Украина
category

Робота вчителя

Вопрос № 341
Робота вчителя
1 Консультация
Бесплатно

Працюю в школі вчителем інформатики з тижневим навантаженням 22

години. Директор іншої школи, в якій звільнився вчитель інформатики, пропонує

викладати інформатику в обсязі 8 годин на тиждень.

Районний відділ освіти заперечує, стверджуючи, що максимальне граничне

навантаження в моєму випадку в основній та іншій школі не може перевищувати

27 годин на тиждень (начебто це вимога КРУ під час перевірки).

Запитання. Чи правомірне таке обмеження, скільки годин на тиждень і на яких

умовах я маю право викладати в іншій школі?

Консультации Советников

Згідно зі статтею 25 Закону України “Про загальну середню освіту” педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу становить 18 годин на тиждень. Проте, це не означає, що тривалість робочого тижня вчителя становить 18 годин, оскільки, крім ведення уроків, він виконує інші види педагогічної діяльності. А оскільки законодавством не встановлено чітких меж робочого часу педагогічних працівників, коло цих обов'язків, тривалість робочого дня та робочого тижня визначаються адміністрацією навчального закладу самостійно. Так, згідно зі статтею 52 Кодексу законів про працю конкретна тривалість робочого тижня встановлюється власником або уповноваженим органом спільно з профспілковим комітетом за погодженням з місцевими органами виконавчої влади.

Пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245 містить обмеження на сумісництво для працівників державних підприємств, до яких належать працівники державних закладів освіти. Зокрема тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 год. на день і повного робочого дня у вихідний день. А загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Вимоги КРУ – це їх особисте бажання, якщо немає підтверджуючого (Законного) документа на ці вимоги!

Реклама
Мой ответ