Украина
category

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Вопрос № 3529
Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників
4 консультации
100 грн.

Вітаю. Моє питання полягає ось в чому. Починаючи з 2020 року в Україні почали діяти зміни в алгоритмі проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. В типових положеннях зазначається, про те що щорічно тепер потрібно педагогам проходити курси підвищення кваліфікаціі та набирати бали, щороку по 30 балів. А якщо педагогічний фахівець суміщає дві педагогічні професії, наприклад працює в одному закладі  і вчителем, і вихователем, також атестується і як вчитель, і як вихователь. Питання чи потрібно даному педагогу щорічно проходити курси підвищення кваліфікації і як вчитель, і як вихователь набираючи щороку по 30 балів (відповідно в сумі вже 60 балів за рік), чи в цих положеннях прописано, що один рік проходити курси  як вчитель (30 балів), а наступний рік як вихователь (30 балів). І відповідно так поступово п`ять років до наступної кваліфікаційної атестації?

Консультации Советников

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/71473/

ознакомьтесь

Ответ оплачен: 50 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю:

З огляду на численні звернення педагогічних працівників з питань особливостей застосування Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800) (далі - Порядок) в частині встановлення вимог щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, необхідного для проходження чергової атестації, інформуємо.

Відповідно до Порядку загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п'ять років, а обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п'ять років.

З огляду на відсутність встановлених законодавством норм щорічного підвищення кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, рекомендуємо атестаційним комісіям, починаючи з 2020 року:

1)встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме:

30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

2) встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти та не менше ніж:

24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Додатково інформуємо, що щорічний обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації визначається педагогічним працівником та має бути відображений у відповідному плані підвищення кваліфікації, а в рік проходження атестації має бути не меншим зазначених вище обсягів. При цьому, облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою.

Вам необхідно написати заяву на ім'я голови атестаційної комісії з проханням позачергово атестувати на присвоєння чергової категорії.

У зв’язку з продовженням Урядом карантину до 30 квітня 2021 року проведення атестації педагогічних працівників у 2021 році в умовах карантину може бути перенесено на інший період часу в залежності від епідемічної ситуації конкретного регіону.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

09.03.21 09:16
Тимошенко Юлія
Тимошенко Юлія

Дякую.

Ответ оплачен: 50 грн.

Доброго дня!

Стосовно вашого питання повідомляю наступне

Законом України "Про загальну середню освіту" передбачено, що педагогічні працівники мають підвищувати свою кваліфікацію щорічно, а загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації протягом п'яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов'язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами

При цьому, законодавство не визначає ні мінімальну, ні максимальну Кількість годин, які педагогічний працівник має присвятити своєму професійному розвитку впродовж одного року. Це питання має вирішуватися педагогічними працівниками з урахуванням багатьох чинників, обставин і можливостей, у тому числі фінансових, обговорюватися і узгоджуватися на педагогічній раді закладу освіти тощо. Водночас підвищувати свою кваліфікацію щорічно є обов'язком і, фактично, невід'ємною складовою педагогічної діяльності кожного педагогічного працівника закладу освіти.

Таким чином, починаючи лише з 28 вересня 2017 року у педагогічних працівників з'явився обов'язок щорічно підвищувати власну педагогічну майстерність, а загальний сукупний обсяг годин, виділених на підвищення кваліфікації, впродовж 5 років не може бути менше 150 годин. Це означає, що до 28 вересня 2022 року ніхто не має права вимагати від педагогічного працівника підтвердження якогось конкретного (і кимось безпідставно визначеного) обсягу підвищення кваліфікації. Єдина на сьогодні вимога може полягати лише у необхідності підтвердити щорічне (тобто, у 2017, 2018, 2019 роках) підвищення кваліфікації (незалежно від обсягу, форми чи виду підвищення кваліфікації). Крім того, у цей 5-річний період, відлік якого розпочався з 25 вересня 2017 року, недоцільно включати обсяг результатів підвищення кваліфікації, здобутих до набрання чинності Законом.

Відповідно до пункту 15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у разі викладання кількох навчальних предметів педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період у межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством. Отже, підвищення кваліфікації таких працівників упродовж п'яти років має становити сукупно, за всіма посадами, які обіймає педагогічний працівник та/або навчальними предметами, не менше 150 годин. Тому немає жодних правових підстав для збільшення (додавання) таких годин за кожною посадою чи навчальним предметом.

Згідно з пунктом 8 Порядку обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС, один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

Успіхів Вам!

09.03.21 09:16
Тимошенко Юлія
Тимошенко Юлія

Дякую.

Добрий день!

Підкажіть будь ласка, чи вирішене Ваше запитання. Дякую.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ