Украина
category

Атестація лікарів

Вопрос № 3813
Атестація лікарів
2 консультации
100 грн.

чи можу я подавати на атестацію лікаря на підвищення категоріі зі стажем на 0,25 ставки?

Консультации Советников

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

Якщо ви офіційно працюєте на посаді лікаря то ви маєте право на атестаію

Встановлено такі види атестації:– атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання “лікар-спеціаліст” (проводиться в ЗМАПО після інтернатури або курсів спеціалізації та стажування);– атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (проводиться управлінням охорони здоров’я ОДА).

Порядок атестації лікарів регламентується наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”, що стосуються удосконалення механізму проведення атестацій лікарів та підвищення рівня вимог до їх безперервного професійного розвитку.

Питання атестації Вам треба узгодити у Обласному управлінні МОЗ , ТІЄЇ області де будете працювати.

ЩО СПРОЩЕНО У АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ

Подавати звіт про професійну діяльність за останні 3 роки на 20 сторінках з формальними показниками НЕ потрібно.

Замість цього лікарі мають надати індивідуальне освітнє портфоліо на 1 сторінку. В нього лікар щороку записує своє навчання, а засвідчує цей документ керівник закладу. Ознайомитися з бланком освітнього портфоліо можна у додатку 2 Порядку проведення атестації лікарів.

Щорічна перевірка особистих освітніх портфоліо відбуватиметься з 2021 року. Лікар має надсилати своє портфоліо за попередній рік в атестаційну комісію до 01 березня поточного року.

Співбесіду з атестаційною комісією було скасовано.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ

Атестація для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст»

Не пізніше ніж за тиждень до початку засідання комісії лікар має подати:

Письмову заяву.

Копії диплома про освіту та інші документи, що в установленому законодавством порядку дають право на зайняття конкретної лікарської посади.

Атестаційний листок.

Додатково для підтвердження звання лікар-спеціаліст подає:

Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку.

Копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

Атестація для присвоєння кваліфікаційної категорії

За два місяці до початку роботи комісії або за два місяці до закінчення терміну дії посвідчення лікар має подати:

Письмову заяву.

Копії диплома про освіту, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії.

Атестаційний листок.

Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку.

Копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

Атестація для підтвердження кваліфікаційної категорії

За два місяці до початку роботи комісії лікар має подати:

Письмову заяву.

Копії диплома про освіту, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії.

Атестаційний листок.

Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку.

Копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку

Підтвердження кваліфікаційної категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на присвоєння категорії можна проходити частіше.

Для верифікації внесених даних лікарю необхідно особисто з’явитись з оригіналами сертифікатів та інших документів на засідання атестаційної комісії. У майбутньому передбачається, що процедура атестації буде електронною. Якщо дані про перебіг БПР сфальсифіковано, то лікарю буде відмовлено в атестації.

Щодо того ,чи необхідно подавати трудову книгу, про це не передбачено правилами атестаціі. Документи краще надавати поштою

Також ,якщо записів у трудовій немає , то на сайті Електронних сервісів ПФУ є електронна трудова книга ,дані в ній є з 1998 року ,якщо Ви працювали офіційно по теперішній час. Зареєструйтеся за допомогою ЕЦП, або зверніться до ПФУ за допомогою для реєстраціі.

Візьміть у ПФУ виписку з електронноіі трудовоіі книжки за підписом спеціаліста ПФУ.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 100 грн.

Добрий день, Аліно!

0,25 ставки означає неповну зайнятість працівника (тобто, роботу на умовах неповного робочого часу), а не стаж.

Ваш стаж обраховується з дати прийняття Вас на посаду лікаря згідно наказу керівника. Тобто, до стажу для проходження атестації зараховується період роботи на посаді лікаря за відповідною спеціальністю (наприклад, з 2017 по 2022 роки).

ПОРЯДОК проведення атестації лікарів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text):

I. Загальні положення

4. Види атестації лікарів:

1) атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;

2) атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

7. Атестація лікарів на присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням лікаря. Лікарі, які протягом року після закінчення п’ятирічного строку з дати попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію та/або лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено в атестації або присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, та/або лікарі, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без відновлення медичної практики шляхом проходження стажування (або курсів спеціалізації) відповідно до розділу V цього Порядку.

Лікарі, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, проходять атестацію на її підтвердження один раз на п’ять років. За бажанням лікаря, за наявності стажу роботи за спеціальністю відповідно до вимог, визначених пунктом 5 розділу IV цього Порядку, та за умови, якщо лікар демонструє в особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності відповідно до додатку 4 до цього Порядку та вдвічі перевищує мінімальні вимоги щодо кількості балів безперервного професійного розвитку за рік, атестація на присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведена через менший строк, але не раніше ніж через один рік з дати попередньої атестації. У разі позачергової атестації термін наступної атестації встановлюється через п’ять років.

III. Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії

1. До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій допускаються лікарі-спеціалісти за лікарськими спеціальностями, передбаченими Переліком лікарських посад, які працюють за сертифікатом лікаря-спеціаліста та/або посвідченням про кваліфікаційну категорію та мають необхідну кількість балів безперервного професійного розвитку, що нараховуються відповідно до розділу VI цього Порядку.

2. Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають до атестаційної комісії не пізніш як за місяць до початку її роботи або не пізніш як за місяць до закінчення терміну дії посвідчення такі документи:

1) письмова заява;

2) атестаційний листок за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

3) копії диплома, трудової книжки (за наявності) або витяг з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, сертифіката лікаря-спеціаліста та/або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії (за наявності);

4) особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, та копіями документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

На засіданні атестаційної комісії лікар пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку, особисто.

Якщо буде потрібна допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього доброго!

Щасти Вам!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ