Украина
category

Препятствия в строительстве энергосети ДТЕК в коттеджном поселке

Вопрос № 3843
Препятствия в строительстве энергосети ДТЕК в коттеджном поселке
5 консультаций
150 грн.

Добрый день! В коттеджном поселке ЖЭК эксплуатирует собственную энергосеть с двумя трансформаторами, запитанными от проходящей по границе ЛЭП. ЖЭК закупает энергию и передает ее жителям с надбавкой в 15%. Мощности трансформаторов не хватает в связи с ростом поселка, в связи с этим частные просадки напряжения и отключения. В ДТЕК приняли заявки жителей на прямое подключение, готовы установить свой трансформатор, вкопать столбы и сделать свою сеть по поселку. Со слов жителей, ЖЭК отказывается выдать ДТЕК план коммуникаций поселка. Возможно ли подать иск в суд со стороны жителей к ЖЭК в связи с невозможностью для потребителя сменить поставщика энергии и обязать их предоставить требуемые документы в ДТЕК для строительства сети? Участок земли, где расположен поселок, находится в долгосрочной аренде у застройщика, части этого участка выделены и приватизированы жителями.

Консультации Советников

Ответ оплачен: 16 грн.

Доброго дня!

Повідомляю наступне:

Споживачі приватних домоволодінь просто мають укласти договори з новим постачальником, повідомивши його про це, дата укладення договорів , буде датою переходу до нового постачальника. Далі ДЕТЕК має на основі договорів забезпечити надання послуг електропостачання , отримати документи від колишнього надавача добровільно, або ДЕТЕК  як новий постачальник звертається до суду та витребовує всі необхідні документи для якісного надання послуг Вам. Щоб ДЕТЕК мав підстави для звернення до суду мешканці повинні укласти з ним договори про пряме обслуговування, або попередню угоду про наміри це зробити в майбутньому.

Споживач має право на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником (Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312)

Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

У межах однієї процедури зміни електропостачальника споживачем відповідно до визначеного цим розділом порядку можлива зміна лише одного електропостачальника. При цьому споживач може ініціювати декілька процедур зміни електропостачальника одночасно.

Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднені комерційні пропозиції електропостачальника не містять, у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:

1) персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

2) контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо);

3) ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об’єктом (об’єктами) споживача;

4) найменування чинного електропостачальника;

5) інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;

6) згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

Датою початку процедури зміни електропостачальника вважається дата отримання всіх необхідних даних, передбачених пунктом 6.1.5 цієї глави.

У разі отримання неповних даних електропостачальник повинен повідомити про це споживача. Після отримання всіх необхідних даних електропостачальник протягом дня повинен надати споживачу підтвердження щодо початку процедури зміни електропостачальника та укладення з ним договору про постачання електричної енергії споживачу.

Новий електропостачальник має протягом трьох робочих днів надіслати запит до адміністратора комерційного обліку щодо зміни електропостачальника, який повинен містити:

1) інформацію про споживача, зазначену в пункті 6.1.5 цієї глави;

2) заплановану дату початку постачання електричної енергії новим електропостачальником;

3) ЕІС-код електропостачальника.

Після отримання та перевірки запиту на зміну електропостачальника адміністратор комерційного обліку протягом наступного дня має надіслати постачальнику послуг комерційного обліку споживача запит на контрольне зняття даних, який повинен містити:

1) ЕІС-код точки обліку за об’єктом (площадкою вимірювання);

2) заплановану дату початку постачання електричної енергії новим електропостачальником.

Адміністратор комерційного обліку не пізніше ніж на наступний день з дня отримання запиту на зміну електропостачальника має сформувати прогнозні обсяги споживання за точкою обліку на заплановану дату зміни електропостачальника та:

1) перевірити інформацію про споживача та його об’єкт (об’єкти);

2) повідомити нового електропостачальника про можливість (відсутність можливості) здійснення зміни електропостачальника;

3) повідомити попереднього електропостачальника споживача про отримання запиту на зміну електропостачальника, дату запланованої зміни електропостачальника та прогнозні обсяги споживання на цю дату.

Постачальник послуг комерційного обліку впродовж 5 календарних днів після отримання запиту від адміністратора комерційного обліку повинен:

1) сформувати прогнозні дані про покази засобу (засобів) вимірювальної техніки (засобів комерційного обліку) на дату зміни електропостачальника та повідомити їх учасникам роздрібного ринку, задіяним у зміні електропостачальника;

2) запланувати зняття фактичних показів засобу (засобів) вимірювальної техніки (засобів комерційного обліку) на дату зміни електропостачальника.

У разі підтвердження можливості зміни електропостачальника повідомлення адміністратора комерційного обліку повинні містити:

1) до нового електропостачальника:

- підтвердження дати зміни електропостачальника;

- інформацію про історію споживання електричної енергії споживачем за минулі періоди;

2) до попереднього електропостачальника:

- повідомлення про зміну електропостачальника та дату такої зміни;

3) до оператора системи:

- повідомлення про зміну електропостачальника та дату такої зміни;

- прогнозні обсяги споживання електричної енергії за точкою обліку на заплановану дату зміни та прогноз обсягу розподілу електричної енергії на наступний розрахунковий період.

У разі відсутності можливості зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку повідомляє про це нового електропостачальника із зазначенням причини відмови у забезпеченні зміни електропостачальника, що є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.

Адміністратор комерційного обліку може відмовити у забезпеченні зміни електропостачальника у таких випадках:

1) відсутності технічної можливості (невідповідність засобу комерційного обліку електричної енергії, режимів роботи, категорії надійності, обсягів споживання електричної енергії обраній комерційній пропозиції електропостачальника);

2) відсутності у споживача чинного договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з відповідним оператором системи;

3) припинення електроживлення об’єкта (об’єктів) споживача за зверненням чинного електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем процедури зміни електропостачальника такого звернення, надісланого в установленому порядку.

У випадку отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни електропостачальника новий електропостачальник повинен повідомити про це споживача протягом робочого дня після отримання такого повідомлення з наданням відповідного обґрунтування та рекомендацій споживачу.

Попередній електропостачальник після отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну електропостачальника повинен здійснити всі необхідні заходи щодо припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу зі споживачем на заплановану дату зміни електропостачальника.

До припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу попередній електропостачальник зобов’язаний забезпечувати постачання електричної енергії на умовах чинного договору.

Попередній електропостачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії споживачу має виставити споживачу рахунок за електричну енергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку.

Відсутність оплати споживачем виставлених рахунків на дату зміни електропостачальника та/або наявність спору між споживачем та попереднім електропостачальником не є підставою зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.

За 5 робочих днів до дати зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку забезпечує повідомлення адміністратора розрахунків щодо необхідності зміни записів у реєстрі точок комерційного обліку електропостачальника щодо нового та попереднього електропостачальників у порядку, визначеному цими Правилами.

У визначену дату зміни електропостачальника постачальник послуг комерційного обліку в присутності споживача та/або оператора системи повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.

Постачальник послуг комерційного обліку має передати адміністратору комерційного обліку фактичні дані комерційного обліку на момент зміни електропостачальника. Упродовж одного робочого дня після зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку надсилає отримані фактичні дані попередньому та новому електропостачальникам.

Зазначені дані є підставою для коригуючих взаєморозрахунків між споживачем та попереднім електропостачальником та початковими даними для розрахунків споживача з новим електропостачальником.

Якщо фактичні дані комерційного обліку перевищують прогнозні, споживач повинен протягом 5 робочих днів з дати отримання остаточного рахунку здійснити платежі на користь попереднього електропостачальника.

Якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній електропостачальник повинен протягом 5 робочих днів повернути споживачу надлишок коштів.

Зазначені платежі мають бути здійснені сторонами протягом 10 робочих днів після зміни електропостачальника.

Якщо не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати зміни електропостачальника споживач та/або новий електропостачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання споживача до публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни електропостачальника, новий електропостачальник повинен невідкладно повідомити про це адміністратора комерційного обліку. Таке звернення є підставою відмови адміністратора комерційного обліку у забезпеченні зміни електропостачальника.

Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи виконання процедури зміни електропостачальника. Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників.

Споживач має право протягом 14 календарних днів після зміни електропостачальника ініціювати процедуру переходу до іншого електропостачальника без оплати штрафних санкцій за передчасне розірвання договору.

Анулювання процедури зміни електропостачальника забезпечує оператор системи шляхом повідомлення адміністратору розрахунків про необхідність зміни записів у реєстрі точок комерційного обліку електропостачальника у порядку, визначеному Правилами ринку.

Суб’єкти (учасники) ринку електричної енергії та учасники роздрібного ринку, які задіяні у процесі зміни електропостачальника, несуть відповідальність за завдані збитки іншим суб’єктам та споживачу в установленому порядку.

Порядок зміни електропостачальника на постачальника «останньої надії»

Споживачу здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» у випадках, визначених у розділі ІІІ цих Правил.

У разі банкрутства, ліквідації, завершення строку дії або анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії попереднього електропостачальника, а також у разі припинення його участі на ринку електричної енергії електропостачальник повинен невідкладно повідомити про це споживача (споживачів), відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого знаходиться такий споживач (такі споживачі), із зазначенням дати, з якої такий електропостачальник припинить здійснювати постачання електричної енергії споживачу (споживачам).

Переведення споживачів такого електропостачальника та споживачів електропостачальника, який неспроможний здійснювати купівлю електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку, до постачальника «останньої надії» здійснюється адміністратором розрахунків шляхом внесення в одноденний строк записів до реєстру точок комерційного обліку електропостачальника щодо постачальника «останньої надії» та відповідних споживачів, яким він почав здійснювати постачання електричної енергії, у порядку, визначеному Правилами ринку, та одночасного повідомлення операторів системи.

У разі необрання споживачем електропостачальника після розірвання договору з попереднім електропостачальником або незабезпечення власного споживання шляхом купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку адміністратор розрахунків в одноденний термін переводить такого споживача на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» шляхом зміни записів у реєстрі точок комерційного обліку електропостачальника щодо постачальника «останньої надії» у порядку, визначеному Правилами ринку, з одночасним повідомленням операторів системи.

Початком постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» вважається дата припинення постачання електричної енергії споживачу попереднім електропостачальником. Адміністратор розрахунків повідомляє дату переведення споживача (споживачів) на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» постачальнику (постачальникам) послуг комерційного обліку.

Постачальник послуг комерційного обліку визначає на дату початку постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» покази розрахункових засобів вимірювання шляхом зняття фактичних показів (за даними автоматизованої системи комерційного обліку) або шляхом регламентованих процедур та повідомляє ці дані постачальнику «останньої надії» та учасникам ринку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

Постачальник «останньої надії» повинен протягом 5 робочих днів повідомити споживача про початок постачання ним електричної енергії та забезпечити укладення договору в порядку, визначеному розділом ІІІ цих Правил. Якщо споживач не укладе договір з постачальником «останньої надії», електроживлення його об’єкта (об’єктів) має бути припинено оператором системи за зверненням постачальника «останньої надії».

Якщо споживач протягом 90 днів не укладе відповідний договір про постачання з іншим електропостачальником або договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, електроживлення його об’єкта (об’єктів) має бути припинено оператором системи за зверненням постачальника «останньої надії».

Якщо споживач обирає нового електропостачальника до закінчення терміну постачання електроенергії йому постачальником «останньої надії», суб’єкти ринку та учасники роздрібного ринку застосовують порядок зміни електропостачальника, передбачений главою 6.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії.

З повагою

Костянтин Гончаренко

07.02.22 13:22
Владимир

Спасибо, процесс подключения понятен. То есть со стороны жителей поселка подавать иск против ЖЕК с привлечением ДТЕК и НКРЕП в качестве третьих сторон не имеет перспективы/оснований? Надо разговаривать с ДТЕК насчет того, чтобы они обращались с иском?

07.02.22 14:10

Бажано, аби саме ДТЕК  подало позов та просило витребувати документи для подальшого надання послуг, співвідповідачем має виступити національна комісія НКРЕКП.

НАДАВАЧІ ПОСЛУГ  мають самостійно між собою вирішити це питання.

Задача споживача просто направити новому постачальнику ДТЕК ПИСЬМОВУ КОЛЕКТИВНУ ЧИ ОСОБИСТІ ЗАЯВИ ПОШТОЮ ПРО БАЖАННЯ УКЛАСТИ ПРЯМІ ДОГОВОРИ З ДТЕК.

мешканці можуть звернутися до суду з позовом про порушення прав споживачів і залучити ЖЕК та НКРЕКП ЯК ВІДПОВІДАЧІВ  суд прийме рішення про витребування документів , але в рамках порушених прав споживачів.

Добре було б подати заяву поштою до НКРЕКП про порушення нехай дослідять ситуацію, а також зверніться на урядовий контакт -центр 15-45 та подайте звернення онлайн просто до комісії через форму центру https://ukc.gov.ua/portal/appeals/ щоб відповіді приходили 100%

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 16 грн.

Продажа электроенергии это лицензионная деятельность.

Напишите письмо в НКРЕП (https://www.nerc.gov.ua/) с описанием ситуации.

Судя из описания вашей ситуации, ЖЕК поступает не законно - добавляя свои 15%, и  НКРЕП его за это по голове "не погладит".

07.02.22 13:18
Владимир

Спасибо. Про жалобу в НКРЕП понятно, но как это поможет в решении ситуации с недопуском ДТЕК в поселок? Многие жители живут постоянно, поэтому опасаются, что ЖЕК может просто отключить дома и квартиры поселка в отместку. Например, под предлогом того, что собранных с жителей средств не хватило для оплаты очередного счета ДТЕК. Жителям и так периодически посылают по Вайбер копии писем-предупреждений от ДТЕК в адрес ЖЕКа о возможном отключении поселка в случае неоплаты.

07.02.22 14:38

Вы обращаетесь в  НКРЕП

он инициирует проверку и  вероятно штрафует ЖЕК. Вообще возможно все это двигать в уголовной плоскости - потому что похоже на мошенничество и  так выглядит как будто вы  и не подключены  к  электроенергии, только ЖЕК.

С  другой стороны ДТЕК выполняет свою прямую функцию и  вас подключает.  Я  это так вижу.

07.02.22 14:53
Владимир

Спасибо за ответ. По новостройкам, насколько у меня был опыт, застройщики передают сети ДТЕК с целью заключения прямых договоров после заселения 50% жильцов (и даже настаивают на опломбировке счетчиков ДТЕКом), а до этого компенсируют поставленную энергию по себестоимости приобретения. По поселку такая ситуация уже тянется уже лет пятнадцать, ЖЕК сети не передает, раньше брали +25% к тарифу, а с этого года предлагают +15%.

07.02.22 21:55

Понятно что жеку это выгодно - он зарабатывает

большая часть жильцов поселка - не хочет заморачиваться- процедура  не так уж и простая.  вернее длительная более. плюс дополнительные палки от жека

но что будут делать когда наценка взлетит. или предложат платить по промышленному тарифу или еще что-то аналогичное...

Ответ оплачен: 16 грн.

Добрий вечір!

Погоджуюсь із консультаціями колег.

Може також спробувати звернутися до сільської або міської ради про їх видачу, можливо копії є в сільській або міській раді. Але його може і не буде.

Зверніться до ДТЕК про укладення прямих договорів на постачання електроенергії, отримайте їх відповідь, зверніться до Вашого ЖЕКу про видання Вам документів необхідних для укладення договору із ДТЕК. 

До ЖЕКу звертайтесь письмово цінним листом з описом, щоб якщо відмовлять Вам у наданні документів або взагалі проморозяться, можете на ЖЕК подати скаргу до НКРЕП. 

Перед зміною постачальника необхідно ознайомитися із договорами укладеними між Вами і ЖЕКом. Чи немає в них штрафів чи інших санкцій за розірвання договору, а також який порядок розірвання договору із ЖЕКом.

За подання позову до суду необхідно сплатити судовий збір, у випадку перемоги у суді, його можна стягнути із ЖЕКу, якщо в ЖЕКу будуть кошти або майно на яке можна накласти арешти.

Тому краще, щоб позов подавав ДТЕК, і залучив Вас у якості 3-тіх осіб на їх стороні до Вашого ЖЕКу. 

Можете звернутися із скаргами на дії ЖЕКу, як Вам рекомендують колеги.

Проте у випадку війни проти ЖЕКу, вони можуть вчиняти незаконні дії, але їх фіксуйте, звертайтесь до ЖЕКу щодо надання інформації щодо електроенергії.

Перш ніж звертатися до суду необхідно зібрати докази до позовної заяви.

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Ответ оплачен: 100 грн.

Добрый день, Владимир!

1) У данному случае ЖЭК выступает обслуживающей компанией, я правильно понимаю?

Если да, то есть ли подписанный с ним договор?

2) ЖЭК закупает энергию и передает ее жителям с надбавкой в 15% - откуда такая информация?

По какой цене ЖЭК закупает энергию и по какой продает жителям? (укажите цифры)

3) Возможно ли подать иск в суд со стороны жителей к ЖЭК в связи с невозможностью для потребителя сменить поставщика энергии и обязать их предоставить требуемые документы в ДТЕК для строительства сети? - именно это и нужно делать, с привлечением ДТЕК в качестве третьей стороны.

А уже потом, в случае невыполнения решения суда и недопуска ДТЕК, можно даже вызвать полицию.

Обращение в НКРЕП считаю тратой времени, поскольку ЖЭК не является субъектом рынка электрической энергии, то есть не осуществляет услуги по снабжению и распределению электрической энергии.

Если бы нарушения были со стороны ДТЕК, тогда действительно жалоба в НКРЕП имела бы смысл.

Обращайтесь, если будет нужна помощь.

Всего доброго!

Удачи Вам!

09.02.22 11:29
Владимир

Спасибо. Да, договор есть, ЖЕК заставлял всех подписывать как условие подключение к сетям. Вот уже полтора года они пытались поднять тариф, жители сопротивлялись - недовольны качеством обслуживания + 25% добавки по электр. тарифу. В результате ЖЕК прошел через сельраду с новым тарифом (двухкратное повышение), но по электричеству снизили надбавку до 15%. При этом на квартиру предлагают 3 квт, на дом 5 квт, все остальное платите. Поставляют по цене 1,68 грн/квт, до 13.01.22 (срок действия старого договора) накидывали к тарифу +25% (то есть умножали его на 1,25). Формат данного комментария не предусматривает вложений, PDF с пунктами договора по электричеству здесь по ссылке https://1drv.ms/b/s!Ak15OG062rfH9mEL72pD0iYCXgMa?e=tbKG8N В тарифе также закладывают обслуживание электросетей, получается как двойная оплата.

Добрый день, Владимир!

Ваш вопрос касался подписания прямых договоров, а не обоснованности счетов за электроэнергию (это уже отдельная тема для разговора).

Или же Вы готовы оставить все как есть, но только при условии снижения тарифов?

1) Нужно видеть ваш договор с ЖЭК, а также договор ЖЭК с ДТЕК.

2) Также желательно ознакомится со статутом этого ЖЭК.

Напишите его код ЕДРПОУ. 

3) В результате ЖЕК прошел через сельраду с новым тарифом (двухкратное повышение), но по электричеству снизили надбавку до 15%. - о каком решении сельсовета идет речь?

Нужно видеть все документы.

Если нужна помощь, пишите на mailmessage@ukr.net

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ