Украина
category

Мед.образвание и прохождение интернатуры

Вопрос № 3694
Мед.образвание и прохождение интернатуры
3 консультации
100 грн.

Я закончила медицинскую академия на бюджете. После 6курса написала отказ  от трудоустройства(что академия меня трудоустроит). Хотела найти сама место, но не получается. на бюджет никто не хочет брать. могу ли я забрать это заявление об отказе и согласиться на трудоустройство от академии?

Консультации Советников

Доброго дня!

Нажаль відкликати вже подану заяву та отриману довідку " про можливість самостійного працевлаштування навряд чи можливо.

У РАЗІ ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ САМОСТІЙНО ШУКАЄ МІСЦЕ РОБОТИ

Випускник

1) Отримує у ЗВО:

Диплом

Сертифікат екзамену «КРОК 2»

Довідку про навчання за державним замовленням.

Повідомляє свій ЗВО про відмову від направлення на роботу письмовою заявою.

2) Самостійно обирає місце роботи та лікарську спеціальність. Для цього звертається до:

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій;

керівників закладів охорони здоров’я.

3) У разі згоди керівника закладу надати місце роботи за обраною лікарськоюї/провізорською спеціальністю зараховується на посаду лікаря-інтерна. У випадку зарахування на посаду лікаря-інтерна до закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, зарахування відбувається наказом структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій. Проходження інтернатури за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється, згідно з законодавством, за погодженням МОЗ України, у закладах охорони здоров'я , які підпорядковані іншим міністерствам чи відомствам або ж приватної форми власності при умові зарахування випускника на посаду лікаря-інтерна.

Не пізніше 01 серпня приступає до роботи.

Нехай Обласний МОЗ порекомендує місце проходження інтернатури , можливо приватну клініку чи іншу , вони мають такі можливості.

Якщо приватна клініка згодна взяти Вас на роботу для проходження інтернатури , директор просто направляє гарантійні листи , разом з копією наказу про зарахування на посаду ,лікаря -інтерна Вас: до навчального закладу , обласного , міського управління МОЗ. Разом з копією ліцензії закладу про те ,що цей заклад відповідає вимогам п.3.5 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів.

Ви проходите інтернатуру згідно плану, але заробітну плату не отримуєте( ВСЕ ОФІЦІЙНО , але за строковим договором на час проходження інтернатури після закінчення стажування з Вами укладається трудовий договір на загальних підставах , якщо буде Ваше бажання )

Після завершення інтернатури складається звіт про проходження та за підписом директора направляється до Управління МОЗ ОБЛАСТІ, та до ВНЗ .

На цьому все, текст договору необхідно розробити директору закладу.

Ви подаєте до обласного управління лише наступну заяву:(приклад)

НачальникуДепартаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації м. Львів, вул. Конопницької, 3 79005 Випускниці Львівського Національного медичного університете ім. Данила Галицького _ПІБ_____ __АДРЕСА___

Заява про зарахування на навчання в інтернатуру та зарахування на проходження стажування Мною була подана заява про відмову від направлення на роботу. На підставі цього я самостійно знайшла місце роботи та проходження інтернатури у _____________, код ____________, що знаходиться за адресою: _________________________. Відповідно до ст. 64 Закону України «Про освіту» випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Вищі навчальні заклади не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників. Згідно із п.1.4 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів № 291 від 19.09.1996 р. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (надалі – вищих закладів освіти) та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я. Відповідно до ч.1 ст.3 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я» заклад охорони здоров’я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників. Згідно із п.4 ч.2 ст.13 Закону України «Про вищу освіту» Державні органи, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади сприяють працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, що належать до сфери їх управління, здійснюють розподіл випускників вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) для подальшого проходження служби та надають випускникам інших вищих навчальних закладів інформацію про наявність вакансій у складі юридичних осіб незалежно від форми власності та підпорядкування для можливого працевлаштування. У зв’язку з вищевикладеним, керуючись п.4 ч.2 ст.13, ст.64 Закону України «Про освіту», п.1.4 – 3.5.2 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів №291 від 19.09.1996 р., – ПРОШУ:1. Зарахувати мене, ПІБ, на навчання в інтернатуру у ____________;2. Зарахувати мене, ПІБ, на стажування у ________________. додаток: Гаранітйний лист приватного закладу охорони здоров’я

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Здравствуйте. Вы конечно немного задержались с решением этого вопроса. Согласно п. 8.4 приказа МОЗ Украины № 367 за 4 месяца до окончания обучения комиссия ВУЗа по трудоустройству выпусников определяет определяет будущее место трудоустройства выпускника, про что отмечается в карточке выпускника (дополнение 2 к выше указанному приказу). Есть несколько вариантов решения данной проблемы:

1. Обратитесь сначала в МОЗ с завлением о просьбе дать информацию перечне рабочих мест, на которые госзаказчики обещали трудоустроить выпускников (госадминистрации и т.д.) и информацию о выполнения плане трудоустройства выпусников с предоставлением документов содержащих эту информацию. Таким образом вы узнаете какие места были специально подготовленные для трудоустройства выпускников и какие уже заняты.2. С заявлением к Департаменту здравоохранения госадрминистрации (не путайте департамент здравоохранения городского, сельского совета) о просьбе дать информацию про количество поданных заявок лечебных учреждений про наличие в их штатном расписании вакантных мест для врачей-интернов. Про наличие вакантных мест можно посмотреть на портале открытых данных data.gov.ua.3. Приказом № 367 справка о самостоятельно трудоустройстве выдается только при наличии уважительных причин, то есть если у Вас нет таких, не запрещено обратиться в ВУЗ с заявление о отзыве Вашего заявления об отказе распределения на трудоустройства. Информацию о ходе выполнения плана трудоустройства выпускников также запросите в заявлении про предоставление публичной информации на имя ректора с просьбой дать копии соответствующих документов, содержащих эту информацию. Вообще учреждения здравоохранения первичной медицинской помощи (КНП ЦПМСД -центры первичной медико-санитарной помощи, где работаю врачи общей практики) заинтересованы в пополнении кадрового состава, т.к. молодые люди быстрей адаптируются к современным технологиям рабочего процесса (наличие знаний компьютерной техники, программ, языков и прочих дополнительных знаний), быстрее работают, а главное они приносят им деньги за подписанные от клиентов декларации- чем больше у КНП ЦПМСД деклараций, тем больше оно получает денег от НСЗУ. Им отказывать не смысла. Просто директора КНП ЦПМСД, когда видят, что молодые специалисты серьезно не настроены долго работать в их учреждениях, могут отказать им. Хотя по закону никто не имеет Вам отказать в трудоустройстве на должность врача-интерна (или стажиста), за это предусмотрена даже уголовная отвественность. Если захотите можем с Вами могу помочь составить Вам соотвествующие заявления. Моя почта gorbokonenko1988@gmail.comТакже не забывайте, что еще трудоустроиться Вам поможет Государственная служба занятости.

Доброї ночі!

Уточніть будь ласка, Ви не можете знайти місце для проходження інтернатури чи місце роботи після завершення інтернатури. Дякую.

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ