Украина
category

Чи можливо пройти інтернатуру по контракту у військовому госпіталі?

Вопрос № 3583
Чи можливо пройти інтернатуру по контракту у військовому госпіталі?
2 консультации
200 грн.

Друг лікар без інтернатури, пішов служити по контракту у військовий госпіталь. По йому сказали, що по ідеї мав би отримати там інтернатуру. Зараз передає, що це ще не відомо. Чи можна отримати інтернатуру на службі по контракту?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 50 грн.

Доброго дня, Михайло

Для точної відповіді на Ваше питання необхідно знати: - чи поступав Ваш друг в інтернатуру? – чи пройшов від освітній (теоретичний) курс інтернатури?

Інтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» або «провізор-спеціаліст».

Освітня частина інтернатури проводиться в закладі вищої або післядипломної освіти, що здійснює підготовку лікарів (провізорів)-інтернів. Тривалість освітньої частини інтернатури складає три місяці за один рік навчання.

Практична частина інтернатури проводиться на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

Для працевлаштування на посаду лікаря (провізора) за відповідною спеціальністю проходження інтернатури є обов’язковим.

Відповідно до Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказомМіністерства охорони здоров'я України від 19 вересня 1996 р. № 291, інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (надалі - вищих закладів освіти) та стажування в базових установах і закладах охорони здоров'я (пункт 1.4).

Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря (провізора) з певної лікарської (провізорської) спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування. Випускники вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, які направлені на роботу в системи інших міністерств та відомств, зараховуються в інтернатуру наказами цих міністерств і відомств після погодження з Головним управлінням закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України, в яких саме вищих закладах освіти та на яких умовах проводитиметься очна частина навчання та проходитиме стажування (пункти 2.3, 2.4 Положення).

Згідно п. 3.5 Положення базами стажування лікарів(провізорів)-інтернів можуть бути базові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

Отже, військовий госпіталь може вважатися базою стажування, якщо він відповідає таким вимогам: - мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності; - бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства); - мати можливість надати лікарям(провізорам)-інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності; - мати навчальні приміщення для лікарів(провізорів)-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо; - мати можливість забезпечення лікарів(провізорів)-інтернів гуртожитком.

Тобто, якщо Ваш друг не вступав до інтернатури та/або не проходив освітню частину інтернатури, яка проводить виключно у навчальному закладі, а не у лікарні/військовому госпіталі, то служба по контракту у військовому госпіталі не замінює інтернатуру, а лише може складати її практичну частину, але після проходження освітньої частини.

Якщо будуть додаткові питання – звертайтесь)

Удачі!

07.04.21 13:24
Михайло

Поступає як строчник пл призову, освіта 6 років спеціаліст/магістр, планує після 3 місяців служби на котнтракт, в планах отримання спеціальності лікар, чи зможе військова частина скерувати на інтернатуру для отримання спеціальності лікаря?

07.04.21 16:45

Я правильно зрозумів, що він поступає в інтернатуру, але його призивають? Якщо так, то він може, поступивши в інтернатуру, попрохати відстрочення навчання у ній (проходження освітнього курсу) і потім перевівшись на контракту службу, ініціювати питання навчання в інтернатурі перед керівництвом військової частини. Хоча відповідно до ч. 8 ст. 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Вашому другу може бути "надана відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання ... в інтернатурі...з відривом або без відриву від виробництва".

Ответ оплачен: 150 грн.

Доброго дня, Михайло!

Чи можливо пройти інтернатуру по контракту у військовому госпіталі? - вважаю, що ні. 

Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96#Text):

1.1. Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних іфармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитаціїмедичних факультетів університетів незалежно від підпорядкуваннята форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря(провізора)-спеціаліста певного фаху.

1.2. Основним завданням інтернатури є підвищення рівняпрактичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних)закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетівуніверситетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської(провізорської) діяльності.

1.4. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання накафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти III-IVрівнів акредитації медичних факультетів університетів і закладівмедичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (надалі - вищихзакладів освіти) та стажування в базових установах і закладах охорони здоров'я.

3.5.1. Бази стажування лікарів(провізорів)-інтернів - цебазові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуютьсяз метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти.

ПОЛОЖЕННЯ про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008#Text...:

2. Громадяни проходять військову службу у Збройних Силах України (далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.

У добровільному порядку громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів у вищих військових навчальних закладах, а також закладах вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти);

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт згідно з додатками 1 і 2.

ВИСНОВОК: пройти інтернатуру по контракту у військовому госпіталі НЕМОЖЛИВО. Адже, інтернатура є формою післядипломної підготовки (навчання) випускників, заочна частина якої проводиться у базових установах і закладах охорони здоров'я.

Проходження інтернатури здійснюється на підставі наказу органу охорони здоров'я (обласного управління/департаменту охорони здоров'я).

А служба за контрактом у військовому госпіталі є видом військової служби, яку громадяни проходять у Збройних Силах України в добровільному порядку

Проходження військової служби в добровільному порядку здійснюється на підставі укладеного контракту.

Отже, у даному випадку у військовому госпіталі можливо пройти лише військову службу за контрактом, однак не інтернатуру (заочну частину).

Всього доброго!

Щасти Вам!

08.04.21 12:16
Михайло

Дякую!

Реклама
Мой ответ