Украина
category

Надання послуг ФОПом та відшкодування збитків

Вопрос № 4035
Надання послуг ФОПом та відшкодування збитків
1 Консультация
239 грн.

Клієнт просить повернути кошти в звʼязку з не якісно наданими послугами.На думку ФОПа - послуги були надані якісно.Погрожує офіційними запитами від юридичної компанії в держпродспоживслужбою та іншими держ.органами, на компроміс не йде.Договір підписано не було.Як правильно вчинити зі сторони ФОПа?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 239 грн.

Добрий день, Алекс!

Я так розумію, клієнт є звичайною фізичною особою (без статусу суб'єкта господарювання). У такому випадку ваші з ними відносини регулюються нормами Цивільного кодексу України та ЗУ "Про захист прав споживачів".

Цивільний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n4...):

Стаття 639. Форма договору

1. Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг

1. Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встановлений договором

Закон України "Про захист прав споживачів" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/conv#n...):

Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)

3. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;

5) реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) - протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.

4. За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі), виконаній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розірвання договору і відшкодування збитків.

Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом строків, передбачених нормативно-правовими актами та умовами договору, а в разі відсутності таких строків - протягом десяти років.

ВИСНОВКИ: потрібно знати про які саме послуги йде мова, яким чином вони передавалися (тобто, чи наявний акт приймання-передачі) та оплачувалися (готівкою чи в безготівковій формі), коли саме споживач нібито виявив недоліки в наданих Вами послугах (в момент їх прийняття чи після) та повідомив про це Вас.

Будь-яка вимога про повернення коштів повинна бути підтверджена відповідними доказами неякісного надання послуг. Ви не зобов'язані задовільняти безпідставні вимоги споживача.

Погрози щодо звернень в Держпродспоживслужбу та інші державні органи є звичайною практикою залякування. Тип паче, без доказів порушення Вами законодавства ніхто на такі звернення навіть не буде реагувати, тому можете не хвилюватися.

Раджу Вам припинити будь-яке усне спілкування з цією особою. Якщо вона вважає, що послуги були надані Вами неякісно, то нехай звертається до Вас з письмовою претензією чи подає позовну заяву до суду. Однак, вона цього не робить, тому що не має відповідних доказів, а тому просто намагається Вас залякати та змусити сплатити їй кошти.

Буду вдячний за оплату своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

05.11.22 16:40
Алекс

Можете зайти на пошту? Відправив ще матеріал

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ