Украина

ь

Вопрос № 3515
ь
8 консультаций
100 грн.

ппп

Консультации Советников

Ответ оплачен: 14 грн.

Доброго дня! 

Ваше питання, зокрема захист економічної конкуренції, здійснює антимонопольний комітет України.

Подати заяву про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (у тому числі, про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції) мають право суб'єкти господорювання – конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені зазначеними законами як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права.

1.Заява подається виключно в письмовому вигляді.Примірник заяви є на сайті АМКУ.

2.Заява розглядається протягом 30 календарних днів. 

3. У разі потреби одержання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, строк розгляду заяви може бути подовжений на 60 календарних днів. (Заявник отримає пісмове повідомлення від органу Комітету, що уповноважений її розглядати);

4. Якщо ви відмовилися від заяви, вона залишається без розгляду, але це не є перешкодою для продовження Комітетом, відділенням дослідження з питань, порушених у ній.

Подання заяви є безкоштовним.

У разі, якщо заявник вважає, що подання ним заяви може спричинити для нього настання негативних наслідків, АМКУ може здійснити розслідування за власною ініціативою. Для цього заявник має подати вмотивоване клопотання про початок розгляду справи за власною ініціативою органів Комітету.

Порушене питання регулюється Законом України "Про захист економічної конкуренції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text

Якщо у Вас є додаткові питання звертайтесь.

Успіхів Вам! 

Ответ оплачен: 14 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

У Вашому випадку дуже допоміг би патент або зареєстрована торгова марка з Вашим найменуванням технології , яку започаткували саме Ви , але я так розумію патент на Вашу технологію виробництва ви не оформили і патентного свідоцтва у Вас наразі немає.

Договору з поліграфією про порядок користування Вашими макетами також немає тому наразі власник поліграфії може сказати , що він знайшов цю технологію де завгодно і може користуватися нею.

Рекомендую Ва розпочати процедуру реєстрації патенту , торгової марки на Вашу технологію наприклад - це звучить так установка для манікюру ТМ Ковальска.

Якщо у Вас буде такий документ , ви як власник бренду зможете заборонити використання Вашого бренду сторонніми особами , або укласти договір про порядок користування брендом з виплатою авторської винагороди Вам (роялті).

щодо аворських прав повідомляю:

Мета реєстрації торгової марки – захистити її унікальність і заборонити конкурентам незаконно пожинати плоди вашої праці. Торгова марка охороняється тільки для тих товарів або послуг, для яких вона зареєстрована.

1 січня 2017 р. вступила у дію 11-я редакція Міжнародного класифікатора товарів та послуг (МКТП) (nice112017.ukrpatent.org) , який складається з 45 класів, де 1-34 відведені під товари, 35-45 – під послуги.

Паралельно потрібно переконатися, що вибраний клас не стане причиною можливої відмови у реєстрації через тотожність або схожість до ступеня змішування з іншими торговими марками, зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні іншою особою для однорідних товарів чи послуг.

Щоб почати безпосередньо процедуру реєстрації, потрібно скласти Заявку та подати її у ДП «УІПВ». Заявка може бути подана фізичними або юридичними особами, особисто у ДП «УІПВ» або відправлена поштою на адресу вул. Глазунова, 1, м Київ, 01601. Завантажити зразок заявки можна з сайту Державної служби інтелектуальної власності України (http://sdip.gov.ua/t/docman/binary/depart_doc/blan....

Пакет документів для подачі заявки на реєстрацію торгової марки повинен включати:

1. Зображення торговельної марки розміром 8х8 см в електронному та друкованому видах, у 5 примірниках для чорно-білої торгової марки і у 10 – для кольорової.2. Повний перелік товарів і / або послуг, для яких передбачається реєстрація товарного знака.3. Повне найменування заявника українською мовою (назва фірми, її юридична адреса або ПІБ та місце проживання фізичної особи). У разі, якщо реєстрація проводиться за допомогою патентного повіреного або патентної компанії, то мають бути додані додатково:4. Довіреність патентному повіреному на представлення інтересів заявника у відповідних установах.Протягом 2-х місяців з моменту подачі заявки потрібно сплатити державний збір за її подачу. Ця сума не підлягає поверненню у разі відмови у реєстрації.

У таблиці нижче наведена вартість реєстрації торгової марки в залежності від типу позначення, кількості та кількості обраних класів МКТП.

Вартість реєстрації торговельної марки в Україні:

Державний збір за подання заявки в одному класі 1000 додатково за подання заявки в кольорі500 додатково за кожного наступного понад одного власника300додатково за кожний клас товарів/послуг понад одного 1000Видача свідоцтва на торговельну марку 85Публікація про видачу свідоцтва на ТМ за кожен клас товарів/послуг 150додатково за публікацію у кольорі100

Після оплати за подання заявки Ви отримуєте повідомлення від ДП «УІПС» з присвоєнням дати подання заявки. Одночасно починається формальна експертиза, що перевіряє відповідність заявки формальним вимогам Закону. На цьому етапі ДП «УІПВ» може зажадати внести зміни або запитати додаткові дані по заявці, на відповідні дії у Вас є 2 місяці.

Після завершення формальної експертизи, далі проводиться кваліфікаційна експертиза, яка визначає відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, і перевіряється на наявність тотожних і схожих до ступеня змішування вже зареєстрованих або поданих на реєстрацію торгових марок.

При позитивному рішенні експертизи заявник отримує повідомлення про це і протягом 3-х місяців повинен сплатити державний збір за публікацію відомостей про реєстрацію торгової марки у розмірі 150 грн. (сума вказана для чорно-білого позначення в одному класу МКТП) і державне мито за видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг в розмірі 85 грн. для резидентів України.

Щоб отримати свідоцтво про реєстрацію торговельної марки, потрібно відправити у ДП «УІПВ» оригінали платіжних доручень про сплату вищевказаних платежів.

Свідоцтво діє протягом 10 років від дати подання заявки, розмір збору за його продовження на наступні 10 років становить 3000 грн. за один клас МКТП. Звертатися з клопотанням про продовження строку можна за 6 місяців до закінчення цього терміну дії свідоцтва.

У середньому, термін реєстрації торгової марки становить 12-15 місяців з моменту подачі заявки. Існує можливість прискорити реєстрацію, сплативши додатковий державний збір, розмір якого становить від 4020 грн. Термін реєстрації у даному випадку складе від 4 місяців.

---------------------------------------------

Відповідно до Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції», вчинення дій, визначе- них як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 5 % до- ходу. Якщо доходу немає, штраф накладається у розмірі до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [4, ст. 21].

Але необхідно мати документи які підтвердять порушення.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 14 грн.

Доброго вечора.

Якщо патента нема, я б на вашому місці розглянув варіант піти через позов у зв’язку з порушенням конфіденційної інформації. Якщо договір з цим партнером містить такий пункт-раджу детально його вивчити. Позов про заборону вчиняти дії а також компенсацію збитків. 

21.02.21 14:12
Ирина

дело в том что договора мы не подписывали . 

Ответ оплачен: 14 грн.

Доброго дня. Ви самі знаєте відповідь на Ваше запитання. Договору у Вас немає, про порушення умов конфіденційності та умов не конкурувати, які зазвичай в таких випадках треба підписувати, документів немає. Патенту на виробництво у Вас також немає. В даному випадку Ви можете спробувати зареєструвати патент, якщо для виробництва необхідна якась особлива технологія, а потім вже звертатися за захистом свого патенту до цього підприємства. Я можу дати Вам контакти патентного повіренного послугами якого користуюсь я та мої клієнти. Можна писати багато інструкцій та послилань на закони, як податися на патент, але кожен має займатися своєю справою для економії свого часу, який Ви вже втрачаєте, та нервів. На майбутнє я дуже раджу Вам звертатися до юристів до того, як Ви закуповуєте або реалізовуєте товари та послуги. Виходить аналогічна ситуація, як Ви звертаєтесь до лікаря вже після того, як випили шкідливі ліки. Але шкода може бути вже незворотньою. Зателефонуйте патентному. 

21.02.21 14:20
Ирина

такие технологии используют и другие производители. Вопрос не в этом , а в том что данная типография стала предлагать это производство всем прохожим  по себестоимости , что приведёт в итоге к тому что люди перестанут покупать этот товар у фирм производителей . Они предлагают данный товар в полу готовом виде , по цене которой нет ни в одной стране .То есть  это можно отнести к недобросовестной конкуренции ??? Это как если заводы по производству косметики, которую они изготавливают для фирм по контракту , начнут ее предлагать на прямую с завода в ведрах или пакетах все прохожим  , в не расфасованном виде практически по себестоимости ,  по цене которой нет ни в одной стране . 

21.02.21 15:04

Я прекрасно Вас понимаю, но действия этого предприятия укладываются в понятие экономической конкуренции, которая защищается законом. Даже если это не соответствует Вашим интересам. Я неустанно пишу, что юрист - это не лишняя трата денег. Это Ваша защита. Вас и Вашего бизнеса. Если бы у Вас был договор, мы бы добились выплаты штрафов за нарушение его условий. Запретить им заниматься такой деятельностью мы не можем, но вполне реально установить штраф за каждый случай нарушения договора. Очень хотелось бы пообещать Вам, что эта проблема решаема и попросить у Вас гонорар за ее решение, но это противоречит адвокатской этике, давать невыполнимые обещания. Посудите сами. Вот понятие экономической конкуренции, защищаемой законом: економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. у полиграфического предприятия есть преимущество - у ни есть оборудование. Идею Вы без договора им подали. Почему Вы считаете, что они не могут ее сейчас использовать? Нет механизма запретить им это делать. 

Если полиграфисты копируют Ваш продукт, то возможно ( только после изучения документов, которые у Вас есть от этой компании (хоть что-нибудь), сравнения продукта, консультаций с узкоспециализированными юристами в сфере недобросовестной конкуренции, можно попробовать посудиться за ущерб, причиненный нарушением следующей нормы: Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Однако, возникает вопрос экономической выгоды такого судебного процесса для Вас. Это сложный и дорогостоящий путь. Только экспертиза может стоить порядка 20 тыс грн. А шансы сомнительны. 

Ответ оплачен: 14 грн.

Добрый вечер! 

Вера, судя по дополнительной информации, указанной вами, технология не является ни эксклюзивно вашей, ни секретной для рынка. То, что типография имеет оборудование и возможность произвести и продать товар дешевле, как раз и является основой рыночной конкуренции. В определении Закона, о котором вы спрашиваете: 

"економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;"

Бренды косметики, которых вы приводите в качестве примера, патентуют состав и уникальные формулы продукта. Заказывая продукт на заводе, они раскрывают формулу продукта только в рамках договора, вписывая раздел об ответственности и гарантиях. Также, имея патент, могут запретить подделки, если состав эксклюзивный.  

Есть другой путь - производить все самому и хранить рецепт в секрете. Так, рецепт кока-колы является коммерческой тайной - секретной, недоступной широкому кругу лиц информацией, для сохранения которой компания кока-кола прилагает усилия. То есть, коммерческой тайной.

Вы могли бы защитить свой продукт в рамках Закона, если бы имели патент. В зависимости от сути и новизны, это мог быть патент на изобретение, на промышленный образец или полезную модель.

Также, если бы технология не была известной на рынке, у вас были свои секреты, знания, имеющие коммерческую ценность и не являющиеся общедоступными, вы могли бы защитить такую информацию о производстве как коммерческую тайну. Важно, что один из элементов защиты - это те меры, которые вы предпринимаете, чтобы сохранить режим секретности. То есть ни о какой работе с подрядчиками без письменного договора с разделом о доступе к коммерческой тайне быть не может. 

На самом деле, обмен счетами, актами, электронными письмами о сути работ также можно признать заключёнием в упрощённой форме договора выполнения работ по изготовлению наклеек. Просто признание наличия договора между вами и типографией в этой ситуации не даст вам защиты коммерческой тайны, если вы никаким образом не предпринимали меры для ее сохранения.

Также и производители косметики, и другие бренды дополнительно вкладывают средства в рекламу и продвижение своих торговых марок. Согласитесь, вы как потребитель, выбирая между товаром одного вида, можете отдать предпочтение какой-то торговой марке. Для вас будет иметь значение apple это или samsung, dior или chanel, nike или puma. И оплата будет за тюбик с конкретной торговой маркой, хоть пусть завод в Китае и сделает крем с тем же составом.

Поэтому, исходя из описанной ситуации, оцениваю спор с типографией как бесперспективный с правовой точки зрения - не на чем строить защиту. Я бы рекомендовала вам потратить усилия и средства не на спор с типографией, а на воссоздание бренда и ценности вашего продукта для потребителя. Если вы покажете в чем дополнительная стоимость именно ваших наклеек, купят у вас, а не в типографии, хоть и дороже. Может быть, секрет будет в подаче товара, в гарантии качества, в подборе дизайна, в каналах продвижения, в чем угодно. Может быть вы сможете позиционировать свои наклейки как профессиональные, а не масс маркет. Вы специалист и знаете о своем товаре больше типографии, для которой это только один продукт из. Будьте в нише, и все получится. 

Главное, продумав свою уникальность, защитите ее. Зарегистрируйте как торговые марки название и главные, отличительные логотипы; уникальный дизайн наклеек - как объекты авторского права (дизайн должен быть придуман и создан вами либо приобретен у автора по договору). И в дальнейшем обращайтесь к юристу для подготовки договоров, в случае когда при сотрудничестве вы передаёте или расскрываете что-то потенциально ценное. Имея ТМ и авторские права, выявив подделку на рынке, которая стремится быть похожей на ваш продукт, вы сможете защищаться и в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции.

Если технология запатентована, но не вами, вы можете попробовать путь официального дистрибьютора на рынке или купить франшизу, заключив договор. Такие действия тоже помогут исключить с рынка подобные "типографии", но потребуют вложений за оплату вознаграждения собственнику прав на технологию. 

23.02.21 14:05
Ирина

Спасибо за ответ. Но тут ситуация немного иная. Мы в основном продаем эти наклейки оптом. По всему миру есть определенная минимальная цена. Данный товар продается расфасованный в пакетики. 

Они же делают разместили рекламу что они могут печатать всем желающим такой товар листами, то есть не по штучно как все продают. Цену они поставили на 80% ниже чем она вообще где либо есть.Т к они не связаны с ногтевой индустрией и в этом не понимают и не знают ,что это в таком виде не продается. В итоге если это не прекратиться, все ТМ и производители данного товара просто уйдут с рынка, у нас немного в это плане другая специфика. Это товар для профессионалов и все друг о друге знают. Вопрос касательно закона о нарушении конкуренции, в каких случаях он может помочь? можете подсказать? 

Ответ оплачен: 14 грн.

Доброї ночі!

Якщо я правильно Вас зрозумів, то запитання стосується монополізації поліграфії на ринку.

Відповідно до статті (ст.) 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 року № 2210-III (надалі - Закон №2210) монополізація - досягнення суб’єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища.

економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Відповідно до частини (ч.) 2 ст. 2 Закону №2210, цей Закон застосовується до відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України.

Відповідно до ч.1 ст. 6 Закону №2210, антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

В ч.2 ст. 6 Закону №2210 зазначається, що антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються:

1) встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;

2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;

8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин.

А в ч.3 ст. 6 Закону №2210 зазначається, що антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення суб’єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку товару, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності).

Відповідно до ч.4 ст. 6 Закону №2210, вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

В ч.2 ст. 8 Закону №2210 зазначається, що До узгоджених дій, передбачених частиною першою цієї статті, застосовуються положення статті 6 цього Закону, якщо такі узгоджені дії:

призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, у тому числі монополізації відповідних ринків;

обмежують доступ на ринок інших суб’єктів господарювання;

призводять до економічно необґрунтованого підвищення цін або дефіциту товарів.

Відповідно до ч.1 ст. 12 Закону №2210, суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:

на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;

не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.

А в ч.2 ст. 12 Закону №2210, монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції.

В ч.3 ст. 12 Закону №2210 зазначається, що монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб’єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам.

Відповідно до ч.1 ст. 13 Закону №2210, зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

В ч.2 ст. 13 Закону №2210 зазначається, що зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається:

1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те причин;

4) обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб’єктам господарювання, покупцям, продавцям;

6) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин.

Відповідно до ч.3 ст. 13 Закону №2210, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Відповідно до ч.1 ст. 36 Закону №2210, органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за:

заявами суб’єктів господарювання, громадян, об’єднань, установ, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначених цим Законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

поданнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України.

У разі надходження від заявника клопотання про можливість настання негативних наслідків, пов’язаних із поданням заяви, та з метою захисту його інтересів розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розпочинається за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України.

В ч.2 ст. 36 Закону №2210, у випадках, коли дії чи бездіяльність, що містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції не має відчутного впливу на умови конкуренції на ринку, заявнику може бути відмовлено у розгляді справи.

Таким чином, Ви можете звернутися до органів Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства у сфері економічної конкуренції, як описала Ірина Філатова.

Щодо шансів виграти справу, то все залежить від доказів, які Ви надасте щодо порушення вищезазначеного закону та чи мають ці порушення відчутний вплив на умови конкуренції на ринку. І ці заяви мають бути не лише від Вас, але від інших компаній, які займаються в цій сфері. Антиконкурентні узгоджені дії більше стосується 2-х і більше суб'єктів господарювання, а не одного. Вам необхідно довести монопольне становище поліграфії на ринку та її зловживання монопольним становищем за одним із вищеперерахованих пунктів (чим більше, тим краще).

Розміщення поліграфією реклами щодо ціни на 80% меншою та описом процедури не свідчить про порушення законодавства про економічну діяльність, оскільки Ви писали, що продаєте готову продукцію оптом, а поліграфія напівготову продукцію. Розміщення реклами ще не свідчить, що вони випускають напівготову продукцію за зазначеною ціною та здійснення діяльності за Вашою сферою. Тому все залежить від доказів, які Ви надасте органам Антимонопольного комітету України і доведете, що порушення поліграфії має відчутний вплив на умови конкуренції на ринку.

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Ответ оплачен: 14 грн.

Здоровья! Согласен с коллегами, без оформления договоров, чего-то добиться невозможно! ( Откровенно говоря, и с договорами не всегда получается ) зависит от множества факторов! Это не больше ни меньше, чем рыночные отношения... Когда, имеющий производственные мощности, крушит десятилетиями прекрасно работавший малый бизнес. И даже, абсолютно не разбираясь в ньюансах и тонкостях ведения такого рода бизнеса, просто напросто, подгребает под себя тоннами продукции по заниженным ценам.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ