Украина
category

Призыв на сборы обмежено придатних

Вопрос № 3725
Призыв на сборы обмежено придатних
2 консультации
120 грн.

Подскажите пожалуйста. Я получил повестку на работе для прохождения мед комисии. Мне 37, не служил, ввиду проблем с желудком 52в ст. 54 в. После прохождения мед комисии подтверждены диагнозы по желудку и также увеличена печень, выписано лечение на месяц. Как только я сдал документы в военком, они сразу записывают меня на сборы на 30 дней. На 08.09, чего я вообще никак не ожидал. Не дают долечиться из за рефлюкса, я не могу быть голодным долго, нужно есть по немногу часто.

Есть ли способ получить отсрочку от предстоящих сборов. 

Повестку мне выдали на 31.08, для подтверждения того, что я еду. Но в военкомате, от некоторых при оформлении военика я слышал вопрос 

Вы будите ехать, т.е. значит возможность отказаться есть

Консультации Советников

Ответ оплачен: 120 грн.

Доброго ранку, Дмитро!

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text):

Стаття 30. Звільнення від проходження зборів

1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):

1) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки;

3) плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;

4) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, - в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів;

5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти - в період, коли у цих закладах проводяться заняття;

6) студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною, дуальною і вечірньою формами здобуття освіти - на весь строк навчання, а студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за заочною та екстернатною формою здобуття освіти, а також аспіранти та докторанти - в період екзаменаційних сесій;

7) вагітні військовозобов’язані-жінки;

8) особи, звільнені з військової служби, - протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів;

9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;

10) військовозобов'язані - у зв'язку з депутатською діяльністю;

11) військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час;

11-1) військовозобов'язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, - з метою підготовки резерву служби цивільного захисту;

12) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;

13) священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку;

14) кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно.

2. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження зборів приймається відповідним районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на військовому обліку.

ІНСТРУКЦІЯ з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1162-09#Text):

1.5. Військовозобов’язані можуть бути звільнені від проходження зборів відповідно до вимог статті 30 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

3.3. Військовозобов’язані, які призиваються на навчальні збори, підлягають медичному огляду, що проводиться відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами) (далі - Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

За результатами медичного огляду в особові справи офіцерів запасу вкладають оновлені картки медичного огляду відповідних військово-лікарських комісій, а в списках військовозобов’язаних, які складаються у трьох примірниках (додаток 3), роблять відповідні записи із зазначенням результату медичного огляду.

20.5. Щодо військовозобов'язаних, резервістів, які призвані на збори і визнані ВЛК непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби або потребують відпустки за станом здоров'я, одночасно приймається постанова "непридатний для подальшого проходження зборів".

ВИСНОВОК: скоріш за все у вашому випадку не приймалася вищезазначена постанова. Рекомендую взяти довідку у вашого лікуючого лікаря про те, що ваше захворювання ще не знаходиться в стані ремісії, що з вашим захворюванням потрібно дотримуватися відповідного режиму харчування та прийому ліків, і Вам протипоказані сильні фізичні та емоційні навантаження, рекомендовано більше відпочивати. А потім подати начальнику ТЦК та СП заяву про звільнення від проходження зборів, так як вони можуть погіршити стан вашого здоров'я, та додати до неї цю довідку

Якщо буде потрібна допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Буду вдячний за оцінку своєї консультації.

Добрый день!

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе": предусмотрено:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

"Стаття 30. Звільнення від проходження зборів

1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):

1) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки;

3) плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;

4) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, — в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів;

5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів — в період, коли у цих закладах проводяться заняття;

6) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання — на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти — в період екзаменаційних сесій;

7) військовозобов’язані-жінки, за винятком перевірочних зборів;

8) особи, звільнені з військової служби, — протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів;

9) військовозобов’язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;

10) військовозобов’язані — у зв’язку з депутатською діяльністю;

11) військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час;

11-1) військовозобов’язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, — з метою підготовки резерву служби цивільного захисту;

12) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;

13) священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку;

14) кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою — до дня опублікування результатів виборів включно.

2. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов’язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку.

3. Резервісти звільняються від проходження навчальних та перевірочних зборів у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві".

Для получения освобождения от военных сборов, Вам необходимо своевременно подать в военкомат заявление, с приложением копий свидетельства о рождении детей. или других оснований

Якщо Ви визнані рішенням ВЛК обмежено придатним то згідно Наказу Міноборони № 402 відповідно до положення про ВЛК пункт 20.5:

Щодо військовозобов'язаних, резервістів, які призвані на збори і визнані ВЛК непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби або потребують відпустки за станом здоров'я, одночасно приймається постанова "непридатний для подальшого проходження зборів".

Вам необхідно звернутися до комісії ВЛК З ЗАЯВОЮ про видачу вказаної додаткової постанови про непридатність до проходження зборів резервістів- письмово поштою направити заяву.

Якщо комісія для вас визнала обмеження тільки для служби, і про збори не зазначено, ви можете бути до зборів залучені.

Між сборами та службою- є юридична значима різняця. І комісії при встановлення обмеження (часткове/повне) про це добре знають.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Реклама
Мой ответ