Украина

Відпрацювання

Вопрос № 3243
Відпрацювання
7 консультаций
80 грн.

Закінчив інтернатуру у ЦРЛ, головний лікар відпускає без відпрацювання, але облздороввідділ не дає дозволу. Чи можливо (без хабаря) і враховуючи, те, що у мене уже є гарантійний лист на роботу в іншу державну лікарню, та наявність дружини медика із дитиною 3 місяці, якось влагодити цю справу?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 11 грн.

Доброго дня.

Що означає облздрав не дає дозволу?  А навіщо він взагалі потрібен.

У Вас угода з лікарнею, а не облздравом.

При цьому договір з лікарнею про ваше відпрацювання не може бути підставою для відмови у вашому звільненні.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (Конституція України).

Використання примусової праці забороняється.

А тому звільнити Вас повинні у будь-якому випадку, а вже якщо вважають, що Ви порушили договірні зобов'язання, не відпрацювавши 3 роки, то нехай звертаються до суду за стягненням з вас витрат на інтернатуру. 

Більше того, якщо у Вас є поважана причина для звільнення за власним бажанням, Ви можете вказати в заяві день в який, Ви хочете, щоб Вас звільнили, та не відпрацьовувати 2 тижні.

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (КЗпП України)

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Тому, Вам достатньо подати заяву про звільнення за власним бажанням у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку, додавши до заяви копію свідоцтва про народження дитини.

І головний лікар повинен Вас звільнити у той день, який Ви просите (без відпрацювання 2 тижнів).

У разі відмови повідомте головному лікарю, що подасте на нього скаргу до Держпраці України.

Якщо будуть додаткові питання, а також проблеми зі звільненням, пишіть на mailmessage@ukr.net.

Всього доброго. Сподіваюсь, що Вам допоміг.

Ответ оплачен: 11 грн.

Добрый день!

По Вашему вопросу сообщаю следующее:

В Вашем случае разрешение вообще не имеет значения , так как у Вас уже имеется договор о трудоустройстве в другой клинике. 

Вам достаточно написать заявление директору этой клиники об увольнении по собственному желанию и указать причину.

Ниже приведу примеры, когда работник  не должен отрабатывать 2 недели согласно ст. 38 КЗоТ: (причины)

  • переезд на новое место жительства;
  • перевод мужа или жены на работу в другую местность;
  • поступление в учебное заведение;
  • невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;
  • беременность;
  • уход за ребенком до достижения им 14 лет или ребенком с инвалидностью;
  • уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;
  • выход на пенсию;
  • принятие на работу по конкурсу.

В каждом случае работник должен предоставить работодателю документы, подтверждающие существование вышеперечисленных оснований.

Можно рассмотреть с Вашим работодателем вариант увольнение по соглашению сторон, тогда тоже можно уволиться в любой момент, который согласован между работником и работодателем.

Исходя из вышеуказанных условий Вас обязаны уволить в тот же день с выдачей расчета и трудовой книги.

С уважением,

Константин Гончаренко

Ответ оплачен: 11 грн.

1 січня 2017 року вступив в силу Закон України № 1662-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (далі- Закон). Згідно Закону, випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Таким випадком, згідно Закону, є укладання угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. Студенти, інтерни, та лікарі, які зараз відпрацьовують 3 роки за направленням, таких угод не укладали, з ними були укладені, порушуючи принцип свободи договору, закріплений у Цивільному кодексі України, угоди про підготовку фахівців з вищою освітою. Тобто, це інші угоди, і вони всі мають бути звільнені від відпрацювання. На думку МОЗ, цей закон діє лише на тих випускників, які вступають до ВНЗ у 20 17 році. Тобто, закон буде діяти фактично через 8-9 років, коли ці майбутні випускники можуть будуть працевлаштовані після інтернатури. Водночас, випускники інших спеціальностей не зобов'язані відпрацьовувати, що є прямою дискриміницією медиків та порушенням їх права на вільний вибір місця працевлаштування. Свою позицію МОЗ аргументує тим, що випускники минулих років та теперешні студенти вже підписали угоди про підготовку фахівця з вищою освітою, яка є додатком 1 до Наказу № 367, і на них вже поширюються зобов'язання цивільного характеру. Таким чином, МОЗ вважає силу дії угоди вищою за Закон. Крім того, типова угода не відповідає сучасному законодавству, а саме, містить термін "державний сектор народного господарства". Згідно роз'яснень Міністерства юстиції, комунальні заклади (більшість місць працевлаштування ) є комунальним сектором економіки, тому вищезгадана угода не відповідає чинному законодавству та не може бути виконана навіть з боку вищого навчального закладу, який має працевлаштувати випускників у державний сектор народного господарства. Прикінцеві положення Закону зобов'язують Кабінет міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, чого й досі не було зроблено, а Міністерство охорони здоров'я й досі посилається на Порядок працевлаштування випускників, хоча до нього треба було внести зміни Таким чином, так як Ви підписали угоду про відпрацювання ще до набрання сили законом, що скасовує відпрацювання, а зворотньої сили Закон не має, то керівництво закладу буде наполягати на Вашому відпрацюванні. Але враховуюючи вищевикладене та відсутність житла (те, що його не надали Вам) Ви можете звернутись з листом (заявою) про надання дозволу на звільнення Вас без необхідності відпрацювання до відповідного управління охорони здоровя, посилаючись на скасування обовязкового відпрацювання та інші перелічені мною вище обставини.

Ответ оплачен: 11 грн.

Добрий день. Ви можете в будь-який час розірвати трудовий договір і влаштуватися на інше підприємство, установу, організацію.

Ответ оплачен: 11 грн.

Доброї ночі!

Погоджуюсь з консультацією О.Савченко. 

Проте, у мене виникло запитання, Ваша нова державна лікарня знаходиться в цій же області, де Ви зараз працюєте чи в інші області?

Відповідь на запитання, запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна.

Ответ оплачен: 11 грн.

Доброго дня!

Дозвіл і не потрібен. Ви можете звільнитися та працевлаштуватись до іншої лікарні чи установи

Ответ оплачен: 11 грн.

Якщо Ви не підписували Договір про відпрацювання 3 років, то можете спокійно подавати скаргу та облздороввідділ у Міністерство охорони здоров'я. На мій погляд, їх дії - незаконні.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ