Украина

зразок договору між закладом освіти та батьками про надання освітніх послу, а саме сімейне (домашнє) навчання

Вопрос № 3144
зразок договору між закладом освіти та батьками про надання освітніх послу, а саме сімейне (домашнє) навчання
9 консультаций
100 грн.

де знайти зразок договору між закладом освіти та батьками про надання освітніх послуг, а саме сімейне (домашнє) навчання

Консультации Советников

в интернете или обратитесь к юристу за составлением

Доброго дня!

Це питання регулюється Положенням про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, яке затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955).

Відповідно до вказаного Положення сімейна (домашня) форма здобуття освіти за індивідуальною формою здійснюється закладами загальної середньої освіти та іншими закладами освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні освіти, або батьками, іншими законними представниками здобувачів освіти.

Батьки здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі суб’єктів, які забезпечують здобуття неформальної освіти.

Для забезпечення здобуття дитиною освіти за сімейною (домашньою) формою між закладом освіти і батьками (одним із них) може укладатися договір про надання освітніх послуг.

Таким чином, якщо навчання планується у державних закладах, то типові договірні умови вже знаходяться у закладах. Якщо навчання планується у інших суб’єктів освітньої діяльності, які мають на те відповідні документи, то договір про надання освітніх послуг зазвичай теж є в наявності.

Якщо Ви знайдете зразок договору, не факт, що заклад освіти він буде влаштовувати. Якщо у Вас існує домовленість з навчальним закладом про складання індивідуального договору, то це вже інше питання і спеціаліст може вам скласти проект договору з урахуванням ваших побажань.

Отже, уточнить будь ласка, про що конкретно йдеться мова.

Добрий вечір.

Ви зацікавлені у цьому договорі як один з батьків чи як представник закладу освіти?

Наразі МОН України не затверджено типової форми договору про надання освітніх послуг між закладом освіти і батьками (одним із них) для забезпечення здобуття дитиною освіти за сімейною (домашньою) формою навчання.

Однак, досить часто примірні договори розробляються спеціалістами обласних або місцевих управлінь освіти. Тому, якщо Ви цікавитесь зразком такого договору саме як представник закладу освіти, то раджу Вам звернутися з цим питанням до відповідних органів управління освіти. Думаю, їхні юристи повинні були б підготувати хоча б проект такого договору.

В інтернеті Ви точно не знайдете готового зразку цього договору.

Якщо ж Ви цікавитесь саме як один з батьтьків - то наявність такого договору повинен забезпечити саме заклад освіти.

Пишіть, якщо потрібна допомога у складанні договору.

Всього доброго.

Якщо Ви юрист закладу освіти, то за юридичною конструкцією-це надання послуг, відповідна глава ЦК та ГК в поміч. Не бачу тут юридичних дилем, треба просто  сісти і написати.

Удачі

Ответ оплачен: 100 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню можу сказати, що воно регулюється нормами Цивільного Кодексу, договірні відносини є типові договори про надання освітніх послуг затверджені постановою КМУ від 19 серпня 2015 р. № 634, на їх основі можна розробити індивідуальний договір для Вашого закладу.

Зразок виглядає так:

Примірний Договір

про надання освітніх послуг №________

м. Тернопіль ____ вересня 2018 р.

З метою організації навчальної і пізнавальної діяльності учнів (вихованців);організації дозвілля учнів (вихованців);надання кваліфікованої допомоги учням (вихованцям) у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;збереження та зміцнення здоров’я учнів (вихованців), формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;формування в учнів (вихованців) ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості,керуючись статтею 78 Закону України «Про освіту», статтею 14 Закону України «Про загальну середню освіту», спільним Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 20.08.2018 №670 «Про затвердження Положення про порядок надання платних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти міста Тернополя» та наказом управління освіти і науки ТМР від 30.08.2018 № 324 «Про порядок надання платнихосвітніх послуг закладами загальної середньої освіти міста Тернополя», рішенням педагогічної ради та ради школи від ______2018 (Протокол №___),

Тернопільська(ий)_________________________________________________________в особі директора___________________________, який діє на підставі Статуту (надалі –Виконавець) та Громадянин (ка)____________________________________________

___________________________________________________, паспорт_____________________

_________________________________________ виданий_______________________________

__________________________________________ від __________________________________,

що мешкає за адресою_____________________________________________________________

моб. тел.______________________ дом. тел.__________________________________________

(надалі — Замовник), (надалі спільно іменовано — Сторони) уклали цей договір про наступне

1.Предмет договору.

Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу у сфері загальної середньої освіти, а саме: здійснювати за бажанням батьківперебування дитиниу групі подовженого дня таорганізацію в нійнавчальної і пізнавальної діяльності учнів (вихованців).Договір укладається між Виконавцем освітніх послуг та Замовником послуг у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

 • Обов'язки та права Виконавця.
 • 2.1. Виконавець зобов'язаний:

  2.1.1. Якісно надати Замовнику освітню послугу.

  2.1.2.Забезпечити дотримання прав учасників освітнього процессу відповідно до законодавства.

  2.1.3. Інформувати Замовника про правила та умови здійснення освітнього процесу та надання освітніх послуг Виконавцем, вимогами щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

  2.1.4. Забезпечити навчання та перебування дитини у приміщенні, що відповідає санітарним нормам та правилам пожежної безпеки.

  2.1.5 Зберігати місце за дитиною у групі подовженого дня у разі її хвороби, санаторного лікування, реабілітації тощо.

  2.2. Виконавець має право:

  2.2.1. Самостійно добирати навчальні програми, посібники, методики навчання та виховання з метою забезпечення більш якісного рівня організації навчальної та пізнавальної діяльності дитини під час її перебування у групі подовженого дня.

  2.2.2. Затребувати у Замовника документи, що є необхідними для укладання та виконання цього договору.

  2.2.3. Вимагати дотримання Замовником Правил та умов надання освітніх послуг, а саме:

  – Правил внутрішнього розпорядку в закладі загальної середньої освіти.

  2.2.4. Розірвати даний Договір за умови невиконання обов'язків Замовником та невчасного внесення оплати, попередньо письмово повідомивши Замовника за 10 (десять) календарних днів.

 • Обов'язки та права Замовника.
 • 3.1. Замовник зобов’язаний :

  3.1.1. Своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором.

  3.1.2. Виконувати вимоги цього Договору, рекомендації педагогів, дотримуватися Правил та умов здійснення освітнього процесу та надання освітніх послуг Тернопільською(им) ______________________________________________________________________.

  3.1.3. Інформувати про причини невідвідування групи продовженого дня.

  3.2. Замовник має право:

  3.2.1. Ознайомитися (у тому числі на сайті закладу) з умовами надання платних освітніх послуг закладом освіти.

  3.2.2. Розірвати даний договір за згодою сторін, або у випадках, визначених чинним законодавством України.

 • Плата за наданняосвітньоїпослуги та порядок розрахунків.
 • 4.1.1. Замовник вносить плату повністю до 05 (п’ятого) числа поточного місяця за надання освітньої послуги.

  4.1.2. Оплата за надання послуги ______________ для учнів______ класів становить _______гривеньна місяць.

  4.1.3. Сторони погоджуються, що у зв’язку із зміною мінімальної заробітної плати проходить розрахункова зміна ціни послуги.

 • Відповідальність сторін.
 • 5.1. Послуга надається відповідно до Режиму роботи школи та відповідно до «Положення про порядок надання платних освітніх послуг» Тернопільською(им)_____________________.

  5.2. Виконавець освітніх послуг несе відповідальність перед Замовником за якість надання послуг у порядку, визначеному законодавством України.

 • Припинення договору.
 • 6.1. Дія договору припиняється:

  — за згодою сторін;

  —якщо виконання стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін договору.

 • Прикінцевіположення.
 • 7.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до «31» серпня 2019 року.

  7.2. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться в письмовому вигляді у формі додатку до договору.

  7.3. Зміни в договір вносяться за згодою сторін.

 • Реквізити сторін:
 • Виконавець Замовник

  ___________________________________ _______________________________­­__

  Назва юридичної особи П.І.Б. батьків, або осіб, які їх замінюють

  ___________________________________ ____________________________________

  адреса_____________________________ Місце проживання___________________ ___________________________________ ____________________________________

  Код ЄДРПОУ ______________________

  МФО______________________________ Паспортні дані_______________________

  р/р _______________________________ ____________________________

  телефон____________________________ телефон_____________________________

  Директор ­­­­­­­­­­_________­­­­­____ Підпис_____________

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  Добрий вечір! Договір може бути складений індивідуально, оскільки в наведеному наказі не зазначено обов'язковіть укладення такого договору за типовою формою. Але отримати таку освіту можна і без такого договору.

  Доброї ночі!

  Можете ознайомитися із зразком договору за посиланням: http://bit.ly/39ItydN .

  Проте, ще не остаточний варіант, оскільки може змінюватися в залежності від самих послуг сімейної (домашньої) освіти та інших особливостей. Можете використати зразок який надав Вам колега. 

  Зазвичай проекти договорів з надання освітніх послуг сімейного (домашнього) навчання наявні в тих, хто їх надає. Типових форм таких договорів чинним законодавством не встановлено.

  Можете також ознайомитися із інформацією за посиланням:  http://bit.ly/2uNaxs0 .

  Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

  Сподіваюсь, що Вам допоміг!

  Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

  P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

  Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна.

  Здоровья! Берете в интернете типовые договора о предоставлении услуг, "вынимаете скелет", подставляете нужные данные и готово! Но здесь важно знать, чьи интересы вы представляете? Если Вы юрист учреждения,то проблем не возникнет,а если родители ребенка,то в этом случае лучше обратиться к юристу за составлением договора именно под вашу ситуацию! Чтобы были учтены все нюансы!

  Здравствуйте.

  Типового договора нет. Проект договора уже имеется, как правило, в учреждении, кот. будет предоставлять такие услуги. 

  Если Вы представитель закладу освіти и вам необходимо разработать проект договора, обращайтесь, помогу составить договор с учетом ваших предложений

  Похожие вопросы

  Реклама
  Мой ответ