Украина
category

Нарушение прав на коммерческое название

Вопрос № 3396
Нарушение прав на коммерческое название
6 консультаций
130 грн.

Добрый день. Столкнулась с такой ситуацией. Я - ФОП (3-я гр). Работаю под коммерческим названием "Курсы Интерколо". (http://www.interkolo.com) Как торговая марка это название не зарегистрировано, но используется уже более 10 лет. 

С недавнего времени мои конкуренты (Курсы Современный учет, https://uchet.com.ua/), которые постоянно размещают в Гугле контекстную рекламу, стали крутить рекламу с моим прямым названием (Курсы Интерколо). Т.е. человек видит название бренда Курсы Интерколо,щелкает ссылку и попадает на сайт курсов Современный учет. Я также обнаружила, что такую же тактику они применяют не только по отношению ко мне, но и по отношению моих коллег по цеху. В числе пострадавших - как минимум несколько предприятий и ФОПов: курсы Планета знаний,  корпорация Фактор, курсы Ориентир, курсы Проминь.Вопрос: Если бы все эти коммерческие названия были защищены как зарегистрированные, то тут все было бы ясно. Однако можно ли сделать что-то в условиях, если они используются как коммерческие, но не являются зарегистрированной ТМ?

Консультации Советников

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (ст. 489 ЦК України).

У оглядовому листі ВГСУ від 28.02.2017 р. № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності» зазначено, що фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин-підприємець позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Першим використанням можуть бути: держреєстрація ЮО або ФОП; згадки в рахунках, накладних, технічних умовах, рекламі, патентах, при реєстрації доменного імені тощо.

Згідно зі ст.490 ЦКУ майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Таким чином, Ви маєте право перешкоджати іншим особам використовувати своє комерційне найменування, у тому числі шляхом звернення до суду. 

Ответ оплачен: 130 грн.

Доброго дня, Олено!

Цивільний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2569):

Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування

1. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

2. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

3. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

4. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування

1. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

ВГСУ у своєму оглядовому листі від 28.02.2017 р. № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17#Text) зазначив, що фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин-підприємець позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах. Фактично суди ототожнюють комерційне і фірмове найменування.

Отже, право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає з моменту першого використання та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Першим використанням можуть бути: держреєстрація ЮО або ФОП; згадки в рахунках, накладних, технічних умовах, рекламі, патентах, при реєстрації доменного імені тощо.

А тому те, що інший суб'єкт господарювання використовує у своїй рекламі ваше комерційне найменування (без вашого дозволу), є порушенням ваших прав інтелектуальної власності, яке завдає шкоди вашим майновим інтересам.

Враховуючи зазначене, Ви маєте право надіслати такому порушнику претензію з вимогою негайно припинити використання вашого комерційного найменування, а в разі отримання відмови - звернутися до суду за захистом своїх прав.

Крім того, відповідно до статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text) неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання (на що також варто посилатися в претензії вашому недобросовісному конкуренту).

Стаття 21 цього ж Закону передбачає штраф за таке порушення у розмірі до 5% доходу (виручки) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, або до 170 тис. грн., якщо доходу (виручки) немає або суб’єкт господарювання не надав такі відомості. Ще один наслідок — зобов’язання припинити порушення та можливість у подальшому в судовому порядку відшкодування завданої шкоди.

До відповідальності притягує відповідний орган АМКУ. На порушення він може звернути увагу як сам, так і за заявою інших осіб. Тобто, якщо ваш конкурент використовує ваше комерційне найменування, то Ви можете звернутись протягом 6 місяців (з моменту, коли вам стало відомо про порушення) до АМКУ із заявою про захист від недобросовісної конкуренції. За таке звернення плата не стягується. 

Звертайтесь, якщо буде потрібна допомога! 

Всього доброго!

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає з моменту першого використання та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки (ст.489 ЦКУ). Першим використанням можуть бути: держреєстрація ЮО або ФОП; згадки в рахунках, накладних, технічних умовах, рекламі, патентах, при реєстрації доменного імені тощо.

Частина 2 ст.159 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі - ГКУ) передбачає, що відомості про комерційне найменування суб’єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.Суб’єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб’єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.

Однак не поспішайте шукати у пошуковій системі такі реєстри, оскільки в Україні вони не функціонують. А тому право інтелектуальної власності виникає з моменту першого використання.

Згідно зі ст.490 ЦКУ майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Їх чинність припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом (ст.491 ЦКУ).

То хто ж може мати КФН? Юридична особа, що є підприємницьким товариством, тобто господарські товариства (повне, командитне, з обмеженою чи додатковою відповідальністю, акціонерне) або виробничі кооперативи. Це закріплено у ст.90 ЦКУ.

Однак ст.489 ЦКУ говорить ще й про можливість вирізнення однієї особи з-поміж інших, тобто йдеться не лише про юросіб. Черговим підтвердженням цього є припинення чинності майнових прав не тільки у разі ліквідації ЮО, а й з інших підстав, встановлених законом.

В ГКУ вказано, що суб’єкт господарювання — юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім’я. У разі якщо комерційне найменування суб’єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки (ст.159).

 право на комерційне найменування мають комерційні організації, некомерційні організації (в частині здійснення комерційної діяльності) та ФОПи. З такою позицією фактично погодився і ВГСУ в Оглядовому листі.

 ст.489 ЦКУ дозволяє особам мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

З цього приводу пленум ВГСУ ще у п.80 постанови від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» відзначив, що відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг). При цьому тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Добрый день! Я порекомендую Вам обратиться за регистрацией знака для товаров и услуг (ТМ). Защитой знак наделяется с момента подачи заявки. То, что Вы используете эту ТМ уже много лет делает Вашу заявку приоритетной по сравнению с другими, если другие подаются. Пока у Вас нет свидетельства на ТМ Вы каждое неправомерное использование будуте вынуждены оспаривать в суде с процессом доказывания, когда Вы начали использовать эту ТМ, для каких услуг и почему использование этой ТМ оппонентом является неправомерным. Для этого и была придумана регистрация ТМ. В вашем случае сейчас можно написать требование к недобросовестному субъекту о прекращении использования Вашей ТМ, но в случае отказа, Вам придется включаться в судебный процесс. Поданная Вами заявка будет очень к месту. Если Вам будет нужно, я дам контакты своего патентного поверенного.

С уважением, 

Татьяна

Добрый день, Елена

Мои коллеги верно упомянули в своих консультациях положения Гражданского кодекса Украины (далее по тексту – ГК Украины) и обзорного письма ВХСУ от 28.02.2017 года относительно правовой защиты прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование.

Со своей стороны, также хочу обратить Ваше внимание на то, что в поставленных Вами вопросах смешиваются понятия «торговая марка» и «коммерческое наименование».

Гражданский кодекс Украины дает определение «торговой марке» в ст. 492: «торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодные для выделения товаров (услуг), производимых (предоставляемых) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (оказываемых) другими лицами. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, комбинации цветов». Согласно ст. 494 ГК Украины приобретение прав на торговую удостоверяется свидетельством (т.е. необходима регистрация); но на торговую марку, которая имеет международную регистрацию или признана в установленном законом порядке хорошо известной свидетельство не требуется (соответственно не нужна и регистрация ТМ).

Гражданский кодекс Украины не дает определения понятию «коммерческое наименование», однако указывает, что правовая охрана предоставляется коммерческому наименованию, если оно дает возможность выделить одно лицо среди других и не вводить в заблуждение потребителей в отношении действительной его деятельности.

Зарегистрированной торговой марки у вас нет. И без регистрации Вам сложно было бы защитить именно торговую марку в Украине (если она не имеет международной регистрации или же признана хорошо известной), но скорее всего и у вашего недобросовестного конкурента не зарегистрирована торговая марка на данные услуги. Но тем не менее судя по вашей преамбуле он действует незаконно и нарушает не только ваши права, но и права Ваших «коллег по цеху».

Соответственно речь будет идти о защите Вашего коммерческого наименования (и прав Ваших «коллег по цеху» - если Вы пожелаете объединить с ними Ваши усилия), которое возникло у Вас в силу его фактического использования, это название, которым Вы, как предприниматель, именовали и продолжаете именовать себя при оказании услуг (проведение курсов).

В Вашей ситуации единственной попыткой является обращение в суд с исковым заявлением о защите Ваших имущественных прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименования «Курсы Интерколо» и требовании запретить Вашему недобросовестному конкуренту неправомерно использовать коммерческое наименование.

Думаю, что после подачи Вами иска суд будет требовать от Вас, как истца, доказательства не только начала, но и длительного, постоянного использования обозначения для определенного вида услуг, и будьте готовы их предоставить; - а также фактов использования недобросовестным конкурентом рекламы с вашим наименованием (курсы Интерколо). Если Вы это сможете доказать, то вероятность защиты Вашего права однозначно увеличится. Посмотрите Обзорное письмо высшего хозяйственного суда Украины от 28 февраля 2017 года № 01-06/521 по данной ссылке: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=94692.

С уважением,

Дмитрий

Доброго ранку!

Підкажіть будь ласка, чи вирішене Ваше запитання?

04.11.20 08:28
Елена

Да, спасибо, вопрос был решен сразу же, как только я получила первые консультации. Я обратилась с требованием к конкуренту немедленно прекратить неправомерное использование моего коммерческого названия в его рекламе. То же самое сделали мои коллеги по цеху. Неправомерная реклама была тут же снята. В суд решили пока не обращаться.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ