Украина
category

Отсрочка от мобилизации

Вопрос № 3971
Отсрочка от мобилизации
2 консультации
120 грн.

Добрый день! Если аспирант дневной формы обучения возьмёт академический отпуск на 1 год по семейным обстоятельствам, не утрачивает ли он право на отсрочку от мобилизации?  Академический отпуск это прерывание обучения, статус аспиранта сохраняется.

Консультации Советников

Ответ оплачен: 120 грн.

Добрый день!

Если аспирант дневной формы обучения возьмёт академический отпуск, то он также будет иметь право на отсрочку. Поскольку в связи с отпуском статус аспиранта не теряется, для этого нужно быть отчисленным с вуза (например, закончить обучение в аспирантуре).

Закон України " Про вищу освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/conv#n...:

Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого навчального закладу;

4) невиконання індивідуального навчального плану;

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законом.

Стаття 61. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти

1. Особами, які навчаються у закладах вищої освіти, є:

1) здобувачі вищої освіти;

2. Здобувачами вищої освіти є:

3) аспірант - особа, зарахована до закладу вищої освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва;

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text):

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти

Буду благодарен за оплату своей консультации.

Если возникнут дополнительные вопросы, пишите на почту mailmessage@ukr.net

ДОБРОГО ДНЯ!

Відповідно до статті 17 Закону України “Про військовий обовязок і військову службу” № 2232-XII від 25 березня 1992 року громадянам призовного віку, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання надається відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання. При цьому громадяни призовного віку, які перервали навчання у звязку з отриманням академічної відпустки за станом здоровя або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами (батьками, дружиною, дитиною, рідними братом, сестрою, дідом, бабою), право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

Таким чином, відстрочка від призову у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі з денною формою навчання збережеться за Вами тільки, якщо Ваша академічна відпустка буде пов’язана із станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ