Украина
category

Выписка с общежития

Вопрос № 348
Выписка с общежития
1 Консультация
Бесплатно

Здравствуйте, в 2011 году я была прописана в студентском общежитии г. Киева, по окончанию учебы я не выписывалась.

За это время я вышла замуж, сменила фамилию, и хочу прописаться в Черкасской области.

Подскажите пожалуйста, куда мне первым делом предстоит идти, какие документы нужны для выписки, и грозит ли мне штраф за несвоевременную выписку?

Или же я могу уже в своем городе прийти с киевской пропиской, а паспортист уже будет посылать запрос? 

Консультации Советников

Доброго дня!

Згідно з п.1.3.Порядку реєстрації місця проживаннята місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього лдокументів, затвердженого Наказом МВС України 22.11.2012 р. №1077 (далі - Порядок), реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється управліннями, відділами (секторами) Державної міграційної служби України (далі - ДМС ) в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - територіальний підрозділ ДМС ) у день подання особою документів. Реєстрація місця проживання особи може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання. 

Відповідно до п.2.2. Порядку для реєстрації місця проживання особа або її законний представник подає до територіального підрозділу ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг (далі - центр) - до відповідного центру:

заяву про реєстрацію місця проживання;

документ, до якого вносяться відомості про місце проживання, крім випадків, установлених пунктом 2.8 цього розділу;

квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

заява про зняття особи з реєстрації місця проживання, форма якої наведена в додатку 8 до цього Порядку (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання);

талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні (у разі зміни місця проживання в межах України). Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

документи, що підтверджують:

право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання;

 військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України, якщо реєструється місце проживання дитини, яка не досягла 16-річного віку.

Пунктом 2.10. Порядку передбачено, що у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання до територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, у той же день надсилається письмове повідомлення про зняття особи з реєстрації місця проживання (додаток 12) та талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні. У разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні до адресно-довідкового підрозділу не надсилається. У відомостях про реєстрацію місця проживання особи робиться відмітка "одночасно знято з реєстрації".

Тож враховуючи вище викладене, Вам необхідно звернутись до Управління (відділу) міграційної служби за місцем фактичного проживання з пакетом документів, вказаних вище .

Реклама
Мой ответ