Украина
category

Відпрацювання 3 років

Вопрос № 3415
Відпрацювання 3 років
4 консультации
120 грн.

Доброго дня. Вчилася на бюджетних умовах без цільового направлення в медичному університеті. Після закінчення вступила на інтернатуру до районної лікарні де підписала трудовий договір про обов'язкове відпрацювання 3 років по закінченню інтернатури. Не вдалося здати Крок 3 та ліцензійний екзамен по завершенню інтернатури. Лікарня зобов'язала відпрацьовувати медичною сестрою. Працюю вже пів року , чи можу звільнитись без фінансового відшкодування лікарні?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 120 грн.

Доброго дня, Вікторія!

1) Відпрацювання 3-х років було передбачено лише у випадку укладання угоди з ВНЗ (відповідно до чинних на той момент ЗУ "Про освіту" (а саме статті 52) та Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992).

Типова форма такої угоди наведена в Додатку 1 до пункту 5 Порядку працевлаштування випускників вищих медичних фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого наказом МОЗ України від 25 грудня 1997 р. N 367 (за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98).

Відповідно до пункту 9 зазначеного Порядку розірвати таку угоду випускник має право з таких причин:

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють);

- якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

- у разі вступу випускників вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Якщо такої угоди Ви не укладали, то це вже добре.

Якщо така угода була, то необхідно мати законні підстави для її розірвання.

Важливе значення у даному випадку має те, чи проводив ВНЗ розподіл (засідала комісія з працевлаштування), чи погоджувалися Ви із запропонованим Вам місцем проходження інтернатури чи навпаки писали відмову від нього. Так як з 2017 року випускники вільні у виборі місця роботи, а університети не зобов'язані їх працевлаштовувати.

Адже, Ви маєте право не відпрацьовувати 3 роки, навіть якщо укладали угоду з університетом, у випадку, коли університет не забезпечив ваше працевлаштування відповідно до умов угоди (не проводив розподілу та не видавав направлення на роботу) і Вам довелося самостійно шукати місце для проходження інтернатури.

Крім того, відповідно до умов угоди з університетом Ви повинні відпрацювати саме за місцем призначення, вказаному в направленні на роботу.

2) Що стосується угоди з лікарнею про ваше відпрацювання, то вона не може бути підставою для відмови у вашому звільненні.

Так як примусова праця заборонена Конституцією України.

Крім того, договір Ви укладали як лікар-інтерн і брали на себе обов'язок відпрацювати саме лікарем-спеціалістом, а не медичною сестрою.

А тому звільнити Вас повинні у будь-якому випадку, а вже якщо вважають, що Ви порушили договірні зобов'язання, не відпрацювавши 3 роки, то нехай звертаються до суду за стягненням з Вас "витрат на інтернатуру"

При цьому в лікарні Ви працювали на посаді лікаря-інтерна, виконували передбачені трудовим договором посадові обов'язки, за що і отримували заробітну плату, яку зазвичай лікарні і вимагаються стягнути з лікаря як витрати на інтернатуру, у чому суди їм відмовляють.

Відповідно повертати лікарні кошти Ви не повинні.

У разі подачі лікарнею проти Вас судового позову можу підготувати відзив (заперечення на позовні вимоги).

3) По вашому звільненню:

По-перше, на якій підставі Вас перевели на посаду сестри медичної (Ви самостійно написали заяву про переведення)?

Чи є у Вас наказ про переведення на посаду сестри медичної?

Чи є у Вас договір про відпрацювання?

Ви маєте право звільнитися за власним бажанням.

Більше того, якщо у Вас є поважана причина для звільнення за власним бажанням, Ви можете вказати в заяві день в який, Ви хочете, щоб Вас звільнили, та не відпрацьовувати 2 тижні.

І головний лікар повинен Вас звільнити у той день, який Ви просите (без відпрацювання 2 тижнів).

У разі відмови Вас звільняти - повідомте головному лікарю, що подасте на нього скаргу до територіального управління Держпраці України.

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (КЗпП України)

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо будуть додаткові питання, а також проблеми зі звільненням, пишіть на mailmessage@ukr.net.

Всього доброго!

04.11.20 11:25
Вікторія

Дякую за відповідь.

Відповіді на Ваші питання:

1. Наказ про переведення на посаду медичної сестри є на підставі моєї заяви;

2. Заяву про перевід писала сама, за вимогою відділу кадрів. Заява на тимчасове зарахування на посаду медичної сестри, так як зараховували на декретне місце.

3. Договір про відпрацювання підписувала ще на початку інтернатури як лікар-інтерн. Договір типовий.

04.11.20 14:07

Вікторія, будь ласка!

2. У такому випадку подавайте на ім'я головного лікаря заяву про звільнення з посади сестри медичної за власним бажанням. Заяву підготуйте в 2-х примірниках, один зареєструйте в секретаря та залиште собі.

У разі відмови зареєструвати вашу заяву - можете направити її замовним листом з описом вкладення.

На незаконні дії головного лікаря, що порушують ваші трудові права, можна подати скарги до:

- обласного управління охорони здоров'я;

- голови місцевої ради, адміністрації;

- територіального управління Держпраці України.

За захистом ваших прав Ви також можете звернутися до профспілки, яка створена в лікарні.. 

3. На законодавчому рівні затверджена лише типова форма договору з ВНЗ.

Лікарні ж або самостійно розробляють свою форму договору, або беруть її в управлінні охорони здоров'я.

Всього доброго!

Успіхів Вам!

1 січня 2017 року вступив в силу Закон Укрjavascript:;аїни № 1662-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (далі- Закон). Згідно Закону, випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Таким випадком, згідно Закону, є укладання угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. Студенти, інтерни, та лікарі, які зараз відпрацьовують 3 роки за направленням, таких угод не укладали, з ними були укладені, порушуючи принцип свободи договору, закріплений у Цивільному кодексі України, угоди про підготовку фахівців з вищою освітою. Тобто, це інші угоди, і вони всі мають бути звільнені від відпрацювання. На думку МОЗ, цей закон діє лише на тих випускників, які вступають до ВНЗ у 20 17 році. Тобто, закон буде діяти фактично через 8-9 років, коли ці майбутні випускники можуть будуть працевлаштовані після інтернатури. Водночас, випускники інших спеціальностей не зобов'язані відпрацьовувати, що є прямою дискриміницією медиків та порушенням їх права на вільний вибір місця працевлаштування. Свою позицію МОЗ аргументує тим, що випускники минулих років та теперешні студенти вже підписали угоди про підготовку фахівця з вищою освітою, яка є додатком 1 до Наказу № 367, і на них вже поширюються зобов'язання цивільного характеру. Таким чином, МОЗ вважає силу дії угоди вищою за Закон. Крім того, типова угода не відповідає сучасному законодавству, а саме, містить термін "державний сектор народного господарства". Згідно роз'яснень Міністерства юстиції, комунальні заклади (більшість місць працевлаштування ) є комунальним сектором економіки, тому вищезгадана угода не відповідає чинному законодавству та не може бути виконана навіть з боку вищого навчального закладу, який має працевлаштувати випускників у державний сектор народного господарства. Прикінцеві положення Закону зобов'язують Кабінет міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, чого й досі не було зроблено, а Міністерство охорони здоров'я й досі посилається на Порядок працевлаштування випускників, хоча до нього треба було внести зміни

1. Наказ про переведення на посаду медичної сестри є на підставі моєї заяви;

2. Заяву про перевід писала сама, за вимогою відділу кадрів. Заява на тимчасове зарахування на посаду медичної сестри, так як зараховували на декретне місце.

3. Договір про відпрацювання підписувала ще на початку інтернатури як лікар-інтерн. Договір типовий.

Пишите заявление на увольнение по собственному желанию . 

или в приемной \канцелярии в 2х экземплярах или почтой - заказным письмом с описью вложения

будет нужна помощь - обращайтесь

Здравствуйте! Если у Вас договор подписан на отработку врачем, то конечно можете разорвать, т.к. сейчас не на этой должности работаете. У базы стражировки (учреждения ЗО) есть обязанность обеспечить Вас общежитием. Если оно не выполнило свою обязанность, то это является нарушением договора. Вообще в практике есть немного случаев, когда в таких ситуациях подавали в суд. 

И вообще у нас принудительного труда нет. Вы можете отработать в другой больнице, если эта не нравится, т.к. за Вас платило государство, а не эта больница....

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ