Украина
category

Аліменти

Вопрос № 3879
Аліменти
4 консультации
169 грн.

Я одинока мати, хочу запитати як в Польщі можна зобов’язати батька дитини платити аліменти якщо той працює не офіційно, в шлюбі не перебували, у свідоцтві про народження дитини не записане його прізвище, а лише ім’я та по-батькові! Я з дитиною на даний момент перебуваю в Польщі!

Консультации Советников

Ответ оплачен: 56 грн.

Доброго дня!

У Республіці Польща це неможливо , якщо ви громадяни України з дитиною.( там вам нададуть лише тимчасову допомогу через орган соціальної роботи)

Якщо така ситуація , що батько ніде не записаний, то необхідно , або вписати відомості про батька у свідоцтво дитини, або щоб батько сам визнав своє батьківство, або провести ДНК експертизу , яка встановить факт батьківства.

У будь-якому випадку аліменти призначаються , або добровільно нотаріальною угодою , або у судовому порядку, але треба визнати батьківство, добровільно , або після подання позову про призначення аліментів суд призначить експертизу ДНК батьківства.

Після доведення цього факту буде призначено 50% прожиткового мінімуму на відповідний вік дитини, неофіційну роботу потрібно доводити документально , аби суд врахував її. 

Враховується лише офіційний дохід.

Якщо батько не визнає батьківство необхідно встановити та довести цей факт експертизою ДНК в Україні.

  Ви маєте право звернутись до суду в Україні з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини. Тільки Ви обираєте звертатись Вам до суду за місцем свого проживання , або ж звертатись з позовом до суду за місцем батька (поштою можна направити), або через представника за довіреністю (адвоката) приймати участь у судовому розгляді справи., або через систему електронній суд Наразі враховуючи воєнний сттан у Україні,  можливо подати заяву через систему електронного судочинства, також завантажте в систему ваші заяви скан- копії , та контакти для листування бажано з електронними поштами. https://www.kmu.gov.ua/service/elektronnij-sud

Відповідно до статті 28 ЦПК України Підсудність справ за вибором позивача.

1.Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

В Вашому випадку аліменти будуть назначені з дати звернення до суду з позовною заявою про стягнення аліментів на дитину, оскільки не має письмових доказів пред"явленя вимог до батька дитини про стягнення аліментів у минулому, та не доведений факт, що він ухилявся від сплати аліментів.

Стаття 191 Сімейний кодекс України (СКУ). Час, з якого присуджуються аліменти на дитину

1. Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу - із дня подання такої заяви.

2. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років.

Для подання позову до суду необхідні документи:

1. Позовна заява.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Довідка з місця проживання, що дитина зареєстрована та проживає з Вами за однією адресою.

4. Копія Вашого паспорту та ідентифікаційного коду.

5. Інші документи, що мають значення по справі та є доказами (наприклад, довідка про стан здоров"я, з місця навчання, відомості про Ваші доходи або батька дитини, якщо є, або про його витрати).

Зверніть увагу на зміст ст.182 СКУ:

Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів.

1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:

1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

3-1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

Стаття 185 СКУ. Участь батьків у додаткових витратах на дитину

1. Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

2. Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

З повагою, 

Костянтин Гончаренко

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

Згідно ст. 180 СК України обовязок батьків є утримувати дитину , навіть коли один з батьків проживає окремо, або позбавлений батьківських прав за рішенням суду.

Тому сплата аліментів на утримання дитини це обов язок , а не право , порядок їх сплати встановлюється судом згідно ст.181 СК України у визначеному вигляді, як:

відсоткове відношення з доходу боржника.(,батька)

або чітка сума щомісячного платежу.

Виплачується у строк до 18 років або до 23 років, якщо дитина вступає на навчанння.

Також якщо дитина має обмежені можливості підтверджені медично, аліменти встановлюються на постійній основі незалежно від батьківських прав.

В соответствии с Семейным кодексом (ч. 2 ст. 182) на одного ребенка не может быть меньше, чем 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

-

від 1.01.2022 року - 2100 грн

 • від 1 липня 2022 року — 2 201 гривня для дітей віком до 6 років та 2 744 гривні для дітей віком 6-18 років відповідно;
 • від 1 грудня 2022 року — 2 272 гривні та 2 833 гривні.

Проект № 3881 от 26.01.22Законопроект предусматривает увеличение алиментов для детей до 6 лет – 1050 гривен и для детей 6-18 лет – 1309 гривен.

Речь идет о дополнительных алиментных обязанностях, которые возлагаются на других членов семьи и родственников детей в том случае, если родители не могут их выплачивать. Таким образом установлен единый минимальный размер алиментов независимо от вида алиментных обязательств.

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста (согласно ч. 5 ст. 183 Семейного кодекса тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с о взыскании алиментов в размере на одного ребенка - одной четверти (25 %) заработка (дохода) плательщика алиментов, но не больше десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. . Соответственно, в таком случае будет составлять:

для детей в возрасте до 6 лет - 17 790 грн.;

Для детей, у которых проблемы со здороьем, родитель должен принимать участие в лечении, развитии и т..д.

Родители могут составить договор (соглашение в котором указать определенную сумму, такой договор можно составить в любое время, до развода, при разводе, после развода.

Почти все о соглашении на содержание ребенка смотрите ниже

Об этом можно прочесть в статье 189 Семейного кодекса Украины, где и затрагивается вопрос договора об уплате алиментов, оговаривающий размер, сроки выплат.

В этой же статье упоминается также и об условиях договора, которые нарушать непозволительно.

Подобное соглашение заключается в письменном виде, после чего заверяется нотариусом.

В случае, когда одна из сторон не соблюдает условия и обязанности соглашения, алименты с нее будут взиматься, основываясь на исполнительной надписи нотариуса.

Составление данного договора возможно не смотря на то, планировали ли вы расторгнуть брак или нет.

Мировое регулирование данного вопроса имеет ряд преимуществ – возможность избегания судебной волокиты и дополнительной траты средств, если придется обращаться за помощью к юристам, сохранение нерв и времени в целостности и сохранности.

Стоит не забывать о том, что составление соглашения об уплате алиментов осуществляется в письменном виде.

После чего последует обращение к нотариусу, чтобы тот заверил документ. Это закреплено частью 1 статьи 189 СК Украины.

Если будет не выполнено хотя бы одно правило, это может привести к тому, что договор будет признан недействительным, что приведет к неприятным последствиям для обеих сторон.

Если вы не хотите, чтобы права вашего ребенка нарушались, необходимо внимательно подойти к составлению соглашения об уплате алиментов.

Перед тем как обратиться к нотариусу, обязательно обратите внимание на моменты, которые необходимо будет оговорить с супругом касательно того, какие подводные камни этого соглашения достойны вашего внимания.

Также побеспокойтесь о том, какие документы вам понадобятся, чтобы заключить договор на содержание ребенка.

В договоре должны будут указаны следующие моменты:

1) Масштаб алиментов. Перед тем как определиться с размером алиментов, необходимо не забывать о минимальном размере, который был установлен законодательством.

В случае, когда алименты устанавливаются в денежной сумме, обязательным будет добавление пункта об их индексации.

Когда сторонами был установлен размер алиментов в процентах от дохода, в таком случае обязательно добавьте пункт, где будет определено, с которых именно доходов будет осуществляться выплата алиментов, а с каких нет.

2) Порядок оплаты. Решите между собой и определитесь, какой способ осуществления платежей для вас является наиболее оптимальным.

Необходимо определиться с методом совершения выплаты алиментов, чтобы тот предотвратил возникновение конфликтных моментов между обеими сторонами.

Среди них присутствуют следующие:

наличный расчет;

почтовый перевод.

3) Сроки. В данном случае стороны договариваются друг с другом по срокам, в которые одна из сторон принимает на себя обязательство по выплате алиментов.

Выплаты могут осуществляться ежегодно, ежемесячно, ежеквартально. В этом случае также должна быть оговорена периодичность выплат, к примеру, оплата должна производиться до какого-то определенного числа месяца.

4) Способы обеспечения выполнения обязательств касательно алиментов. В данном случае указываются сведения о неустойке, если имеет место быть просрочка в выплате алиментов.

5) Определение сроков договора. В данном документе должен быть указан срок, не нарушающий прав ребенка. К примеру, по достижению восемнадцати лет.

Составляя договор на содержание ребенка, кроме вышеперечисленных условий, можно прописать также и порядок, согласно которому будет осуществляться плата по дополнительным расходам (лечение ребенка, какие-либо образовательные курсы и так далее). Однако если такого пункта не будет в договоре, это не значит, что кто-то из родителей освобождается от участия в расходах на содержание ребенка.

Для грамотного составления договора по уплате алиментов понадобятся следующие документы, которые вы предоставите нотариусу:

Свидетельство о рождении ребенка;

Паспорта обоих родителей;

Идентификационные коды родителей.

После того как были оговорены все условия предстоящего соглашения, после того как были собраны нужные документы – можно смело обращаться к нотариусу для составления договора.

Когда договор об оплате алиментов будет заключен, стороны договора будут обязаны выполнять все условия, прописанные в данном документе.

Правда, случается и такое, что одна из сторон прекращает выполнять условия, прописанные в договоре.

Тогда вторая сторона в праве вновь обратиться к нотариусу, чтобы тот предоставил исполнительную надпись, которая будет служить основанием к принудительному взысканию алиментов.

Это означает, что получатель алиментов может не обращаться в суд ради того, чтобы взыскать алименты с недобросовестного неплательщика.

Семейный кодекс не располагает порядком изменения или прекращения договора об оплате алиментов. Это значит, что чтобы урегулировать подобный вопрос, необходимо ссылаться на статьи 651 ГКУ (по аналогии закона).

Договор на содержание ребенка, соглашение по уплате алиментов можно изменить или прекратить его действие исключительно по взаимному согласию сторон или согласно решению суда, имеется в виду гражданское законодательство Украины.

Договор может быть прекращен на основании следующих условий:

если договор расторгается по обоюдному согласию сторон;

когда один из участников договора умирает;

если договор признают недействительным;

когда наступают условия, что были предусмотрены обеими сторонами в соглашении. К примеру, срок действия договора заканчивается или ребенок достиг определенного, ранее оговоренного в договоре возраста.

Изменить договор на содержание ребенка или прекратить действие данного соглашения об оплате алиментов возможно исключительно в письменной форме с обязательным нотариальным заверением.

Если плательщик алиментов безработный:

Необходимо оплачивать

 • 50% прожиточного минимума на ребенка•
 • В соответствии с Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2022 год»

  Также будет учитываться средняя заработная плата этого региона где Вы зарегистрированы (прописаны) в Украине.

  2. ПРІЗВИЩЕ ДИТИНИ: залишається те, що дано при народженні, змінити можливо з 16 -ти років. Обо за заявою матері.

  3. Поки батько належним чином виконує обов язки позбавити його прав на дитину неможливо.

  Це робиться через суд рішенням за письмового погодження органу опіки.

  Аліменти нараховують з моменту реєстрації позову у суді , раніше неможливо.

  С уважением,

  Константин Гончаренко

  Ответ оплачен: 56 грн.

  Доброго дня, Олеся

  Додам до консультації колеги, що після отримання позитивного рішення українського суду на вашу користь про стягнення аліментів на користь вашої дитини Вам необхідно буду звернутись до Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, у ст. 13 якого зазаначається, що: 

  "1.Установи юстиції Договірних Сторін надають за клопотанням допомогу при встановленні адреси осіб, які перебувають на їх території.2. Якщо в суді однієї з Договірних Сторін буде порушена справа про отримання аліментів від особи, яка перебуває на території іншої Договірної Сторони, установа юстиції тієї Договірної Сторони надає за заявою допомогу по встановленню місця праці і розміру заробітної плати особи, зобов'язаної до сплати аліментів".

  А відповідно до ст. 28 Договору: " в правових стосунках між батьками і дітьми, в тому числі аліментних обов'язках батьків застосовується законодавство тієї Договірної Сторони, громадянином якої є дитина. В таких справах компетентними є органи тієї Договірної Сторони, громадянином якої є дитина, а також органи тієї Договірної Сторони, на території якої дитина має місце проживання".

  В такому разі дружина подає позовну заяву про стягнення аліментів до суду в Україні за місцем свого проживання. Часто під час розгляду справи виявляється, що позивач не може надати відомостей про місце проживання та/або розмір заробітної відповідача. Згідно положень вищевказаного договору між Україною та Республікою Польща, установа юстиції Республіки Польща надає допомогу у отриманні таких даних.

  Отож, коли український суд прийме рішення про стягнення аліментів, дружина повинна вчинити всі необхідні дії для його визнання та виконання на території іноземної держави.

  У Вашому випадку, коли наявне рішення суду про стягнення аліментів та виконавчий лист, Вам необхідно надати через територіальне управління юстиції до Міністерства юстиції України клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. Зазначене клопотання повинно бути оформлено згідно з додатком 2 до цієї Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, та містити таку інформації

  До клопотання додаються належним чином оформлені судом, що виніс рішення, такі документи:

  Клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів надсилається Міністерством юстиції України Органу, що приймає, відповідної Договірної Сторони протягом одного місяця від дня його надходження.

  Отже, стягнення аліментних платежів за кордоном здійснюється через Міністерство юстиції України безпосередньо стягувачем, тобто Вами.

  Про місце роботи та всю додаткову інформацію стосовно боржника Ви також можете отримати через управління юстиції, яке зробить офіційний запит в органи юстиції іноземної держави.

 • повне ім'я відповідача (боржника), дата народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу (стягувачу), його адреси протягом останніх п'яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартка;
 • наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, у тому числі інформація про належне йому майно;
 • будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання або яка визначена відповідною Договірною Стороною як необхідна.
 • копія судового рішення;
 • довідка про те, що рішення набрало законної сили;
 • довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;
 • довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;
 • копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справ про стягнення аліментів було розглянуто по суті;
 • фотокартка стягувача.
 • Рішення суду і всі документи, що подаються до іноземної держави для стягнення аліментів, подаються української мовою з перекладом (в даному випадку) на польську. Всі подані документи через Територіальний підрозділ пересилаються Міністерству юстиції України, яке в свою чергу надсилає їх до відповідного компетентного органу на території Польщі, і в подальшому інформує заявника про хід справи про стягнення аліментів.

  Крім наведеного вище, у самій Польщі можно встановити де працює батько дитини за допомогою місцевого польського юриста  Польщі, якому буде легче це зробити, якщо переконаєте його взятись за справу за винагороду (%) від отриманих коштів буде зацікавлений це робити.

  Якщо виникнуть додаткові запитання, звертайтесь.

  Ответ оплачен: 56 грн.

  Доброго дня, Олеся!

  У даному випадку спочатку потрібно подавати позовну заяву про визнання батьківства. Адже, біологічний батько дитини не вписаний у свідоцтві про народження дитини як її батько.

  Відповідно до статі 181 Сімейного кодексу України саме батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

  Згідно зі ст. 121 СК України права та обов`язки батька ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного стану. Юридичний статус матері чи батька особа набуває лише в разі, якщо у актовому записі про народження дитини будуть вказані відповідні відомості саме про цю особу, за результатами чого видається свідоцтво про народження дитини.

  Проте, непоодинокими є випадки народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі з біологічним батьком дитини.У такому разі походження дитини від батька визначається відповідно до ст. 125 СК України:

 • за заявою матері та батька дитини;
 • за рішенням суду.
 • Якщо ж біологічний батько відмовляється визнати своє батьківство щодо дитини та не бажає звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу) із відповідною заявою, тобто коли СПІЛЬНА ЗАЯВА БАТЬКІВ відсутня, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою (частина перша статті 135 Сімейного кодексу України).

  Отже, якщо у свідоцтві про народження дитини запис про її батька було зроблено згідно ст. 135 СК України за вказівкою матері, то й права на звернення до суду про стягнення аліментів з біологічного батька дитини не виникає.

  Проте, вихід з цієї ситуації є!

  Батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду відповідно до вимог статті 128 СК України. Для цього матері дитини слід звернутися до суду з позовною заявою про визнання батьківства.

  Позов про визнання батьківства слід подавати до суду за зареєстрованим місцем проживання відповідача. У даній позовній заяві можливо об’єднати одночасно й вимогу про стягнення аліментів на утримання дитини.У такому разі позов можна подавати за вибором матері дитини або до суду за зареєстрованим місцем проживання відповідача, або до суду за її зареєстрованим місцем проживання.

  Щодо позовної вимоги про стягнення аліментів судовий збір не сплачується.

  Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Які докази враховуються судом для доведення наявності кровного споріднення? Конкретного переліку можливих доказів для обгрунтування позовних вимог про визнання батьківства Сімейний кодекс України не надає. Це можуть бути будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, а саме:

 • покази свідків;
 • письмові та речові докази;
 • результатами судово-медичної, генетичної експертиз;
 • Відповідно до ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з’ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

  Таким чином, керуючись зазначеною нормою закону, якщо відповідач (батько дитини) ухиляється надати для здачі біологічних матеріалів для проведення експертизи, суд може, в сукупності з іншими доказами, встановити наявність кровного споріднення такої особи без відповідного висновку експертизи.

  У разі доведення наявності кровного споріднення між відповідачем та дитиною суд постановляє рішення про внесення змін про особу як батька дитини у актовому записі про її народження.

  Згідно з п. 2.13.1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, рішення суду про визнання батьківства є підставою для внесення змін до актового запису про народження дитини.

  Відповідно до п. 2.16.4 Розділу ІІ Правил на підставі рішення суду про визнання батьківства (материнства) в актовому записі про народження змінюються відомості про батька та вносяться пов`язані з цим інші зміни згідно із зазначеними в рішенні суду даними.

  Після внесення відповідних змін щодо відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини, орган РАЦС видається нове Свідоцтво про народження дитини.

  Важливо зазначити, що право на стягнення аліментів з біологічного батька дитини виникає лише в тому випадку, якщо він записаний ним у свідоцтві про народження дитини. Якщо запис про батька було проведено зі слів матері, на підставі ст. 135 СК України, то для стягнення аліментів необхідно внести відповідні зміни до актового запису про народження дитини та отримати нове Свідоцтво про народження дитини. Такі зміни можуть бути внесені за згодою біологічного батька через органи РАЦСу чи в судовому порядку.

  Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

  Похожие вопросы

  Реклама
  Мой ответ