Украина
category

Звільнення з роботи з поважної причини

Вопрос № 3723
Звільнення з роботи з поважної причини
4 консультации
100 грн.

Добрий день. Я працюю в державній лікарні, моя дружина також працює в цій лікарні, але зараз вона у відпустці по догляду за дитиною (в декреті). Дитині 1 рік. Я хочу звільнитися з роботи і піти працювати в іншу установу. Чи можу я звільнитися з поважної причини (в зв'язку з доглядом за дитиною до 14 років, чи до 3-х років)? Це означає, що я повинен піти у декрет, а дружина на роботу?

Консультации Советников

Доброго дня. Якщо Ви не відпрацьовуєте своє навчання, то маєте право звільнитися без перешкод та пояснення причин, написавши заяву про звільнення за власним бажанням за 14 днів (точніше, 2 тижні) до дати Вашого звільнення на підставі ст. 38 Кодексу законів про працю України. В окремих випадках Ви можете звільнитися без додержання двотижневого терміну. Догляд за дитиною є такою підставою, якщо доя Вас критично звільнитися раніше, ніж через 14 днів. В день звільнення з Вами має бути проведено повний розрахунок (невикористана відпустка, заробітна плата тощо) та видано трудову книжку, якщо вона не знаходиться у Вас. З повагою, адвокат Тетяна Борисенко

П.С. Згадана стаття кодексу:

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

Ответ оплачен: 100 грн.

Доброго дня!

Щодо питання про оформлення відпустки батьком дитини. Ч. 7 ст. 179 КЗпП передбачено, що може повністю або частинами використовуватися батьком  дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають .

Але в такому разі мама має перервати відпустку та почати працювати.

Ви також можете звільнитись за угодою сторін.

або на підставі ст. 38 КЗпП ( НА ПІДСТАВІ ДОВІДКИ ЛКК медичної про необхідність догляду дитини до 14- ти років.) - буде за власним бажанням , проте з поважної причини , без відпрацювання 2 -х тижнів.

Звільнення у той же день з врученням трудової книги.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Доброго дня, Владиславе!

За загальним правилом, звільнення за ст. 38 КЗпП супроводжується так званим двотижневим відпрацюванням після подання заяви про звільнення. Насправді, це строк попередження працівником роботодавця про намір звільнитися. Цей строк встановлено для захисту інтересів як роботодавця, так і працівника. Перший матиме час для пошуку нового фахівця на посаду, яка звільняється. Другому КЗпП дає можливість передумати і протягом двох тижнів з часу подання заяви відкликати її.

Але існують так звані поважні причини, за наявності яких працівник не мусить відпрацьовувати два тижні після подання заяви про звільнення.

Повного переліку поважних причин звільнення за ст. 38 КЗпП законодавство не визначає. У ст. 38 КЗпП вказано, що коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

І серед причин, які унеможливлюють продовження роботи, КЗпП називає:

1. переїзд на нове місце проживання;

2. переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

3. вступ до навчального закладу;

4. неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;

5. вагітність;

6. догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю;

7. догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;

8. вихід на пенсію;

9. прийняття на роботу за конкурсом;

10. інші поважні причини.

Формулювання «інші поважні причини» дає можливість роботодавцю визначати додаткові причини, які можна вважати поважними. Тобто це може бути, наприклад, погіршення здоров’я працівника або якісь сімейні обставини. У кожного конкретному випадку рішення щодо поважності причини приймається роботодавцем. Водночас, якщо працівник вказує, що він не може продовжувати роботу з однієї з причин, які чітко визначені у ст. 38 КЗпП, тоді роботодавець зобов’язаний звільнити його у строк, вказаний працівником у заяві.

Окремо у частині третій ст. 38 КЗпП виділено право працівника розірвати трудовий договір за власним бажанням у визначений ним строк, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

Трудове законодавство не вказує на необхідність підтверджувати факт, який призводить до неможливості продовжувати роботу. Утім, роботодавець має право попросити працівника довести цей факт документально. Розглянемо, які саме документи може надати працівник для підтвердження причини, з якої він не має змоги продовжити працювати.

Підтвердженням переїзду на нове місце проживання можуть бути, наприклад, документи, що свідчать про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання. Альтернативний варіант: договір оренди житла в новому місті, квитки на потяг, автобус тощо.

Для підтвердження переведення одного з подружжя в іншу місцевість можна надати довідку про переведення на нове місце роботи чоловіка або дружини.

Вступ до навчального закладу підтверджується довідкою навчального закладу.

Неможливість проживання в даній місцевості за станом здоров’я підтверджується відповідним медичним висновком.

Вагітність також підтверджується медвисновком або випискою з амбулаторної карти.

Догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або за дитиною з інвалідністю. Як правило, в особових картках працівників містяться відомості про дітей. Тому підтверджувати факт догляду за дитиною окремо не потрібно. Але роботодавець може затребувати копію свідоцтва про народження дитини.

Догляд за хворим членом сім’ї або особою з інвалідністю І групи. Необхідність догляду за хворим членом сім’ї підтверджується, як правило, медичним висновком або копією листка непрацездатності чи виписки з амбулаторної карти. Що стосується догляду за особою з інвалідністю І групи, можна надати довідку про проживання разом з нею або документ, що підтверджує ступінь споріднення (наприклад, копію свідоцтва про народження в разі догляду за дитиною або батьками). Утім, навіть якщо особа з інвалідністю не проживає разом з працівником і не є його родичем, працівник все одно може доглядати за такою особою — і це буде поважною причиною звільнення. Тож висновку МСЕК тут має бути достатньо.

Вихід на пенсію. Звільнення за власним бажанням працівника, якому призначена пенсія, або такого, щодо якого зроблено подання про призначення пенсії, або який досяг пенсійного віку, має розглядатися як вихід на пенсію, якщо працівник вказує на цю причину звільнення в заяві. Для підтвердження цієї причини звільнення достатньо перевірити факт призначення пенсії, подання для призначення пенсії або досягнення пенсійного віку.

Прийняття на роботу за конкурсом. Підтвердити цей факт можна довідкою з майбутнього місця роботи, куди працівника прийнято за конкурсом, або іншим документом, що містить інформацію про прийняття за конкурсом. При цьому не має значення, чи передбачено законодавством проведення такого конкурсу.

Інші поважні причини. Порядок підтвердження інших причин, які роботодавець визнає поважними, залежить від того, що це за причини. Наприклад, погіршення здоров’я може бути підтверджено випискою з амбулаторної карти хворого, одруження — копією свідоцтва про укладення шлюбу, народження дитини — копією свідоцтва про народження тощо.

Звільнення працівників оформлюється наказом роботодавця, підставою для видання якого є заява працівника.

У разі звільнення працівників слід враховувати кілька важливих порад:

1. у заяві працівника та наказі про звільнення слід обов'язково зазначити дату звільнення, яка є останнім днем роботи;

2. у заяві про звільнення варто вказати, що працівник бажає одержати компенсацію за невикористані дні відпусток (якщо працівник не виявив бажання отримати відпустку перед наступним звільненням);

3. у наказі про звільнення доцільно зазначити кількість днів відпустки, за які працівникові виплачується компенсація або за які проводиться утримання (у випадках, коли працівник одержав відпустку «наперед», у рахунок невідпрацьованої частини робочого року);

4. необхідно завчасно подбати про наявність коштів для проведення з працівником у день звільнення повного розрахунку;

5. у день звільнення слід видати працівникові трудову книжку (під підпис про її отримання, щоб мати доказ видачі такої трудової книжки працівнику. Залежно від організації кадрової роботи на підприємстві підпис може передбачатися в наказі про звільнення, книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, особовій картці, особовому листку з обліку кадрів тощо);

6. з наказом про звільнення працівник має бути ознайомлений, про що він ставить підпис з наведенням дати ознайомлення в наказі. Якщо працівник звільняється не за ініціативою роботодавця, підприємство зобов'язане видати йому копію наказу про звільнення тільки в разі, якщо працівник цього вимагає.

Якщо консультація була Вам корисна, буду вдячний за вибір консультації як найкраща відповідь.

Звертайтесь, якщо буде потрібна допомога (моя пошта - mailmessage@ukr.net).

Всього доброго!

Щасти Вам!

Добрий день! Якщо у Вас не така ситуація, що Ви були інтерном і зараз відпрацьовуєте вартість навчання, то звільнятись краще за угодою сторін п.1 ч. ст. 36 КЗпП (звільнення можливе без спливу строків для попередння про звільнення, хоч в цей же день). Плюс такий, що Вам, якщо не вдасться влаштуватись на іншу роботу, можна стати в центр зайнятості на більш вигідних умовах. Але якщо ви дійсно хочете пійти в декретну відпустку, то працювати в іншому місці не получиться.

26.08.21 17:53
Владислав

Саме так, я ще відпрацьовую вартість навчання.

27.08.21 09:44

Тоді для визначення порядку розірвання угоди потрібно читати угоду, тому що в наказі МОЗ України від 25.12.1997 № 367 сказано про випадки, коли можна розірвати угоду ще до початку роботи. Але Ви маєте право пійти у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Цей період зараховується до періоду відпрацювання.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ