Украина

Інтернатура відпрацювання

Вопрос № 3512
Інтернатура відпрацювання
5 консультаций
100 грн.

Доброго дня усім! Я лікар-інтерн-анестезіолог, бюджетна форма навчання  , в червні закінчую інтернатуру , і не хочу працювати анестезіологом , хочу змінити спеціалізацію на дієтологію , була сьогодні в департаменті , мені сказали єдиний шлях це віддавати кошти за навчання і інтернатуру , по іншому ніяк , хоча я знаю що багато інтернів змінюють спеціалізацію, розкажіть будь ласка яка процедура з юридичної сторони . Дякую!

Консультации Советников

Ответ оплачен: 20 грн.

Доброго дня.

Порядок направлення на працевлаштування визначається Порядком працевлаштування працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням затвердженого Наказом МОЗ України N 367 від 25.12.97 року (далі Порядок) (Посилання на текс наказу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98#Text)

Відповідно до п. 5 розділу І Порядку керівники вищих закладів освіти після зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладають з ними угоду за формою, уміщеною в додатку 1. до Порядку.

Якщо ви уклали таку угоду то відповідно п. 6 Порядку зобов'язані відпрацювати за місцем призначення не менше ніж три роки.

Призначення здійснюється в порядку визначеному п. 8.4 Порядку.

Відмовитись ви можете від місця призначеня лише у випадку розіввання угоди визначеної п. 5 Порядку на підставах визначених п. 9 порядку, зокрема:

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника, у одного з батьків (або осіб, які замінюють батьків) випускника;

- якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

- у разі вступу випускників вищих закладів освіти I - II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III - IV рівнів акредитації.

Окрім основних підстав є ще додаткова підстава для розірвання предбачені п. 18 Порядку якщо умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного й того самого населеного пункту, місце їх роботи визначається за домовленістю між ними й замовниками, а у разі, коли вони не дійшли згоди, один з подружжя має право розірвати угоду в односторонньому порядку (але дана вимога діє лише якщо ви з чоловіком навчались в одному закладі (в ріних закладах) підписали угоди до шлюбу та були направлені на робору в різні місцевості.

Отримаши довідку при наявності підстав визначених п. 9, 18 Порядку ви зможете здійснити зміну направлення отримавши відповідне повідомлення мід закладу охорони здоровя за місце проживання.

Але в будь-якому питання про зміну місця призначення вирішують між собою заклади на який направили та в який хочте перевестись (п. 25 Порядку)

Тому наявність нажаль наявніть лише гар.листа від ЦРЛ за місцем проживання за відсутності підстав визначних п. 9 та 18 Прорядку не дають права відмовитись від призначення. Але я б вам радив всеж таки спробувати домовитьсь про зміну місця призначення тримавши гар. лист, якщо обсяз державного замовлення в ЦРЛ в вашому райцентрі дозволяє вас перенаправити то заклади ОЗ можуть між собою домовитись, як що буде гарантія працевлашутвання в новому місці. В такому випадк буде залучена комісія від вузу та видане нове направлення.

  Вы маєте керуватися угодою , що укладена з університетом , якщо у ній вказано , що Ви маєте відпрацювати 3 роки у будь-якому медичному закладі згідно направлення , а не у конкретній лікарні з конкретним розташуванням та назвою, то Вам просто необхідно змінити базу проходження інтернатури(лікарню) попередньо погодивши таку зміну у обласному МОЗ ( НАПИСАВШИ заяву та додавши гарантійний лист про згоду прийняти вас на інтернатуру від бажаної клініки з підписом директора. Обласний МОЗ розглядає заяву вашу погоджує зміну клініки.

У Вашій клініці просто пишите заяву за власним бажанням на підставах ст.38 КЗпП Вас мають розрахувати та видати трудову книгу у той же день.

Клініка не може вимагати повернення коштів , адже у неї немає таких повноважень , бо направлення на інтернатуру видає університет за письмового погодження МОЗ у області.

А якщо будуть затримувати звільнення скажіть , що звернетесь до територіального управління ДЕРЖПРАЦІ З заявою про порушення трудових прав.

Єдина установа , яка може стягнути з вас кошти за навчання це ВНЗ в особі ректора бо саме ініверситет видавав вам направлення згідно підписаної угоди.

Далі завершуєте інтернатуру у приватній клініці , надсилаєте звіт про успішне проходження до ВНЗ та обласного управління МОЗ І ТОДІ ВСЕ.

 З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 20 грн.

лист МОЗ України від 26.04.2018 № 11.2-10/10780 Про працевлаштування випускників 2018 року, які навчалися за державним замовленням

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96

https://moz.gov.ua/article/news/moz-ukraini-zminju...

https://nmapo.edu.ua/nv/po/internatura#Var

Відповідно до пункту 9 Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням розірвати таку угоду випускник має право з наступних причин:

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють);

- якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

-у разі вступу випускників вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Так, согласно п. 1.1 этого Положения специализация (интернатура) является обязательной формой последипломной подготовки выпускников всех факультетов медицинских и фармацевтических высших заведений образования III — IV уровней аккредитации, медицинских факультетов университетов независимо от подчиненности и формы собственности, после окончания которой им присваивается квалификация врача (провизора) — специалиста определенной профессии.

Кто же такие интерны? Как указано в п.п. 3 п. 3 ст. 61 Закона № 1556 интерн — это лицо, которое имеет степень магистра медицинского или фармацевтического направления и учится с целью получения квалификации врача или провизора определенной специальности согласно перечню врачебных или провизорных специальностей интернатуры.

Интернатура проводится в очно-заочной форме обучения на кафедрах медицинских (фармацевтических) высших заведений образования III — IV уровней аккредитации, медицинских факультетов университетов и заведений медицинского (фармацевтического) последипломного образования и стажировки в базовых учреждениях и заведениях здравоохранения.

Продолжительность прохождения интернатуры зависит от специальности и определена Перечнем № 81.

Под базами стажировки врачей (провизоров)-интернов понимают базовые учреждения и заведения здравоохранения, которые используются с целью первичной специализации выпускников высших медицинских (фармацевтических) заведений образования.

Базами стажировки могут быть областные, городские и центральные районные больницы, городские и областные детские больницы, роддома, диспансеры, больницы, подчиненные другим ведомствам, клиники научно-исследовательских институтов, диагностические центры, бюро судебно-медицинской экспертизы, учреждения и заведения санитарно-эпидемиологической службы, аптечные заведения и т. п., имеющие в своем составе структурные подразделения, подготовка в которых предусмотрена учебным планом и программой интернатуры по соответствующей специальности.

При этом в соответствии с п.п. 3.5.2 Положения № 291 базы стажировки врачей (провизоров)-интернов должны соответствовать таким требованиям:

— иметь в своем составе лечебно-диагностические отделения, лабораторные и диагностические кабинеты, другие производственные подразделения, обучение интернов в которых предусмотрено учебным планом и программой интернатуры по определенной специальности;

— быть обеспечены медицинским (фармацевтическим) оборудованием, аппаратурой и инструментарием, необходимыми для осуществления диагностической, лечебной, санитарно-профилактической (противоэпидемической), провизорской работы на современном уровне и в соответствии с задачами заведения или учреждения (предприятия);

— иметь возможность предоставить врачам (провизорам)-интернам рабочие места и объем работы согласно требованиям учебных планов и программ интернатуры по определенной специальности;

— иметь учебные помещения для врачей (провизоров)-интернов, оборудованные необходимыми учебно-методическими пособиями, таблицами, макетами, стендами, современными техническими средствами обучения и т. п.;

— иметь возможность обеспечения врачей (провизоров)-интернов общежитием.

Основанием для зачисления в интернатуру являются диплом врача (провизора) по определенной врачебной (провизорской) специальности, удостоверение о направлении на работу по персональному распределению или справка о праве самостоятельного трудоустройства.

Зачисление молодых специалистов в интернатуру осуществляется приказом Министерства здравоохранения АР Крым, управления здравоохранения областной, Киевской, Севастопольской городской госадминистрации, областного, городов Киева и Севастополя ВО «Фармация», областной, городов Киева и Севастополя санитарно-эпидемиологической станции.

Зачисление проводится на должности врачей (провизоров)-интернов.

В приказе о зачислении в интернатуру указываются специальность интернатуры, заведение образования, в котором будет проводиться очная часть обучения, и базовое учреждение или заведение (предприятие), где будет проводиться стажировка.

Теперь давайте выясним, кто именно проходит интернатуру на платной основе.

Так, исходя из п. 7.10 Положения № 291 и п. 30 Перечня № 1138 стажировка врачей (провизоров)-интернов в базовых заведениях и учреждениях здравоохранения на платной основе на основании договоров проводится, если эти врачи (провизоры)-интерны:

— окончили негосударственные высшие медицинские (фармацевтические) заведения образования;

— окончили государственные высшие медицинские (фармацевтические) заведения образования на условиях контракта;

— приняты на работу в негосударственные заведения здравоохранения (негосударственные фармацевтические заведения, предприятия);

— повторно проходят интернатуру;

— желают получить вторую специальность в интернатуре.

Ответ оплачен: 20 грн.

Доброго дня!

Стосовно вашого питання можу повідомити наступне:

Зміна спеціалізації в інтернатурі може здійснюватись: – за непрацездатністю, якщо за висновком ЛКК або МСЕК визначено, що лікар-інтерн є непрацездатним для проходження інтернатури з даного фаху;

– за виробничою необхідністю, що потребує згоди лікаря-інтерна.

Зміна спеціальності в інтернатурі здійснюється за наказом Міністерства охорони здоров’я, управління охорони за погодженням з вищим закладом освіти, який закінчив лікар-інтерн. 

Укладаючи угоду з вищим навчальним закладом про надання освітніх послуг за державним замовленням, особа (абітурієнт) бере на себе відповідні зобов'язання, які випливають із вимог нормативно-правових актів в даній сфері і передбачені самими угодами про надання освітніх послуг, а саме зобов'язання після закінчення навчання та одержання відповідної кваліфікації працювати за направленням не менш ніж три роки (замість чого отримують вищу освіту безкоштовно).

Вступаючи, на навчання за державним замовленням та укладаючи відповідну угоду, особа-абітурієнт є обізнаною із фактом необхідності проходження інтернатури та відпрацювання певного строку після закінчення навчання.

Отже, необхідно знати чи укладався договір, чи було в ньому зазначено право вимагати від замовника обов`язкового відпрацювання після закінчення інтернатури, чи передбачено дострокове розірвання договору, невиконання або неналежного виконання договору стосовно повернення грошових коштів, витрачених на навчання в інтернатурі.

Повернення коштів за навчання передбачено у разі невиконання вимог договору, а про зміну спеціалізації мова не йдеться.

Важливо який договір ви уклали з лікарнею - трудовий договір чи договір про стажування в інтернатурі, яким були визначені права та обов`язки сторін під час проходження стажування в інтернатурі.

Але, у разі коли за час проходження інтернатури інтерну сплачується заробітна плата та інших виплат здійснено не було, то це 

передбачає вимогу про повернення заробітної плати, а не витрат на навчання.

Отже, Вам необхідно ознайомитися з умовами договору, якщо він є, звернутися з письмовим запитом до департаменту та просити повідомити про можливість зміни спеціалізації з посиланням та норми законодавства, оскільки усні повідомлення не мають жодного юридичного значення.

Якщо у Вас є додаткові питання звертайтесь.

Моя електронна пошта pravoizachita@gmail.com

Ответ оплачен: 20 грн.

Доброї ночі!

Погоджуюсь з консультацією Ірини Філатової.

Відповідно до п. 6.5 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 вересня 1996 року №291 (надалі - Положення),  Зміна спеціальності в інтернатурі може здійснюватись:

- за непрацездатністю, якщо за висновком ЛКК або МСЕК визначено, що лікар(провізор)-інтерн є непрацездатним для проходження інтернатури з даного фаху;

- за виробничою необхідністю, що потребує згоди лікаря(провізора)-інтерна.

Зміна спеціальності в інтернатурі здійснюється за наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" за погодженням з вищим закладом освіти, який закінчив лікар (провізор)-інтерн.

Зміна спеціальності "медико-профілактична справа" на спеціальності "лікувальна справа" та "педіатрія" і навпаки може здійснюватись тільки за згодою Міністерства охорони здоров'я України на підставі клопотання Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції. 

Отже, Вам необхідно звернутися з письмовим запитом із погодженням Вашого ВНЗ до департаменту та просити повідомити про можливість зміни спеціалізації. 

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Ответ оплачен: 20 грн.

Доброго дня, Марія!

Чи вдалося Вам вирішити дане питання?

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ