Украина
category

Відпрацювання інтернатури

Вопрос № 3257
Відпрацювання інтернатури
6 консультаций
50 грн.

Доброго дня! Закінчую інтернатуру в червні 2020 році  (бюджетна форма навчання) Після закінчення академії отримала довідку про самостійне працевлаштування. Самостійно найшла базу інтернатури. З головним лікарем договір про відпрацювання не складала. Є угода про підготовку фахівців з вищою освітою з ВНЗУ. Потрібно відпрацьовувати 3 роки після закінчення інтернатури? Документи додаю 

Консультации Советников

Ответ оплачен: 8 грн.

1 січня 2017 року вступив в силу Закон України № 1662-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (далі- Закон). Згідно Закону, випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Таким випадком, згідно Закону, є укладання угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. Студенти, інтерни, та лікарі, які зараз відпрацьовують 3 роки за направленням, таких угод не укладали, з ними були укладені, порушуючи принцип свободи договору, закріплений у Цивільному кодексі України, угоди про підготовку фахівців з вищою освітою. Тобто, це інші угоди, і вони всі мають бути звільнені від відпрацювання. На думку МОЗ, цей закон діє лише на тих випускників, які вступають до ВНЗ у 20 17 році. Тобто, закон буде діяти фактично через 8-9 років, коли ці майбутні випускники можуть будуть працевлаштовані після інтернатури. Водночас, випускники інших спеціальностей не зобов'язані відпрацьовувати, що є прямою дискриміницією медиків та порушенням їх права на вільний вибір місця працевлаштування. Свою позицію МОЗ аргументує тим, що випускники минулих років та теперешні студенти вже підписали угоди про підготовку фахівця з вищою освітою, яка є додатком 1 до Наказу № 367, і на них вже поширюються зобов'язання цивільного характеру. Таким чином, МОЗ вважає силу дії угоди вищою за Закон. Крім того, типова угода не відповідає сучасному законодавству, а саме, містить термін "державний сектор народного господарства". Згідно роз'яснень Міністерства юстиції, комунальні заклади (більшість місць працевлаштування ) є комунальним сектором економіки, тому вищезгадана угода не відповідає чинному законодавству та не може бути виконана навіть з боку вищого навчального закладу, який має працевлаштувати випускників у державний сектор народного господарства. Прикінцеві положення Закону зобов'язують Кабінет міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, чого й досі не було зроблено, а Міністерство охорони здоров'я й досі посилається на Порядок працевлаштування випускників, хоча до нього треба було внести зміни Таким чином, так як Ви підписали угоду про відпрацювання ще до набрання сили законом, що скасовує відпрацювання, а зворотньої сили Закон не має, то керівництво закладу буде наполягати на Вашому відпрацюванні. Але враховуюючи вищевикладене та відсутність житла (те, що його не надали Вам) Ви можете звернутись з листом (заявою) про надання дозволу на звільнення Вас без необхідності відпрацювання до відповідного управління охорони здоровя, посилаючись на скасування обовязкового відпрацювання та інші перелічені мною вище обставини.

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня.

Вважаю, що Ви маєте право не відпрацьовувати 3 роки. Пояснюю чому.

Порядок працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затверджений наказом МОЗ від 25 грудня 1997 р. N 367 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98):

Відповідно до пункту 9 Порядку розірвати таку угоду випускник має право з наступних причин:

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють);

- якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

-у разі вступу випускників вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

У цих випадках за рішенням комісії з працевлаштування випускників видається довідка про надання можливості самостійного працевлаштування (додаток 4).

Отже, фактично видача Вам довідки означає розірвання угоди про підготовку фахівців з вищою освітою з ВНЗ.

Крім того, відповідно до цієї угоди Ви повинні відпрацювати саме за місцем призначення, вказаному в направленні на роботу. Вам же його не видавали, а видали саме довідку про надання можливості самостійного працевлаштування.

Якщо будуть додаткові питання, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього доброго.

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня!

Університет може Вас "направити" лише згідно цільового направлення, виданого ВНЗ.

Тобто, він Вам може запропонувати лише той заклад, який розміщений в районі, в якому Ви повинні відпрацювати згідно цільового направлення, виданого ВНЗ.

З 2017 року випускники вільні у виборі місця роботи. Згідно Закону України «Про вищу освіту»  А тому, якщо по цільовому НАПРАВЛЕННЮ Ви не підписували то, університет не може змусити Вас вибирати щось інше. Враховуючи той факт , що Вам видали довідку для самостійного працевлаштування - це є підтвердженням того , що угода з ВНЗ втратила юридичну силу.

Тому все , що Вам необхідно це знайти місце роботи самостійно та повідомити навчальний заклад і обласне управління МОЗ про зарахування на посаду інтерна , надіславши копію гарантійного листа з підписом директора клініки. 

Після проходження інтернатури надіслати до вказаних закладів підтверження про успішне проходження інтернатури за кваліфікацією згідно диплому.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброї ночі!

Погоджуюсь з консультацією О.Савченко.

В п.14 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 (надалі - Порядок) зазначається, що у разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням, звільнення із служби за контрактом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, із служби в Національній поліції у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, набуттям громадянства або підданства іншої держави, за порушення дисципліни, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, особою рядового і начальницького складу протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати.

В п. 20 Порядку зазначається, що молодий фахівець повинен прибути до місця призначення у термін, визначений у направленні на роботу. 

Таким чином, якщо Вам видали довідку про самостійне працевлаштування і після завершення інтернатури не вручать направлення на роботу, тоді Вам відпрацьовувати не потрібно. 

Проте, якщо ж Вам вручать направлення на роботу, тоді Вам доведеться відпрацьовувати, навіть при наявності довідки про самостійне працевлаштування.

Якщо Вам уже надали довідку про самостійне працевлаштування, тоді мала вірогідність, що Вам дадуть направлення на роботу.

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна.

Ответ оплачен: 8 грн.

Якщо Ви не підписували угоду про відпрацювання 3 років, то відпрацювувати Вам нічого не потрібно через те, що Ви ніяких зобов'язань юридично на себе не брали. Якби Ви підписували б Договір про відпрацювання 3 років, тоді Вам було б складно уникнути такого відпрацювання.

Ответ оплачен: 8 грн.

Доброго дня!

Якщо у Вас відсутні угода про відпрацювання, то відсутнє зобов’язання щодо обов’язкового відпрацювання

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ