

Вопрос № 3126
Аліменти
5 консультаций
100 грн.

Добрий день!   Відповідач з 10 вересня 2018р. ухиляється від виплат. Донька знаходиться на моєму утримані.В юстиції мені повідомили що на його земельну ділянку 1,75га.(для ведення сільського господарства) наклали арешт для погашення боргу за аліменти. Але пройшов час земельну ділянку ще не оцінили та не виставили на продаж. Поясніть будь ласка які повинні бути зі сторони Юстиції  дії  та мої. Скільки часу повинна займати ця процедура. Дякую!

Консультации Советников

такую землю юстиция не продаст

земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами (ст. 3 Земельного кодексу України).

За нормою статті 90 Земельного кодексу України власники земельних ділянок мають право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину.

На даний час відповідно до пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, не допускається:

а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам – учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

Виходячи з вищевикладеного, нормами чинного земельного законодавства встановлено мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, крім передачі їх у спадщину, обміну та вилучення (викупу) для суспільних потреб. В даному випадку, мова йдеться про земельні ділянки отриманні власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) за рахунок паювання земель колективної власності.

На земельні ділянки, отриманні в порядку частин 6-9 статті 118 Земельного кодексу України, з цільовим призначенням «для ведення садівництва» та «для ведення особистого селянського господарства» мораторій не розповсюджується.

Ответ оплачен: 100 грн.

Добрий вечір.

Стаття 57. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника (ЗУ "Про виконавче провадження")

1. Визначення вартості майна боржника здійснюється за взаємною згодою сторонами виконавчого провадження.

2. У разі якщо сторони виконавчого провадження, а також заставодержатель у 10-денний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили виконавця про визначену ними вартість майна, виконавець самостійно визначає вартість майна боржника.

Звіт про оцінку майна має бути складений не раніше дати винесення постанови про арешт такого майна.

3. У разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди щодо визначення вартості майна, визначення вартості майна боржника здійснюється виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна.

Для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання.

4. У разі якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно, виконавець має право залучити суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання для проведення оцінки майна.

5. Виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам не пізніше наступного робочого дня після дня визначення вартості чи отримання звіту про оцінку. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки майна, вони мають право оскаржити їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня отримання відповідного повідомлення. Сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовірно встановленим виконавцем.

Оскарження в судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна не зупиняє передачі майна на реалізацію, крім випадків зупинення передачі майна на реалізацію судом.

6. Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні є дійсним протягом шести місяців з дня його підписання суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно.

Якщо строк дійсності звіту про оцінку майна закінчився після передачі майна на реалізацію, повторна оцінка такого майна не проводиться.

Таким чином, Ви зі своєї сторони можете дізнаватися у юстиції (державного виконавця) коли буде проведено оцінювання арештованої земельної ділянки та на якому етапі перебуває даний процес. На жаль, строки проведення такої оцінки законом не визначені.

2) Порядок реалізації арештованого майна, затверджений наказомМіністерства юстиції України 29.09.2016 № 2831/5 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16)

Розділ II. Передача майна на реалізацію:

1. Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження».

Що стосується строків проведення електронних торгів, то вони визначені даним Порядком (пропоную Вам ознайомитися з цим Порядком самостійно, так як строків там досить багато, які включають: підготовку проекту заявки на реалізацію арештованого майна, передачу такого проекту на підпис начальнику відділу державної виконавчої служби, внесення до Системи інформації про майно ощо.

Загалом весь процес електронних торгів може заняти декілька місяців.

Інформацію по електронним торгам арештованої землі Ви також можете запитувати у юстиції (державного виконавця).

Тому телефонуйте в юстицію та контролюйте хід вашої справи. Однак, це дійсно може заняти багато часу.

Всього доброго. Сподіваюсь, що Вам допоміг.

Добрий день!

Так, дійсно статтею 18 Закону України «Про виконавче провадження» передбачені обов’язки і права державного виконавця, зокрема, здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом.

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації.

У разі виявлення майна у боржника, відповідно до ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець виносить постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження.

Наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5 затверджено Порядок реалізації арештованого майна, яким передбачено порядок реалізації земельної ділянки.

Але!!! Звертаю Вашу увагу на наступне:

Правовий режим земельної ділянки залежить від її цільового призначення, що впливає, в першу чергу, на її оборотоздатність, і як наслідок на можливість звернення стягнення на земельну ділянку.

Земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Відповідно до п.15 Розділу Х Земельного кодексу України, до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, в порядку, визначеному цим Законом.

Отже, у законодавстві закріплено мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави, територіальних громад, юридичних осіб та громадян України. Наявність такої заборони виключає звернення стягнення на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що належать на праві власності вказаним суб’єктам до моменту набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель.

Ураховуючи те, що цільове призначення земельної ділянки - ведення особистого сільського господарства, вона не підлягає примусовій реалізації в період мораторію.

Що стосується грошової оцінки зем.ділянки. У десятиденний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника визначає вартість майна, про що складає відповідний акт.

Таким чином, державним виконавцем у межах виконавчого провадження була описана й арештована належна боржнику земельна ділянка. Але реалізувати її до закінчення дії мараторію неможливо.

Ви можете дістанційно слідкувати за ходом виконавчого провадження в Автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції України та отримати витяг про стан виконавчого провадження за посиланням https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Якщо є додаткові питання - звертайтесь.

Успіхів Вам! 

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

У разі якщо сторони виконавчого провадження, а також заставодержатель у 10-денний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили виконавця про визначену ними вартість майна, виконавець самостійно визначає вартість майна боржника.

У разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди щодо визначення вартості майна, визначення вартості майна боржника здійснюється виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна. Для складної оцінки нерухомого майна( земельних , ділянок , авто, квартир , будинку) , виконавець повинен залучити сертифікованого спеціаліста з оцінки майна та отримати його експертний звіт для можливості звернення стягнення на таке майно ст.. 57 ЗУ «Про виконавче провадження»

У разі , якщо земельна ділянка має обмеження на звернення для стягнення відповідно до цільового призначення , державний виконавець здійснює пошук іншого майна на , яке можливо накласти стягнення за рахунок його реалізації.

Якщо у Вас є об активні підстави вважати , що посадова особа державний виконавець навмисне затягує процес виконання виконавчого листа , Ви маєте право звернутися із скаргою –про бездіяльність державного виконавця до Управління ДВС де відкрито Ваше провадження

Заява подається на ім. я начальника управління ДВС, про результати розгляду Вас мають повідомити письмово у 15 –ти денний термін відповідно до ст.. 11 ЗУ Про звернення громадян.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Доброго дня!

Стосовно вашого питання хочу звернути увагу на наступне.

В рамках виконавчого провадження держ.виконавець перевіряє майновий стан боржника, та, при виявленні майна, накладає арешт. Що і було зроблено у вашому випадку. 

Оцінку землі держ.виконавець повинен зробити як описано в ст.57 ЗУ "Про виконавче провадження", але це загальний порядок оцінки майна боржника і він застосовується не в повному розумінні відповідно до зазначеної норми закону.

У разі звернення стягнення на  земельну ділянку державний виконавець запитує відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та його вартість.

Спеціалізовані організації проводять прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається мінімальна початкова ціна майна. 

Але, головне, на що Ви не звернули увагу у наданих консультаціях, це те, що земельну ділянку ніхто не буде продавати, так як діє мораторій.

Про цей момент Вам написала І.Філатова, але Ви обрали для себе не зовсім правильну консультацію іншого юриста. 

Кажучи кратко - арештували, описали, оцінили (але оцінка у цьому випадку нічого не дасть), але реалізувати не зможуть. І ця "процедура" буде стільки, доки не закінчиться мораторій на землю.

17.02.20 12:26
Ірина
Ірина

Добрий день! Як я зрозуміла що  на земельні ділянки, отриманні в порядку частин 6-9 статті 118 Земельного кодексу України, з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» мораторій не розповсюджується.

17.02.20 14:25

Доброго дня!

Згідно п.15 (підпункт "б") Розділу Х Земельного кодексу України до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення не допускається:

б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 37-1 Земельного Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ