Украина

Переведення на інтернатуру

Вопрос № 3973
Переведення на інтернатуру
2 консультации
120 грн.

Доброго дня! Я, випускниця ДНМУ, бюджетна форма навчання, за розподілому потрапила в ДУ «Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ», спеціальність «Епідеміологія» студентка Факультету післядипломної освіти ДНМУ, на даному етапі у зв‘язку з сімейними обставинами, прошу змінити форму навчання на контрактну, та змінити спеціальність на «Загальна практика - сімейна медицина» та проходити заочну частину інтернатури в приватній установі. Це можливо? Яка процедура?

Консультации Советников

Доброго дня!

розподіл і зарахування випускників всіх спеціальностей галузі знань 22 “Охорона здоров’я” та всіх форм навчання, які вступають в інтернатуру в 2022 році, здійснюється таким чином:

розподіл на підготовку в інтернатурі проводиться для випускників, які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням. Випускники, які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, самостійно обирають місце проходження інтернатури;

випускник, який навчався за державним замовленням, отримує від закладу вищої освіти пропозицію щодо спеціальності та місця проходження інтернатури або, у разі відмови від отриманої пропозиції, самостійно обирає місце проходження інтернатури. Випускник повідомляє заклад вищої освіти про відмову від пропозиції щодо місця проходження інтернатури письмовою заявою;

формування пропозицій випускникам проводиться комісією з розподілу випускників (далі – комісія) не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення ними закладу вищої освіти. До складу цієї комісії входять: ректор – голова комісії, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники Міністерства охорони здоров’я України, підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій та установ охорони здоров’я, які мають повноваження вирішувати усі питання, що виникають під час визначення місця проходження інтернатури. Комісія знайомиться з даними випускника, заслуховує та обговорює рекомендації про найбільш доцільне направлення його до відповідного місця проходження інтернатури. Пропозиція випускникові робиться від імені комісії її головою. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним;

формування персональної пропозиції випускнику здійснюється на підставі існуючих кадрових потреб галузі охорони здоров’я, в тому числі спричинених воєнними діями та їх наслідками, та з урахуванням переліку вакантних посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, спеціальності, набутої у закладі вищої освіти, академічної успішності, сімейного стану, стану здоров’я випускника та членів його сім’ї, активності у науково-дослідній діяльності і громадській роботі та особистих побажань. У разі, якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, погоджується з пропозицією комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає йому направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі, в якому зазначається спеціальність в інтернатурі, місце проходження інтернатури та інша інформація, визначена пунктом 2 розділу IV Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу. Випускнику, який навчався в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, або який навчався за державним замовленням, але відмовився від пропозиції комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

заклад вищої освіти видає випускнику направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі або довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури не пізніше 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

для визначення бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)- інтернів випускник звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військово-цивільних, державних адміністрацій, керівників закладів охорони здоров’я. У разі підтвердження наявності вакантної посади лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна (у разі підготовки в інтернатурі за кошти державного бюджету) або місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за обраною спеціальністю у відповідному закладі охорони здоров’я випускник подає документи для зарахування в інтернатуру;

для зарахування в інтернатуру випускник подає заяву до закладу вищої освіти, в якій зазначає бажану спеціальність та базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів відповідно до переліку, опублікованому на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України;

заяви іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, для зарахування на програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб приймаються за наявності документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який подається разом із заявою;

заява для зарахування в інтернатуру подається випускником до закладу вищої освіти до 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

випускники зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів не пізніше 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків), а до закладу вищої освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі – не пізніше 01 вересня поточного року (або 30 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків).”.

Ці норми розповсюджуються на всіх хто вступатиме на інтернатуру у 2022 році.

Детальний текст з описом змін тут https://document.vobu.ua/doc/11157

Ви можете відмовитись від письмової пропозиції ВНЗ , ТАКОЖ ПОДАВШИ ПИСЬМОВУ ВІДМОВУ НА ІМ Я РЕКТОРА і обрати будь-яку лікарню яка має ліцензію МОЗ , повідомити про свій вибір обласний Департамент МОЗ та ВНЗ

Отримайте з приватного закладу лист директора , що вони вас беруть і лист директора державної КНП , про те що вони заперечень не матимуть відпускають , подаєте листи до департаменту , вони погоджують зміну клініки , довідка у вас про самостійний пошук є тож питань немає бути щодо відпрацювань згідно нового положення про інтернатуру Постанова МОЗ № 1254 ВІДПРАЦЮВАННЯ НЕ ОБОВ ЯЗКОВО.

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Проходження_інтернатури_випускниками_медичних_і_фармацевтичних_закладів_освіти

----------------------------------------

треба буде просто змінити базу практики за погодженням з Департаментом МОЗ відповідної області.

змінити базу проходження інтернатури(лікарню) попередньо погодивши таку зміну у обласному МОЗ ( НАПИСАВШИ заяву та додавши гарантійний лист про згоду прийняти вас на інтернатуру від бажаної клініки з підписом директора. А також лист директора клініки в яку вас направили, про те , що клініка не проти Вашого переведення. ( листи разом з вашою заявою подаються до обласного департаменту МОЗ. ) Обласний МОЗ розглядає заяву вашу погоджує зміну клініки.(НА ПІДСТАВІ п. 9, 18 Порядку працевлаштування випускників медичних(фармацевтичних провізорських спеціальностей)наказ МОЗ N 367 від 25.12.97

У Вашій клініці просто пишите заяву за власним бажанням на підставах ст.38 КЗпП Вас мають розрахувати та видати трудову книгу у той же день.

Клініка не може вимагати повернення коштів , адже у неї немає таких повноважень , бо направлення на інтернатуру видає університет за письмового погодження МОЗ у області.

А якщо будуть затримувати звільнення скажіть , що звернетесь до територіального управління ДЕРЖПРАЦІ З заявою про порушення трудових прав.

Єдина установа , яка може стягнути з вас кошти за навчання це ВНЗ в особі ректора бо саме ініверситет видавав вам направлення згідно підписаної угоди. .

Вам просто необхідно десь завершити інтернатуру та подати звіт про успішне проходження інтернатури з підписом директора клініки до Обласного МОЗу.

Аргументуйте тим ,що у клініці куди ви хочете перевестись існує виробнича необхідність у лікарях Вашої спеціальності ,нехай директор лікарні детально опише цю необхідність у гарантійному листі та вкаже,що штатна посада для вас буде надана. -це поважна причина (виробнича необхідність).

Департамент обласний МОЗ має погодити.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Доброго вечора, Анастасія!

Ваше питання врегульовано розділом VIІ "Переведення, відрахування та поновлення в інтернатурі" Положення про інтернатуру, затвердженого наказом МОЗ України 22.06.2021 № 1254 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21/conv#...):

1. Переведення лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів з одного закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів, до іншого здійснюється за згодою МОЗ на підставі звернень керівників цих закладів вищої освіти.

До закладу вищої освіти за місцем переведення лікарі (фармацевти/провізори)-інтерни подають такі документи, засвідчені закладом вищої освіти, з якого вони переводяться:

залікову книжку;

навчальний план та інформацію про хід його виконання;

відомість обліку відвідувань та успішності.

2. Переведення лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів з однієї бази стажування на іншу здійснюється за заявою лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів та рішенням МОЗ. Переведення здійснюється у таких випадках:

ненадання лікарю (фармацевту/провізору)-інтерну обсягу роботи відповідно до програми підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;

проходження військової служби чоловіком (дружиною в тому числі за контрактом) у військових формуваннях створених відповідно до законодавства України (крім строкової) та служби в органах внутрішніх справ, поза місцем розташування бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів.

Зміна бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів відбувається у разі наявності вакантних місць у базах стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів.

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на пошту mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ