Украина
category

Довіреність в порядку передовіри

Вопрос № 3774
Довіреність в порядку передовіри
4 консультации
120 грн.

У нотаріальну контору м. Нікополя звернувся Смирнов з проханням засвідчити передовіру на підставі довіреності, що була у нього на автомобіль ВАЗ - 21093. Hотаріус, перевіривши довіреність, сказав, що Смирнов може зробити передовіру, оскільки в його довіреності є таке право, однак залишити це право (передовіру) в довіреності, виданій в порядку передовіри, нотаріус не може, оскільки це право Смирновим вже використане. Смирнов звернувся до адвоката.

Ваша консультація як адвоката.

Консультации Советников

Доброго дня!

Відповідно до загальних умов (принципів) виконання господарських зобов’язань дія (утримання від дії), що є об’єктом господарського зобов’язання, повинна бути здійснена особисто зобов’язаною стороною на користь управненої. Виконання майново-господарського зобов’язання третьою особою, що не є стороною у зобов’язанні, допускається за умови, що вона є безпосереднім виконавцем, та із закону, господарського договору або характеру зобов’язання, не випливає обов’язок боржника особисто виконати зобов’язання.Управнена сторона також повинна прийняти виконання зобов’язання особисто, однак за її вказівкою допускається переадресування прийняття виконання (надання виконання зобов’язання третій особі).Неналежне виконання зобов’язання третьою особою не звільняє сторони від обов’язку виконати зобов’язання в натурі, якщо інше передбачено законом або договором, або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання.Від передоручення надання виконання (переадресування отримання виконання) майново-господарських зобов’язань слід відрізняти передачау (делегування) прав та/або повноважень за господарсько-організаційними зобов’язаннями.Передача (делегування) прав та/або повноважень за організаційно-господарськими зобов’язаннями іншій стороні можлива тільки за її згоди, допускається, якщо інше не передбачено законом та оформлюється актом про їх делегування, який вважається чинним з дня його офіційного опублікування.

Лише довіритель може вказати у довіреності про можливість чи не можливість передоручення виконання обов язків покладених на довірену особу.

Довірена особа не може передовірити виконання обов"язків за довіреністю , якщо на це немає згоди довірителя.

згідно ст. 194 ГК України

1. Виконання господарського зобов'язання може бути покладено в цілому або в частині на третю особу, що не є стороною в зобов'язанні. Управнена сторона зобов'язана прийняти виконання, запропоноване третьою особою - безпосереднім виконавцем, якщо із закону, господарського договору або характеру зобов'язання не випливає обов'язок сторони виконати зобов'язання особисто.

2. Неналежне виконання зобов'язання третьою особою не звільняє сторони від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 193 цього Кодексу.

1. Суб'єктом виконання господарського зобов'язання є зобов'язана сторона, яка звичайно й виконує його сама. Але ця сторона може покласти виконання зобов'язання (у цілому або в частині) на третю особу, що не є стороною у зобов'язанні (передоручити виконання). 

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 120 грн.

Доброго дня!

Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, у якій застережене право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана.

У довіреності, виданій у порядку передоручення, не допускається передавання повіреній особі права на передоручення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001323-14#Te... (
Особливості нотаріального посвідчення довіреності) 

Нотаріус все вірно вам зазначив.

Вам нотариус сказал правильно. По последующей доверенности - передоверие сделать нельзя 

Доброго вечора, Дмитро!

Не погоджуюся зі своїми колегами.

Позиція нотаріуса неправильна. Пояснюю чому.

Цивільний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran13...):

Стаття 240. Передоручення

1. Представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

2. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особу, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження (замісника). Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника як за свої власні.

3. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє.

Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю

1. Представництво за довіреністю припиняється у разі:

1) закінчення строку довіреності;

2) скасування довіреності особою, яка її видала;

Закон України "Про нотаріат" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/conv#n...):

Стаття 58. Посвідчення довіреностей. Припинення дії довіреностей

Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, в якій застережено право на передоручення, або після надання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.

Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більший обсяг прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.

Припинення дії довіреності провадиться в порядку, передбаченому законом.

ПОРЯДОК вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/conv#...):

II. Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій

Глава 4. Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей

5. Посвідчення довіреності, виданої в порядку передоручення

5.1. Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, у якій застережене право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.

5.2. При посвідченні довіреності в порядку передоручення нотаріус роз'яснює представнику довірителя вимоги статті 240 Цивільного кодексу України.

5.3. У довіреності, виданій у порядку передоручення, не допускається передавання повіреній особі права на передоручення.

5.4. Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю.

5.5. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана.

5.6. У довіреності, виданій у порядку передоручення, мають бути вказані дата і місце посвідчення основної довіреності, та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім’я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження.

5.7. На основній довіреності робиться відмітка про передоручення.

Копія основної довіреності додається до примірника довіреності, що залишається у матеріалах нотаріальної справи.

5.8. При наступному посвідченні довіреності, виданої за передорученням тим самим нотаріусом, копія основної довіреності не залишається.

На примірнику такої довіреності, що залишається у справах нотаріуса, робиться відмітка із зазначенням реквізитів довіреності, виданої у порядку передоручення, до якої прикріплено копію основної довіреності.

ВИСНОВОК: позиція нотаріуса невірна. Передоручення не може здійснювати лише замісник (особа, якій представник по основній довіреності передав свої повноваження по довіреності в порядку передоручення).

Представник по основній довіреності, тобто Смирнов, може скасувати довіреність, видану в порядку передоручення, та здійснити передоручення вже на іншу особу.

Також строк довіреності, виданої у порядку передоручення, може бути меншим ніж строк основної довіреності, а тому після її закінчення повноваження від замісника переходять до представника по основній довіреності, який знову може здійснити передоручення на цю ж саму або вже іншу особу.

Можливість наступного, а не одноразоваго передоручення, підтверджується пунктами 5.7-5.8 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Якщо консультація була Вам корисна, буду вдячний за її оцінку (оплату).

У разі необхідності - пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього доброго!

Успіхів Вам!

Реклама
Мой ответ