Украина
category

Відпрацювання після інтернатури

Вопрос № 3968
Відпрацювання після інтернатури
2 консультации
100 грн.

Добрий день, я лікар, закінчила цього року інтернатуру по спеціальності Внутрішні хвороби, за бюджетним замовленням, самостійно знайшла це місце, мала виходити на роботу на посаду лікаря терапевта. Зараз знайшла  роботу в  іншій лікарні, де мене можуть взяти на посаду лікаря стажиста з нефрології з наступним направленням на проходження спеціалізації по нефрології. Лікарня де проходила інтернатуру видала мені лист відкріплення і не має до мене претензій, відпускає мене. Також отримала лист з іншої лікарні про гарантію працевлаштування на посаду лікаря стажиста з нефрології. Проблема в тому що департамент не дає дозволу на переведення, посилаючись на те що це є зміна спеціальності і це не можливо зробити, і можна перевестись тільки на посаду лікаря терапевта.  Чи це справді так, і можна це вирішити?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 100 грн.

Доброго дня!

розподіл і зарахування випускників всіх спеціальностей галузі знань 22 “Охорона здоров’я” та всіх форм навчання, які вступають в інтернатуру в 2022 році, здійснюється таким чином:

розподіл на підготовку в інтернатурі проводиться для випускників, які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням. Випускники, які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, самостійно обирають місце проходження інтернатури;

випускник, який навчався за державним замовленням, отримує від закладу вищої освіти пропозицію щодо спеціальності та місця проходження інтернатури або, у разі відмови від отриманої пропозиції, самостійно обирає місце проходження інтернатури. Випускник повідомляє заклад вищої освіти про відмову від пропозиції щодо місця проходження інтернатури письмовою заявою;

формування пропозицій випускникам проводиться комісією з розподілу випускників (далі – комісія) не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення ними закладу вищої освіти. До складу цієї комісії входять: ректор – голова комісії, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники Міністерства охорони здоров’я України, підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій та установ охорони здоров’я, які мають повноваження вирішувати усі питання, що виникають під час визначення місця проходження інтернатури. Комісія знайомиться з даними випускника, заслуховує та обговорює рекомендації про найбільш доцільне направлення його до відповідного місця проходження інтернатури. Пропозиція випускникові робиться від імені комісії її головою. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним;

формування персональної пропозиції випускнику здійснюється на підставі існуючих кадрових потреб галузі охорони здоров’я, в тому числі спричинених воєнними діями та їх наслідками, та з урахуванням переліку вакантних посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, спеціальності, набутої у закладі вищої освіти, академічної успішності, сімейного стану, стану здоров’я випускника та членів його сім’ї, активності у науково-дослідній діяльності і громадській роботі та особистих побажань. У разі, якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, погоджується з пропозицією комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає йому направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі, в якому зазначається спеціальність в інтернатурі, місце проходження інтернатури та інша інформація, визначена пунктом 2 розділу IV Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу. Випускнику, який навчався в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, або який навчався за державним замовленням, але відмовився від пропозиції комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

заклад вищої освіти видає випускнику направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі або довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури не пізніше 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

для визначення бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)- інтернів випускник звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військово-цивільних, державних адміністрацій, керівників закладів охорони здоров’я. У разі підтвердження наявності вакантної посади лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна (у разі підготовки в інтернатурі за кошти державного бюджету) або місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за обраною спеціальністю у відповідному закладі охорони здоров’я випускник подає документи для зарахування в інтернатуру;

для зарахування в інтернатуру випускник подає заяву до закладу вищої освіти, в якій зазначає бажану спеціальність та базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів відповідно до переліку, опублікованому на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України;

заяви іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, для зарахування на програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб приймаються за наявності документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який подається разом із заявою;

заява для зарахування в інтернатуру подається випускником до закладу вищої освіти до 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

випускники зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів не пізніше 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків), а до закладу вищої освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі – не пізніше 01 вересня поточного року (або 30 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків).”.

Ці норми розповсюджуються на всіх хто вступатиме на інтернатуру у 2022 році.

Детальний текст з описом змін тут https://document.vobu.ua/doc/11157

Ви можете відмовитись від письмової пропозиції ВНЗ , ТАКОЖ ПОДАВШИ ПИСЬМОВУ ВІДМОВУ НА ІМ Я РЕКТОРА і обрати будь-яку лікарню яка має ліцензію МОЗ , повідомити про свій вибір обласний Департамент МОЗ та ВНЗ

Отримайте з приватного закладу лист директора , що вони вас беруть і лист директора державної КНП , про те що вони заперечень не матимуть відпускають , подаєте листи до департаменту , вони погоджують зміну клініки , довідка у вас про самостійний пошук є тож питань немає бути щодо відпрацювань згідно нового положення про інтернатуру Постанова МОЗ № 1254 ВІДПРАЦЮВАННЯ НЕ ОБОВ ЯЗКОВО.

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Проходження_інтернатури_випускниками_медичних_і_фармацевтичних_закладів_освіти

----------------------------------------

 треба буде просто змінити базу практики за погодженням з Департаментом МОЗ відповідної області.

змінити базу проходження інтернатури(лікарню) попередньо погодивши таку зміну у обласному МОЗ ( НАПИСАВШИ заяву та додавши гарантійний лист про згоду прийняти вас на інтернатуру від бажаної клініки з підписом директора. А також лист директора клініки в яку вас направили, про те , що клініка не проти Вашого переведення. ( листи разом з вашою заявою подаються до обласного департаменту МОЗ. ) Обласний МОЗ розглядає заяву вашу погоджує зміну клініки.(НА ПІДСТАВІ п. 9, 18 Порядку працевлаштування випускників медичних(фармацевтичних провізорських спеціальностей)наказ МОЗ N 367 від 25.12.97

У Вашій клініці просто пишите заяву за власним бажанням на підставах ст.38 КЗпП Вас мають розрахувати та видати трудову книгу у той же день.

Клініка не може вимагати повернення коштів , адже у неї немає таких повноважень , бо направлення на інтернатуру видає університет за письмового погодження МОЗ у області.

А якщо будуть затримувати звільнення скажіть , що звернетесь до територіального управління ДЕРЖПРАЦІ З заявою про порушення трудових прав.

Єдина установа , яка може стягнути з вас кошти за навчання це ВНЗ в особі ректора бо саме ініверситет видавав вам направлення згідно підписаної угоди. .

Вам просто необхідно десь завершити інтернатуру та подати звіт про успішне проходження інтернатури з підписом директора клініки до Обласного МОЗу.

Аргументуйте тим ,що у клініці куди ви хочете перевестись існує виробнича необхідність у лікарях Вашої спеціальності ,нехай директор лікарні детально опише цю необхідність у гарантійному листі та вкаже,що штатна посада для вас буде надана. -це поважна причина (виробнича необхідність).

Департамент обласний МОЗ має погодити. Як тільки відновить роботу, директор має підписати наказ про переведення.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

22.07.22 13:25
Христина

Справа в тому, що Департамент навіть не хоче прийняти в мене заяву, аргументуючи тим, що я не можу змінити спеціальність, не можуть мене перевести на посаду лікаря стажиста з нефрології, тільки на посаду лікаря терапевта, а в тій лікарні куди я хочу перевестись немає ставки терапевта 

22.07.22 13:50

Як це не можуть , це їх повноваження!

Нехай лікарня напише повторний лист , у департамент , що у них існує термінова виробнича необхідність , саме у нефрології і проситиме надати вам дозвіл на зміну спеціальності і зарахування до них.

Тим паче у вас довідка про самостійне працевлаштування , їм головне щоб ви отримали сертифікат лікаря- спеціаліста і надали їм до департамнту звіт про успішне проходження.

подайте  заяву та копію листів директорів у канцелярію департаменту на ім я директора , нададуть письмову відмову тоді оскаржите її до МОЗ України і потім досуду 

якщо не братимуть направте рекомендованим листом на адресу департаменту з врученням , або через портал урядового контакт центру заповнивши форму і прикріпивши додатки https://ukc.gov.ua/portal/appeals/

З повагою,

Костянтин Гончаренко 

Доброго дня, Христино!

Хоча питання вже вирішено оплатою, коротко відповім - ДОЗ правий.

У Вас спеціальність "внутрішні хвороби", а потрібно мати "педіатрія".

Успіхів!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ