Украина

атестація педагогічного працівника

Вопрос № 3565
атестація педагогічного працівника
6 консультаций
100 грн.

Добрий день. маю ІІ категорію соціального педегога. Освіта: "Соціологія", "Соціальна педагогіка", але 2 роки займаю посаду заступника директора з виховної роботи, та перший рік викладаю "Основи здоров'я". В 2022 році атестація. Питання: ким мені атестуватися? соціальним педагогом вже не працюю, а втрачати ІІ катергоію не дуже хочеться і найголовніше, як буде нараховуватися заробітна плата. Дякую!

Консультации Советников

Ответ оплачен: 16 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю:

З огляду на численні звернення педагогічних працівників з питань особливостей застосування Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800) (далі - Порядок) в частині встановлення вимог щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, необхідного для проходження чергової атестації, інформуємо.

Відповідно до Порядку загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п'ять років, а обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п'ять років.

З огляду на відсутність встановлених законодавством норм щорічного підвищення кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, рекомендуємо атестаційним комісіям, починаючи з 2020 року:

1)встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме:

30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

2) встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти та не менше ніж:

24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;

48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;

120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Додатково інформуємо, що щорічний обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації визначається педагогічним працівником та має бути відображений у відповідному плані підвищення кваліфікації, а в рік проходження атестації має бути не меншим зазначених вище обсягів. При цьому, облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою.

Вам необхідно написати заяву на ім'я голови атестаційної комісії з проханням позачергово атестувати на присвоєння чергової категорії.

Відповідно до пункту 15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у разі викладання кількох навчальних предметів педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період у межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством. Отже, підвищення кваліфікації таких працівників упродовж п'яти років має становити сукупно, за всіма посадами, які обіймає педагогічний працівник та/або навчальними предметами, не менше 150 годин. Тому немає жодних правових підстав для збільшення (додавання) таких годин за кожною посадою чи навчальним предметом.

Згідно з пунктом 8 Порядку обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС, один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

У зв’язку з продовженням Урядом карантину до 30 квітня 2021 року проведення атестації педагогічних працівників у 2021 році в умовах карантину може бути перенесено на інший період часу в залежності від епідемічної ситуації конкретного регіону.

Вам мають нараховувати заробітну плату згідно посади та відпрацьованих годин , за кожну присвоєну Вам кваліфікаційну категорію необхідно враховувати доплату до основноіі зарплатні.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 16 грн.

Коли проводити засідання атестаційної комісії

Атестацію педагогічних працівників здійснюють атестаційні комісії у строки:

комісії I рівня — до 1 квітня; комісії II рівня — до 10 квітня; комісії III рівня — до 25 квітня.

Це визначено у пунктах 3.8, 3.30 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення).

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педпрацівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

Роз’яснення МОН щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників

У зв’язку із численними зверненнями педагогічних працівників з питань особливостей застосування Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800) у частині встановлення вимог щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, необхідного для проходження чергової атестації, Міністерство освіти і науки України надало актуальні роз’яснення

Відповідно до Порядку загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років, а обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років.

З огляду на відсутність установлених законодавством норм щорічного підвищення кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, МОН рекомендує атестаційним комісіям, починаючи із 2020 року:

1) установлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме:

30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік; 60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік; 90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік; 150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

2) установлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти та не менше ніж:

24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік; 48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік; 72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік; 120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Щорічний обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації визначається педагогічним працівником та має бути відображений у відповідному плані підвищення кваліфікації, а в рік проходження атестації має бути не меншим зазначених вище обсягів. При цьому, облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою. Якщо обсяг підвищення кваліфікації визначається в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, то 1 кредит дорівнює 30 годинам.

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2019 № 1/9-683 http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/

 ознакомьтесь так же 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010р. №930

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%...

Постанова КМУ «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015р. №1109

https://rogatyn-osvita.gov.ua/atestaciya-pedagogic...

Ответ оплачен: 16 грн.

Доброго дня!

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників (частина перша статті 50 Закону України "Про освіту").

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством, наприклад, коли педагогічні працівники працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Порядок атестації педагогічних працівників регулює Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі - Положення).

Щороку до 20 вересня для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів.

До 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

До 15 березня атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців (далі - учні) з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, знайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

До 1 березня керівник навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

Кваліфікаційні категорії:

"спеціаліст" присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі. Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст";

"спеціаліст другої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст", та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків. Стаж роботи на педагогічній посаді не менше 2 років;

"спеціаліст першої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст другої категорії", та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом. Стаж роботи на педагогічній посаді не менше 5 років;

"спеціаліст вищої категорії" присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст першої категорії", та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Стаж роботи на педагогічній посаді - не менше 8 років.

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

За результатами атестації педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів присвоюють педагогічні звання, зокрема: "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист", "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь".

Перелік педагогічних звань визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння», Положенням.

Педагогічні звання "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії "спеціаліст вищої категорії" або "спеціаліст першої категорії" та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам (пункт 5.3 розділу V Положення).

Педагогічні звання присвоюють атестаційні комісії відповідних органів управління освітою. На відміну від кваліфікаційних категорій, педагогічні звання присвоюють фактично за особисті досягнення та заслуги працівника. Водночас, неприпустимі будь-яка дискримінація та упереджене ставлення до осіб, яких атестують. Критеріями для присвоєння педагогічних звань є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 5.2–5.6 розділу V Положення.

Отже атестуватися необхідно за займаною посадою. Ваша категорія залишається, у зарплаті повинні бути надбавки. 

Успіхів Вам!

Ответ оплачен: 16 грн.

Доброго дня, Анно!

1) II категорія присвоєна Вам за посадою соціального педагога, на інші посади вона не розповсюджується.

2) ким мені атестуватися? - атестуватися потрібно по тій посаді, яку Ви обіймаєте та по якій ведете педагогічну діяльність (тобто, по охороні здоров'я).

3) втрачати ІІ категорію не дуже хочеться - справа в тому, що соціальним педагогом Ви вже не працюєте, а тому наявність категорії за цією посадою не дає Вам ніяких пільг та не впливає на розмір вашої заробітної плати

4) найголовніше, як буде нараховуватися заробітна плата - умови оплати праці та схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 № 557 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text).

Заробітна плата повинна Вам нараховуватися за посадою заступника директора з виховної роботи та за посадою педагогічного працівника по предмету "Основи здоров'я".

Розмір заробітної плати залежить від того як Вас оформили по цим двом посадам: за внутрішнім сумісництвом чи за суміщенням.

Зверніться до бухгалтерії або безпосередньо до директора, щоб Вам надали інформацію про загальну суму заробiтної плати з розшифровкою за видами виплат.

Якщо будуть додаткові питання, пишіть на mailmessage@ukr.net.

Всього доброго!

Щасти Вам!

Ответ оплачен: 16 грн.

Доброго дня! Умови оплати праці та схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 №557 (остання редакція 02.10.2018) "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ". Перейдіть за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text.

 Вам заробітна плата має нараховуватись за посадою заступника директора з виховної роботи та за посадою педагогічного працівника по предмету "Основи здоров'я" відповідно до вказаного вище Наказу.

Щодо АТЕСТАЦІЇ. Вона може бути як плановою, так і достроковою за вашим бажанням. Ваша заява на атестацію має бути подана відповідно до Вашої нинішньої посади педагогічного працівника (за якою ви маєте погодинне педагогічне навантаження). А категорія має бути Вам присвоєна за результатами висновків атестаційної комісії.

Всього найкращого!

Ответ оплачен: 16 грн.

Доброї ночі!

Підкажіть будь ласка, чи вирішили Ви Ваше запитання.

Погоджуюсь із консультацією О. Савченко.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ