Украина
category

Придбання квартири

Вопрос № 3438
Придбання квартири
5 консультаций
100 грн.

Доброго дня!

Підкажіть, будь-ласка, таке питання.

Хочу придбати квартиру, але у мене, в паспорті, відсутнє місце реєстрації.

Чи посвідчить нотаріус договір купівлі-продажі квартири, якщо у мене відсутня реєстрація?

Один нотаріус сказав, що може посвідчить договір купівлі-продажі, а інший нотаріус говорить, що потрібна реєстрація?

Консультации Советников

Доброго вечора. Нотаріус може вказати Ваше попереднє місце реєстрації та посвідчити договір. Також, якщо виникають труднощі, можете оформити нотаріальну довіреність, щоб підписантом по логовору купівлі-продажу виступила особа за довіреністю. Перепон для цього немає. В практиці виникало неодноразово. З повагою,

Адвокат Тетяна Борисенко

04.12.20 18:36
Ігор

це не варіант "підписантом по договору купівлі-продажу виступила особа за довіреністю", я так не хочу

04.12.20 18:38

Тоді йдіть до нотаріуса, який не бачить перешкод для посвідчення договору за Вашими даними. 

Ответ оплачен: 100 грн.

Доброго дня, Ігоре!

ПОЛОЖЕННЯ про паспорт громадянина України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12#Text):

1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

8. Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, не обмежується.

До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.

Отже, недійсним вважається паспорт, в якому не вклеєно фотокарток при досягненні його власником 25- і 45-річного віку. Відсутність відмітки про реєстрацію місця проживання не робить паспорт громадянина України недійсним.

ПОРЯДОК вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text):

Глава 3. Установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії

1. При вчиненні нотаріальної дії нотаріус установлює особу, що звернулась за вчиненням нотаріальної дії.

2. Встановлення особи здійснюється нотаріусом за документами, передбаченими Законом.

Закон України "Про нотаріат" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/conv#n...):

Стаття 43. Установлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії

При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи). 

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15):

Стаття 2. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

Громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.

Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Висновок: ваш паспорт є дійсним для укладання договору купівлі-продажу квартири. Відсутність відмітки про реєстрацію місця проживання не робить його недійсним та не може обмежувати ваше право на укладання цивільно-правових угод. 

А тому, нотаріус може і повинен посвідчити договір купівлі-продажу.

Всього доброго!

Успіхів Вам!

04.12.20 19:58
Ігор

Спасибо Вам за помощь!

Добрый день!

Сообщаю следующее:

С начала 2016-го года в Украине действует иной порядок, связанный с регистрацией прав на квартиры, дома, иные недвижимые объекты. Регистрацию прав по владению недвижимостью можно сделать только в электронном виде. То есть, о факте владения говорит запись, сделанная в электронном реестре. Держателем данного реестра является Украинское Министерство юстиции.

До 2013-го года (появление первого электронного реестра) право собственности на недвижимость традиционного регистрировали в обычных реестрах на бумажных носителях, их вели службы коммунальных БТИ. Кроме записи в реестре у граждан на руках было свидетельство, подтверждающее право своей собственности на объект.

Право собственности на квартиру (или иную недвижимость) обычно регистрируют государственные регистраторы в специальных центрах, которых предоставляют административные услуги, а также нотариусы. Теперь вместо свидетельства граждане могут получить распечатку на простом листе без подписи и без печати, что порой вызывает беспокойство. Собственник чувствует себя неуютно, не получив на руки традиционного свидетельства.

Однако волноваться не стоит, на всякий случай владельцы квартир и домов могут иногда проверять в реестре наличие своих объектов. Право собственности – это не свидетельство, а совокупность норм, которые закрепляют за юридическим или физическим лицом владение теми или иными материальными ценностями, в том числе, это объекты недвижимости.

Купить квартиру возможно без регистрации, указав в договоре купли-продажи «ранее зарегистрирован по адресу. ... Неимение прописки не мешает купить квартиру.

Просто необходимо найти нотариуса который готов провести эту сделку.

С уважением,

Константин Гончаренко

регистрация при покупке квартиры не нужна

Доброй ночи. Действительно для нотариального удостоверения сделки по покупке квартиры не нужно записи о регистрации места жительства. Если нотариус отказывает, значит нужно обратиться в письменной виде с заявление о просьбе провести сделку. Попросить в заявлении аргументировать отказ. Потом обжаловать отказ. Нотариусу сделают взыскание. И тогда он проведет сделку.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ