Украина
category

Оплата праці

Вопрос № 3989
Оплата праці
3 консультации
50 грн.

Вітаю! Працювала педагогом організатором з 2010р.,в 2014р. була переведена на заступника з виховної роботи +години за спеціальністю. Пройшла атестацію як заступник-відповідаю займаній посаді, як вчитель - І категорія. У зв'язку з малою кількістю учнів посаду заступника скоротили, а мене перевели на посаду педагога-організатора +години за спеціальністю. Згодом і посаду організатора скоротили. Я залишилась працювати вчителем. Зараз звільнилась. Влаштувалася в інший заклад педагогом-організатором +години за спеціальністю. Педагогічний стаж 12р. Як педагог-організатор не атестувалася. Як мені повинні нараховувати зарплату? Дякую! 

Консультации Советников

Ответ оплачен: 16 грн.

Доброго дня!

По Вашому питанню повідомляю наступне:

Оплата праці працівників освіти, зокрема вчителів, вихователів, провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, погодженої з Міністерством фінансів України, Міністерством праці України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56 (далі Інструкція № 102.

Згідно з пунктом 63 Інструкції № 102 навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Цим пунктом передбачено, що обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Відповідно до пункту 68 Інструкції № 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т. ч. педучилищ (крім вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Відповідно до пункту 73 Інструкції № 102 погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції (за тарифікацією).

Щодо оплати праці вчителя за години навчального навантаження при індивідуальній формі навчання учнів зазначаємо наступне.

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8. Пунктом 1 розділу IV «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання» Положення № 8 встановлено, що оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, у тому числі з використанням технологій дистанційної форми навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти.

Одним із таких актів є Інструкція № 102. Тобто місячна заробітна плата вчителів, які залучені до навчання учнів на умовах індивідуального навчання, визначається при тарифікації шляхом множення ставки заробітної плати (з урахуванням її підвищення на 20%) на встановлену вчителеві фактичну кількість годин на тиждень, передбачену на індивідуальне навчання, і ділення цього добутку на норму годин на ставку 18 годин на тиждень, з урахуванням додаткової оплати за перевірку зошитів та письмових робіт.

Щодо підвищення ставки заробітної плати за години індивідуального навчання, то абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 встановлено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам у загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей) підвищуються на 20%.

Тому ставка заробітної плати вчителя при оплаті за проведення індивідуальних навчальних занять з дітьми, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, підвищується на 20%.

Пунктом 1 розділу II «Порядок зарахування на індивідуальну форму навчання» передбачено, що зарахування учнів на індивідуальну форму навчання проводиться протягом навчального року. Тому у випадках, коли виникла потреба у індивідуальному навчанні учня серед навчального року, вносяться відповідні зміни до тарифікації відповідного вчителя з визначенням йому місячного розміру заробітної плати залежно від обсягу навчального навантаження та інших видів педагогічної роботи.

За проведення вчителями індивідуального навчання учнів з предметів, де передбачено оплату за перевірку зошитів чи письмових робіт, їм має провадитися відповідна доплата за цю педагогічну роботу з урахуванням наповнюваності класів.

Відповідно до пункту 38 Інструкції № 102 в I-XI (XII) класах загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю учнів менше 12 осіб оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 % відповідних доплат.

Додаткова оплата за перевірку письмових робіт вчителям провадиться залежно від обсягу встановленого їм навчального навантаження.

Тобто, оплата праці вчителя з погодинного розрахунку можлива лише у випадку заміни тимчасово відсутнього працівника, якщо така заміна тривала не більше двох місяців. В інших випадках – оплата праці вчителів провадиться за тарифікацією.

У Вас навантаження менше встановленої норми це 18 -ть годин , все, що менше норми - можете не погоджуватись на таку роботу.

Це передбачено частиною 5 статті 24 Закону України "Про повну загальну середню освіту", відповідно до якої педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше норми, передбаченої цією статтею, встановлюється за його письмовою згодою.

без Вашої письмової заяви неможливо змінти порядок роботи чи нарахування.

У разі порушень зверніться до директора закладу письмово заявою, а далі до органу Держпраці з детальним описом порушених трудових прав та вимогою провести перевірку роботи закладу.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Ответ оплачен: 16 грн.

Доброго ранку, Альоно!

Чи було вирішено ваше питання?

Ответ оплачен: 16 грн.

Доброго дня! Додам щодо оплати праці на новому місці роботи. Питання щодо Вашої оплати праці зараз частково визначаються відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників - URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text     

В даному випадку йдеться про присвоєння Вам на новій посаді тарифного розряду.                          Відповідно до п3.27. Типового положення про атестацію педагогічних працівників за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання

до наступної атестації. Отже, якщо Ви маєте повну вищу педагогічну освіту і не атестувалися за посадою педагога-організатора, то Вам повинні встановити тарифний розряд як педагогу-організатору без категорії на рівні 10-11 тарифних розрядів (якщо у Вас є стаж за обраною спеціальністю і повна вища пед освіта - диплом спеціаліста або магістра, тоді 11 тарифний розряд URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text), плюс надбавку за вислугу років у розмірі 20 відсотків до посадового окладу за 12 років педагогічної роботи.Що стосується читання годин за спеціальністю. Відповідно до п. 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 6.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», в редакції згідно зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», вчителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження.

Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти. Отже, якщо Ви пройдете такі курси підвищення кваліфікації і Ви атестувалися за предметом, який викладаєте зараз, то результати атестації поширюватимуться на обидві посади. Якщо ж Ви таких курсів не проходили, то оплата праці за читання годин з відповідного предмета здійснюється відповідно до присвоєної категорії.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ