Украина
category

Списаний в запас але резервіст

Вопрос № 3777
Списаний в запас але резервіст
1 Консультация
50 грн.

доброго дня. Питання такого характеру. Був списаний в запас в 2012, по хворобі. Сказали що військовий квиток видадут через рік або два. Звичайно що і через два роки нічого не видали. Тобто на мед комісії не визивали, і от наступив 28 рік, і тут мене виеликають як резервіста, на збори, хоча я був списаний в запас і ніде не проходив військову службу. Сказав що я був списаний, спочатку вони(військомат) казали що не може бути, потім щось пошукали в компьютері і сказали що дійсно є таке, але всерівно йди на комісію. Це свавілля військомату і халатне поводження з документацією, чи вони діють на законних підставах ? Я шось нічого не розумію. У військоматі нічого не пояснють, ну як традиційно. Що в даному випадку робити, пів медкомісії вже пройшов. 

Консультации Советников

Ответ оплачен: 50 грн.

Доброго дня!

Повідомляю наступне:

Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» № 1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року.

Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації.

Цей закон дозволяє у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.

Зокрема, закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Резервісти – це громадяни України, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України незалежно від статі, придатні до військової служби за станом здоров’я, професійними та моральними якостями, та які не досягли граничного віку перебування у запасі другого розряду (60 років для рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, 65 років для вищого офіцерського складу).

В особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, звільнені зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, - на посади відповідно до їх військових звань.

13. Добір громадян, у тому числі військовозобов'язаних, для проходження служби у військовому резерві проводиться із числа:

військовослужбовців, які звільняються в запас, - командирами (начальниками) військових частин (установ);

громадян, які проживають (перебувають) у населених пунктах, в яких або поряд з якими дислокуються військові частини, - командирами (начальниками) військових частин (установ) та військовими комісарами районних (міських) військових комісаріатів.

- У мирний час громадяни України в добровільному порядку укладають з командирами військових частин контракти про проходження служби у військовому резерві, проходять підготовку на навчальних зборах у складі штатних підрозділів під час активних практичних навчань, тренувань.

На даний час в Україні діє особливий період.

В особливий період до військового оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, після їх звільнення з військової служби, які за своїми морально-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві (військової служби). Для ЗС України це дозволяє не допустити втрати обліку підготовлених людських ресурсів, які брали безпосередню участь у бойових діях, що в свою чергу, дозволяє зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділів приписавши цих осіб (резервістів) до відповідних підрозділів.

За статтею 1 та стаття 26-2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами):

Резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві ЗС України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час. Службу у військовому резерві проходять громадяни України, придатні до неї (або до військової служби) за станом здоров’я.

Наразі, існує два шляхи проходження служби у військовому резерві:

за контрактом, тобто добровільно (в мирний час та в особливий період);

в обов’язковому порядку – служба у військовому оперативному резерві (лише на особливий період).

Резервіст проходить службу у військовому резерві на підставі контракту про проходження служби у військовому резерві, який за визначеною формою від імені держави з ним укладає командир (начальник) військової частини (установи), який має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якого належить право призначення на відповідні посади. Один примірник контракту зберігається в особовій справі резервіста, другий – у резервіста.

Укласти контракт про проходження служби у військовому резерві можуть громадяни України, віком від 18 до 57 років, незалежно від статі, за винятком осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також чоловіки призовного віку. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві (або військової служби) та відповідати встановленим вимогам її проходження. Крім того Генеральний штаб ЗС України розглядає категорію резервістів військового оперативного резерву як пріоритетну для укладання цих контрактів.

Вивчення кандидатів у резервісти в мирний час здійснюється шляхом:

вивчення особистих якостей, установлення рівня їх освіти та професійної придатності; організації медичного огляду; перевірки фізичної підготовки; проведення заходів професійно-психологічного відбору.

Під час дії особливого періоду резервістам військового оперативного резерву пропонується укладати контракти про проходження служби у військовому резерві за спрощеним порядком безпосередньо в ході навчальних зборів.

Контракт,укладений в особливий період, не може бути припиненим або розірваним, а громадянин, який його уклав та який зарахований до військового оперативного резерву, продовжує службу у військовому резерві ЗС України на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду.

Резервісти, які в добровільному порядку уклали контракти про проходження служби у військовому резерві, з обліку резервістів військового оперативного резерву під час дії особливого періоду не виключаються.

Для резервістів рядового, сержантського та старшинського складу, які укладають контракти формується окрема особова справа резервіста.

- Стаття 26-2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами)

В особливий період до категорії резервістів військового оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються особи звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві (або військової служби).

Під час дії особливого періоду, всі резервісти, зокрема і ті, які проходять службу у військовому резерві з контрактами, є резервістами військового оперативного резерву

- Кабінет Міністрів вніс зміни у структуру військового резерву людських ресурсів, зокрема оперативний резерв другої черги розділили на резерв нарощування та територіальний резерв, а також уточнили визначення мобілізаційного та громадського резерву.

Так, постановою Кабінет Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 495 відповідні зміни внесені до постанови КМУ від 12 листопада 2014 р. № 607 «Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів».

- Резерв першої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції та у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях), призначених для доукомплектування органів військового управління, військових частин та підрозділів бойового складу Збройних Сил, органів управління, військових частин та підрозділів інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’язку (далі - інші військові формування).

Резерв другої черги, що складається з резерву нарощування та територіального резерву.

Резерв нарощування включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, які не увійшли до бойового складу Збройних Сил, зокрема тих, що формуються в особливий період (стратегічних резервів), військових навчальних закладів, установ та організацій, нових органів управління, військових частин та підрозділів інших військових формувань.

Територіальний резерв включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування військових частин, підрозділів територіальної оборони.

Це означає, що цим особам надається перевага, у більшості випадків, досвід визначається даними у військовому квитки, де мають місце всі відмітки щодо участі в АТО, ООС, поранення, нагороди та інші дані.

Визначає той хто приймає рішення - територіальний центр комплектования та соціальної підтримки (нова назва військкомату).

- Якщо особа не перебуває на військову обліку, не викликалася до територіальнооо центру комплектования та соціальної підтримки (нова назва військкомату), відносно неї не проведена ВЛК, бесіда з психологом, з наданням висновку, то її не повинні включити до нього.

Якщо в мирний час вас знято з обліку за станом зоров"я визнано обмежено придатним то ви можете залишатись у резерві.

Вам необхідно аби комісія ВЛК визнала вас непридатним доо служби як у мирний час так і для резерву  з наступним виключенням з обліку абсолютно - це дві окремі постанови ВЛК .

просто якщо вас визнали обмежено придатним , але не виключили з обліку вас могли помістити до реєстру резервістів.

Оскаржити рішення можливо до обласної ВЛК , АБО ДО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ , чи суду. (для суду потрібно письмові рішення всіх комісій та міністерства. , а також медичні висновки.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

22.11.21 21:27
Петро

А як щодо того що вони промахали мою попередню особову справу ? На пряме питання, " Де моя особова справа, де є задекларовано мій попередній стан здовров'я ? - Вони відповідають - "Ми не знаєм.". 

23.11.21 13:35

За втрату службових документів службові особи мають нести відповідальність згідно законодавства.

Вам необхідно звернутись до вищестоящого органу обласного ТЦК та СП(нова назва комісаріату) та повідомити про вказаний факт письмово нехай призначвть перевірку і повідомлять Вас письмово . Аби далі ви могли оскаржити їх дії до міністерства оборони України та після цього з письмовими доказами до суду. Про оскарження  рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб органу державної влади , або місцевого самоврядування.

документи мають зберігатися у архіві проте з часу реформування комісаріатів дисципліна поводження з документами досі бажає кращого.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

22.11.21 21:30
Петро

Чи можливо їх притягнути до відповідальності за якесь халатне поводження з документацією ? Чи просто вгнути голову і їхати куди скажуть ?

23.11.21 13:47

Притягнути можливо , але необхідно зібрати всі письмові докази , висновки перевірки та Міністерства та звернутись з позовом до суду.

Якщо вони дійсно втратили ваші документи , то без рішення ВЛК Вас нікуди не направлять, тому перед виходом на комісію , зверніться до сімейного лікаря , нехай він направить вас на лікарсько - консультативну комісію цивільну , де лікарі кожного профілю обстежать вас і винесуть висновки про стан здоров я детально з цими висновками йдете на ВЛК  і вони обстежать вас також долучать до справи документи медичні і мають винести постанову - про повну непридатність вас до служби з виключенням з військового обліку як у мирний час так і у мобілізаційний період, а також постанову про виключення з резерву з видачею білого облікового документа(військового квитка) 

зробіть собі копію особової справи, бо невідомо як далі ваші документи потраплять на зберігання.

і дуже раджу повідомити про такі факти обласне керівництво військового комісаріату.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

24.11.21 23:21
Петро

Це власне і сталось в облосному воєнкоматі )). Зарзу в Куїв їхати ?

25.11.21 13:36

Якщо так то візьміть у них письмову відповідь , що вони не можуть знайти вашу справу і з міського також і з усіма документами подавайте скаргу до міністерства оборони України у Києві. візьміть копію зареєстрованої заяви зі штампом та очікуйте відповідь.

Тим часом пройдіть лікарів та підготуйтесб до ВЛК  в разі не згоди з рішенням оскаржіть до суду.

у скарзі до міністерства вкажіть також , що без належних медичних висновків про здоров я особи висновок є незаконним про пригодність до резерву.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ