Украина
category

Стягнення недоїмки зі сплати ЄСВ

Вопрос № 3357
Стягнення недоїмки зі сплати ЄСВ
5 консультаций
120 грн.

Отримав листа про відкриття виконавчого провадження.

В постанові:

 • Відкрити провадження
 • Зобов'язати боржника подати декларацію про доходи та майно
 • Стягнути виконавчий збір/основну винагороду

І ще кілька пунктів інформаційного характеру

Питання:

 • Як розраховується розмір ЄСВ?
 • Чи є сенс оскаржувати постанову?
 • Який строк оскарження?
 • Який строк виконання?
 • Хто може мині допомогти з виконанням (юрист, бухгалтер, тощо)?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 120 грн.

Добрий день, Олександр!

1) Розмір, порядок нарахування, обчислення і сплати ЄСВ визначено статтями 7-9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Мінімальна сума ЄСВ для підприємців-єдинників та загальників у розрахунку за місяць із 2020 року становить 1039,06 грн (4723 х 22%). Максимальний страховий внесок у 2020 році становить 15585,90 грн (4723 х 15 х 22%). Таку суму єдиного соціального внеску 2020 сплачують підприємці, якщо сума отриманого ним доходу (чистого доходу) у розрахунку за місяць складе 70845 грн і більше.

2) Якщо у Вас дійсно виникла заборгованість по ЄСВ, то оскаржувати постанову держвиконавця немає сеснсу.

Пояснюю чому.

Відповідно до статті 25 Закону України від 08 липня 2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» до платників, які не виконали визначені цим законом обов’язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, застосовуються заходи впливу та стягнення.

Так, якщо на кінець календарного місяця платник має недоїмку зі сплати єдиного внеску або борги зі сплати фінансових санкцій та пені, йому надсилається вимога про сплату боргу (недоїмки). Вимога формується на підставі даних інформаційних систем на суму боргу, що перевищує 10 гривень.

Вимога про сплату боргу (недоїмки) є виконавчим документом. Протягом 10 календарних днів з дня одержання вимоги платник зобов’язаний сплатити зазначені у вимозі суми недоїмки, штрафів та пені.

У разі, якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів не сплатив суми недоїмки та штрафів з нарахованою пенею та не оскаржив вимогу в адміністративному та судовому порядку, така вимога вважається узгодженою та протягом 10 робочих днів з дня узгодження вимоги (набрання нею чинності) надсилається до органу Державної виконавчої служби.

Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це органу доходів і зборів, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.

Державна виконавча служба (державний виконавець) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов'язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей, а також накладає арешт на майно та кошти платника.

Відповідно до статті 26 Закону України від 02 червня 2016 № 1404-VІІІ «Про виконавче провадження» одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження накладається арешт на все майно та кошти боржника.

Скоріш за все Ви не оскаржили вимогу органу ДФС у передбачені законодавством строки , а тому цю вимогу передали в Державну виконавчу службу для виконання. Якщо так, то визнати протиправною та скасувати постанову державного виконавця про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання вимоги про сплату боргу (недоїмки) у судовому порядку у Вас вже не вийде.

3) Закон України "Про виконавче провадження":

Стаття 74. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби

1. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

2. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

3. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця також можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня.

Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом.

Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або виконавець з власної ініціативи чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова.

Керівник вищого органу державної виконавчої служби у разі виявлення порушень вимог закону визначає їх своєю постановою та надає доручення начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, щодо проведення дій, передбачених абзацами другим і третім цієї частини.

4. Скарга у виконавчому провадженні подається виключно у письмовій формі та має містити:

1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;

2) повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та боржника, їхні місця проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;

3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);

4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на порушену норму закону;

5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

5. Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Якщо буде потрібна допомога - звертайтесь!

Всього доброго!

24.08.20 12:19
Александр

Дякую. Що до останніх двох питань?

24.08.20 12:37

Закон України "Про виконавче провадження":

Стаття 11. Загальні строки у виконавчому провадженні

1. Строки у виконавчому провадженні - це періоди часу, в межах яких учасники виконавчого провадження зобов’язані або мають право прийняти рішення або вчинити дію.

Строки у виконавчому провадженні встановлюються законом, а якщо вони не визначені законом – встановлюються виконавцем.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, - до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці щомісяця надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України. (ч. 1 ст. 69 ЗУ "Про виконаче провадження").

У разі припинення перерахування коштів стягувачу підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці не пізніш як у триденний строк повідомляють виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме. (ч. 2 ст. 69 ЗУ "Про виконаче провадження").

Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. (ч. 1 ст. 70 ЗУ "Про виконаче провадження").

Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:

 • у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, - 50 відсотків;
 • за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - 20 відсотків.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами.

Хто може мині допомогти з виконанням (юрист, бухгалтер, тощо)? - бухгалтер.

Всього доброго!

Успіхів Вам!

24.08.20 12:40
Александр

Бухгалтер допоможе лише зі сплатою, чи з декларацією також?

24.08.20 13:02

Бухгалтер допоможе і зі сплатою, і з заповненням декларації.

Всього доброго!

Згодна з колегою щодо того, що оскаржувати постанову про відкриття виконавчого провадження не має сенсу.

Вам необхідно оскаржити вимогу податкового органу про недоїмку з ЄСВ. Ця вимога є виконавчим документом, на підставі якого відкривається виконавче провадження. Тобто є першопричиною. 

Якщо вимога буде скасована в судовому порядку, то виконавче провадження підлягає закінченню.

Ви є/чи були зареєстровані як фізична особа-підприємець? Здійснювали підприємницьку діяльність чи ні протягом останніх трьох років? 

Для оскарження вимоги про сплату боргу (недоїмки) з ЄСВ передбачений 10-денний строк. 

Для оскарження постанови про відкриття виконавчого провадження також передбачений 10-денний строк з моменту її отримання.

Як такого строку для виконання не встановлений. Ви можете одразу в добровільному порядку сплатити суму боргу з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на реквізити, що зазначені в постанові про відкриття виконавчого провадження. 

В разі, якщо Ви одразу не сплатите суму боргу, то виконавець має право вчинити заходи примусового виконання (накласти арешт на майно та кошти на Ваших рахунках, звернутися стягнення на Вашу заробітну плату тощо). 

Для оскарження постанови чи вимоги про сплату боргу (недоїмки) з ЄСВ Вам необхідно звернутися за правовою допомогою до юриста чи адвоката.

Добрий день.

Ви не маєте права на розстрочення податкового боргу, бо вже є рішення суду, що набрало законної сили. Але Ви маєте право на відстрочення або розстрочення виконання судового рішення.

Стаття 378 КАС України, частина 1: За заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення.

частина 2 цієї статті: Заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника.

частина 3: Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. Тому, подаючи заяву до суду першої інстанції про розстрочення виконання судового рішення, Ви повинні навести докази, що не маєте можливості сплатити всю суму одноразово.

Також необхідно пам'ятати, що розстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення рішення.

Отже, Ваші дії:

 • заява в суд першої інстанції про розстрочення виконання судового рішення;
 • до заяви - копії документів, які можуть підтвердити, що одним платежем не можете виконати рішення суду;
 • просіть розстрочку на рік, рівними платежами;
 • якщо впевнені в своїй правовій позиції, готуйте і подавайте касаційну скаргу. Якщо виграєте касацію (навіть через 1-2 роки), всі сплачені кошти податкова поверне.
 • Але пам'ятайте: наявність судового рішення про розстрочку не звільняє Вас від нарахування штафних санкцій за несвоєчасну оплату. Звільнення від штрафів і пені - тільки на період карантину.

  На жаль, в Запиті Ви не уточнили, за яким податку у Вас виникла недоїмка. А також не уточнили яку систему оподаткування Ви (або Вам) реєстрували.

  Припускаю, що Вам нарахували ЄСВ за 3 роки.

  Якщо так, то є можливість списання боргу по ЄСВ, але за умови, що Ви не були зареєстровані на спрощеній системі оподаткування.

  Так, Закон №592-IX від 13 травня 2020 року "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації по колу платників "(див. За посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/ laws / show / 592-IX # Text) містить пположеніе- пункт 5 розділу 1, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (тобто з 02.06.2020года).

  Відповідно до зазначеного п.5 Закону, за заявою платника і в порядку, визначеному Законом, можна списати суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску (ЄСВ) за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом (тобто до 02.06.2020г.), а також штрафи і пеню, нараховані на ці суми, в разі якщо такими платниками ніхто не почув дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

  Для того, щоб Вам списали суму недоїмки по ЄСВ за період з 01.01.2017г., Вам протягом 90 днів необхідно подати відповідну заяву до податкової. Але, якщо Ви ставали на облік як платник єдиного податку будь-якої групи-1, 2, 3, Ви не маєте такого права.

  Тому, якщо Вам нарахували недоїмку, пеню та штрафи за ЄСВ, а також Ви не реєструвалися на спрощеній системі оподаткування (як платник єдиного податку 1, або-2, 3 груп), Вам необхідно подати звіти з ЄСВ за період 2017-2020г. і показати доходи 0, подати до податкової заяву.

  Зразок Заяви:

  Начальнику ДПІ________ ___________________

  Від Фізичної особи-підприємця______

  Код РНОКПП:

  Адреса/тел

  Заява

  На виконання підпункту 9-15 пункту 5 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників" внесеними до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" до пункту 9-15 Розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення", прошу списати мені станом на день набрання чинності відповідних змін, суму недоїмки по ЄСВ, штрафних санкцій та пені, нараховані на суму недоїмки з 01.01.2017 року до дня набрання чинності вказаних вище законів.

  Підтверджую, що за період з 01.01.2017 року до дня набрання чинності вказаних вище законів, мною не було отримано дохід (прибуток) від діяльності, що підлягає оподаткуванню доходів физичних осіб та відповідно були подані Звіти за 2017-2020 роки.

  Дата Підпис ФОП__________

  До вирішення питання Вам краще залучити бухгалтера з досвідом роботи з наявною проблемою , або аудитора.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  Олександре, якщо Ви надасте більше інформації, я зможу допомогти Вам порадою та підготовкою документів. Якщо Ви СПД-фізична особа і у Вас не було діяльності, є процедура списання недоїмки по ЄСВ з 2017 року. Але діяти потрібно швидко. Час - до 31 серпня. Мій тел. 0950962223

  За писиланням - моя публікація на цю тему https://www.instagram.com/p/CBBLgMqnIez/?igshid=1nifnu0frudn1

  Олександр!

  Що стосується списання недоїмки, слід сказати наступне.

  Законом України від 13 травня 2020 року № 592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі - Закон № 592) розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» доповнено пунктом 915.

  Згідно з внесеними змінами підлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному Законом №2464, несплачені станом на день набрання чинності, Закону № 592, а саме з 03.06.2020 р., з урахуванням особливостей, визначених пунктом 915, суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску, а саме фізичним особам - підприємцям на загальній системі оподаткування та особам які провадять незалежну підприємницьку діяльність за період з 01 січня 2017 року до 03.06.2020 р., а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом №592 (тобто до 31 серпня 2020 р.):

  • фізичними особами - підприємцями на загальній системі оподаткування — державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи фізичної особи - підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу - звітності відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону №2464 за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592 (03.06.2020 р.). Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше;
  • особами, які провадять незалежну підприємницьку діяльність до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону №2464 за період з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592 (03.06.2020 р.). Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше.

  Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звітності (якщо відповідна звітність не була подана раніше) податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

  Податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

 • платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом № 592;
 • суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаченому цим Законом.
 • У разі якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті у порядку, передбаченому цим Законом, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

  Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені пунктом 7 частини одинадцятої статті 25 Закону №2464, за наведених умов не застосовуються.

  Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

  Так, згідно з п. 7 частини одинадцятої ст. 25 Закону №2464 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом №2464, контролюючим органом здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою. Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом №2464.

  Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до Закону №2464 не підлягають поверненню.

  Всього доброго!

  Похожие вопросы

  Реклама
  Мой ответ