Украина
category

Отсудить квартиру за неуплату алиментов

Вопрос № 384
Отсудить квартиру за неуплату алиментов
1 Консультация
Бесплатно

Здравствуйте,могут ли у меня отсудить за неуплату алиментов квартиру,в которой прописана моя дочь и там проживает вместе с женой и которая была куплена на средства,вырученные из продажи наследства.

Официально трудоустроен.В жизни дочери участвую.

Консультации Советников

Здравствуйте. 

Если Вы официально трудоустроены не могу понять как может образоваться задолженность по уплате алиментов?

Отсудить квартиру за неуплату алиментов не является возможным. За долги квартиру могут продать в рамках исполнительного производства. Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник.

Если квартира куплена в период брака Ваша жена может обратится в суд для получения 1/2 в собственность. В таком случае есть возможность доказать, что квартира приобреталась за Ваши собственные средства.  

Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена Уголовным кодексом Украины:

"Стаття 164.Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, -

карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Примітка.Устаттях 164і165цього Кодексу під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) або на утримання непрацездатних батьків слід розуміти будь-які діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця, приватного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за три місяці відповідних платежів".

Также обращаю Ваше внимание, что Семейный кодекс Украины предусмотрен следующий порядок:

"Стаття 190.Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно

1. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.

2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.

3. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

4. На майно, одержане за договором відповідно до частини першої цієї статті, не може бути звернене стягнення.

5. Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування.

6. Договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини.

У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно.

7. За позовом відчужувача нерухомого майна договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню".

В случае дополнительных вопросом обращайтесь. 

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ