Украина
category

Відшкодування за інтернатуру

Вопрос № 4052
Відшкодування за інтернатуру
3 консультации
150 грн.

Доброго дня.

Студент при вступі до медичного університету в 2016 році на бюджетну форму навчання підписав Типову угоду про підготовку фахівців із вищою освітою, яка була передбачена даним законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98#Text (Додаток 1).

Студент зарахований на перший рік інтернатури за державним замовленням у 2022 році.

Підкажіть будь ласка чи діє дана угода у зв'язку з прийняттям нового положення про інтернатуру? Зокрема, чи зобов'язаний інтерн відшкодувати вартість навчання університету у випадку відрахування з інтернатури за власним бажанням?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 150 грн.

Доброго дня, Владиславе!

Я так розумію, Вам видавали направлення на роботу, а не довідку про право самостійного працевлаштування/навчання на бюджеті. Так, відповідно до умов Типової угоди про підготовку фахівців з вищою освітою студент зобов’язується:

- оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками, що передбачені вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик фахівця і його майбутньої професійної діяльності за спеціальністю;

- прибути після закінчення вищого закладу освіти на місце направлення і відпрацювати не менше трьох років;

- у разі відмови їхати за призначенням – відшкодувати відповідно до державного або місцевого бюджетів вартість навчання в установленому порядку.

Однак, зверніть увагу на наступне.

Відпрацювання 3-х років було передбачено лише у випадку укладання угоди з ВНЗ (відповідно до чинних на той момент ЗУ "Про освіту" (а саме статті 52) та Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992).

Частина 2 статті 52 Закону України "Про освіту" згідно якої випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, була виключена з 06.09.2014.

При цьому, Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III, статтею 56 якого було закріплено, що випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником, втратив чинність також з 06.09.2014, підстава - 1556-VII

Враховуючи, що ваша Угода була укладена після 05.09.2014, то фактично вона суперечить нормам законодавства, діючим на момент її укладення, та відповідно до ст. 203, 215 Цивільного кодексу України є недійсною (нікчемною). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

"Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Стаття 215.Недійсність правочину

1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановленічастинами першою - третьою,п'ятоюташостою статті 203цього Кодексу.

2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

ТАКИМ ЧИНОМ, ВИ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИКОНУВАТИ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ. ОДНАК, ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО В РАЗІ НЕВІДПРАЦЮВАННЯ 3-Х РОКІВ ЗА МІСЦЕМ НАПРАВЛЕННЯ ВНЗ НЕ БУДЕ ПОДАВАТИ ПОЗОВ ДО СУДУ.

ПРОСТО, ЯКЩО ЦЕ ТРАПИТИТЬСЯ, ТО ВИ ЗМОЖЕТЕ ПОДАТИ ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ ПРО НЕДІЙСНІСТЬ ЦІЄЇ УГОДИИ ТА ВІДЗИВ (СВОЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ) НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ ВНЗ.

ХОЧА НА ПРАКТИЦІ СПОЧАТКУ НАДСИЛАЮТЬ ПРЕТЕНЗІЮ З ВИМОГОЮ ВІДШКОДУВАТИ "ВИТРАТИ" В ДОБРОВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ. ТОМУ ДОСИТЬ ЧАСТО ВСЕ ВДАЄТЬСЯ ВРЕГУЛЮВАТИ В ДОСУДОВОМУ ПОРЯДКУ, ШЛЯХОМ НАПРАВЛЕННЯ ВІДПОВІДІ НА ПРЕТЕНЗІЮ ВНЗ.

Крім того, можливо лікарня взагалі не зможе Вас працевлаштувати на посаду лікаря-спеціаліста після закінчення інтернатури. Такі випадки також є, особливо враховуючи нинішнє фінансування, яке залежить від підписаних пакетів з НСЗУ.

Тому, якщо таке трапиться з Вами, то обов'язково подавайте заяву та просіть, щоб лікарня видала Вам довідку про неможливість працевлаштування.

Якщо говорити про підстави для розірвання угоди, то вони наведені в пункті 9 Порядку працевлаштування випускників вищих медичних фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого наказом МОЗ України від 25 грудня 1997 р. N 367 (за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98#Text):

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють);

- якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

-у разі вступу випускників вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Однак, Вам ці підстави непотрібні, тому що підписана Вами угода є недійсною та не створює для Вас жодних правових наслідків.

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

26.12.22 11:57
Владислав

Дякую за детальне роз'яснення.Хотів би уточнити наступні моменти. 

Під час вступу до ВНЗ, якщо я правильно все розумію, були чинні Постанова про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF#... (втрата чинності від 31.05.2017) та Наказ Про затвердження Порядку працевлаштування випускників https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98#Text (втрата чинності від 11.08.2022). Обидва документи мають пункти про укладання Угод між ВНЗ та Вступником:

пункт 4 Постанови:

4. Керівники вищих навчальних закладів після зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладають з ними угоду за формою згідно з додатком N 1.

та пункт 5 Порядку:5. Керівники вищих закладів освіти після зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладають з ними угоду за формою, уміщеною в додатку 1.Наказ Про затвердження Порядку працевлаштування випускниківвтратив чинність згідно Наказу Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 грудня 1997 року № 367https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0966-22#TextПункт 2 данного наказу викладений наступним чином:2. Встановити, що для осіб, які зараховані на навчання за державним замовленням та які уклали Угоди про підготовку фахівців з вищою освітою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням», застосовується законодавство, яке діяло на момент укладення таких угод.Чи означає це, що угода все-таки може бути правомірною на момент укладення і дійсною в данний момент?Якщо це не так, буду вдячний за пояснення чому саме.

26.12.22 12:22

Ні, підписана Вами угода є недійсною. Закон має вищу юридичну силу, ніж підзаконні нормативно-правові акти (постанови, накази тощо). Крім того, зверніть увагу на наступне.

Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам вищих навчальних закладів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: - тобто, постанова була прийнята саме на виконання ст. 52, частину другу якої (щодо працевлаштування) було скасовано ще в 2014 році.

Буду вдячний за оплату своєї консультації. Якщо виникнуть додаткові питання, пишіть на пошту mailmessage@ukr.net

Доброго дня!

по Вашим питанням можу сказати:

Відповідно до п. 6.3 Положення " Про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти i͚i͚i͚-i͚v͚ рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.09.1996 № 291" відрахування з інтернатури здійснюється: - за невиконання навчального плану і програми; - за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; - за пропуск занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо лікар (провізор)-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі); - за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря(провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором).

Заробітна плата лікарям (провізорам)-інтернам протягом всього періоду навчання сплачується за рахунок закладів (установ), в які вони зараховані лікарями (провізорами)-інтернами, або закладом (установою), з яким укладено трудовий договір у розмірі, встановленому чинним законодавством (п. 7.3).

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про освіту», у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою КМУ від 22.08.1996 № 992, яка втратила чинність з 07.06.2017, було передбачено, що згідно з угодою випускник зобов'язаний глибоко оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника не менше трьох років, а вищий навчальний заклад забезпечити відповідні якість та рівень підготовки фахівця з вищою освітою (п. 6).

У разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням, звільнення із служби за контрактом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, із служби в Національній поліції у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, набуттям громадянства або підданства іншої держави, за порушення дисципліни, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, особою рядового і начальницького складу протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати (п. 14).

Пункт 6 Наказу МОЗ № 367від 25.12.1997 передбачає: випускники, які уклали угоду з вищим закладом освіти після зарахування на навчання, а також ті, що почали навчання до 1996 року за державним замовленням без укладення угоди, зобов'язанівідпрацювати за місцем призначення не менше ніж три роки.

Випускник зобов'язаний глибоко оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника не менше трьох років (п. 13).

У разі, якщо частина друга статті 52 Закону України «Про освіту» була чинна на час вступу студента до університету, та особа добровільно підписала угоду про підготовку фахівця з вищою освітою, погодилась відшкодувати вартість навчання, погодилась на працевлаштування її навчальним закладом, отримала направлення на роботу та навчалась за кошти державного бюджету, то у разі відмови відпрацювати не менше трьох років, заклад освіти може в судовому порядку стягути кошти за навчання.

Така правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 20.03.2019 №753/8546/16-ц.

Стосовно угоди з лікарнею, в якій йдеться про повернення коштів за проходження інтернатури у разі не відпрацювання трьох років, то така угода суперечить чинному законодавству.

Згідно до положень ст. 94 КЗпП України, заробітна плата є винагородою, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

Відповідно дост. 127 КЗпП України відрахування із заробітної плати можуть проводитися тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Законодавством передбачена можливість відшкодування витрат, понесених стороною угоди в зв'язку з безпосереднім навчанням спеціаліста, але до цих витрат не відноситься оплата праці самого спеціаліста, так як наряду з процесом навчання під час інтернатури інтерн виконує і обов'язки, покладені на нього трудовим договором, за що і отримує заробітну плату.

Аналогічні висновки встановлені судовими рішеннями у справах № 766/20432/18, № 344/570/19

Конвенція Міжнародної організації праці n͚ 29 "Про примусову чи обов'язкову працю", що набула чинності для України 10 серпня 1956 року, зобов'язує держави не допускати примусової праці. Згідно зі статтею 1 Міжнародної Конвенції "Про скасування примусової праці" n͚ 105, що ратифікована Законом України від 05 жовтня 2000 року n͚ 2021-i͚i͚i͚, держава зобов'язується скасувати обов'язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку.

Згідно зі ст. 8 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції Україниі повинні відповідати їй. Стаття 53 Конституції України вказує на те, що держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 року у справі про доступність та безоплатність освіти визначено, що безоплатність вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах необхідно розуміти як можливість здобуття освіти у цих закладах без оплати, тобто без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги. Безоплатність вищої освіти означає, що громадянин має право здобути її відповідно до стандартів вищої освіти без внесення плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі в межах обсягу підготовки фахівців для загальносуспільних потреб (державне замовлення). Відповідно дост. 151-2 Конституції України, рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Згідно із нормами статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється.

Право вільно обирати собі роботу чи вид занять є невід'ємним (природним) правом людини.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Тобто підставою для обов'язкового 3-річного відпрацювання випускником-бюджетником, коли його працевлаштовує університет, є угода, укладена між студентом і вишем в особі ректора, яка передбачає обов’язок відпрацювати протягом трьох років та відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати. В цьому разі заклад освіти може в судовому порядку стягнути кошти за навчання.

База проходження інтернатури (лікарня) не має законних підстав вимагати від інтерна укладення трудового договору з обов’язком 3-річного відпрацювання. Заробітна плата, яку отримував інтерн під час проходження інтернатури, не підлягає стягненню у разі звільнення після закінчення інтернатури.

Резюмируя сказанное могу сказать , что деньги за обучение с Вас может взыскать только университет( его администрация в лице ректора , через суд.)

Відповідно до пункту 9 зазначеного Порядку розірвати таку угоду випускник має право з таких причин:

- встановлення інвалідності i͚ або i͚i͚ групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності i͚ або i͚i͚ групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють)

- якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

- у разі вступу випускників вищих закладів освіти i͚-i͚i͚ рівнів акредитації до вищих закладів освіти i͚i͚i͚-i͚v͚ рівнів акредитації.

--------------

Щодо судових процесів:

Судебная практика существует конечно!

Лично у меня таких случаев не было так , как я не имею статуса адвоката и дел не веду.

Перспектива судебного процесса зависит от того какие договора с университетом Вы подписывали и другие документы( направления и т.д.).

Если никаких соглашений подписано не было и Вы не подписывали согласие на распределение , направление Вам не выдавалось , или же Вы отказались от распределения написав заявление , "о возможности самостоятельного поиска места для интернатуры" получили соответствующую справку от комиссии по трудоустройству. В таком случае Вам ничего не грозит и возвращать деньги не нужно , диплом будет действующим , но без права мед. практики.(просто о высшем мед. образовании).

Все зависит от решения ВУЗа если администрация подписывала с Вами договор об отработке она имеет право подать в суд на возврат финансов , но в случае , когда есть основания.

Это будет административный процесс о взыскании задолженности за образовательные услуги. Криминального состава в этом нет.

С 2017 года студент свободен в выборе мест для практики ВУЗ может , но не обязан трудоустраивать студента.(изменения в ЗУ Про вищу освіту.)

Судебные процессы не часты , но они есть, при наличии доказательств свою позицию отстоять можно.

Вопрос в другом решит ли администрация ВУЗа подавать иск на возврат.

Было бы хорошо если бы Вы отказались от распределения и получили справку о самостоятельном трудоустройстве - это снимает с Вас ответственность по отработке.(додаток 4 до Положення согласно приказу МОЗ № 367 )

Такую справку дает комиссия по трудоустройству в ВУЗе каждому студенту , который отказался от распределения и самостоятельно искал место работы.

Получив указанную справку от ВУЗа ,Вы освобождаетесь от отработки 3-х лет

Висновок:

Якщо У Вас є довідка про самостійне працевлаштування , або є поважні причини для розірвання угоди з ВНЗ (вказані вище) на підставі п. 9 Порядку - подайте відповідну заяву про звільнення та довідку про хворобу родича з постійним доглядом та встановлення групи інвалідності медичну чи інший документ , що підтверджує наявність причин для розриву угоди , до Обласного МОЗу та ВНЗ(Нехай вони погодять з ВНЗ питання розірвання угоди) , у ВНЗ візьміть довідку про "можливість самостійного працевлаштування"(згідно додатку 4 до Положення про інтернатуру за наказом МОЗ #367). Вони мають вам її видати.

З вказаною довідкою зможете пройти інтернатуру наступного року , де завгодно , але на платній основі за Ваші кошти. І подасте звіт про проходження успішне до обласного МОЗ.

Довідка від ВНЗ - звільняє Вас від угоди з ВНЗ про відпрацювання.

Диплом дійсний постійно, але до моменту проходження інтернатури -Ваш диплом буде просто про вищу медичну освіту( без права на медичну практику).

З довідкою з додатку 4 можете забути про відпрацювання! (бережіть її)

Відпустка без збереження зарплати не враховується у термін відпрацювання.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

___________

Ви можете здійснити оплату обраному юристу ,натиснувши відповідну кнопку ,біля його консультації. Під час воєнного стану -це дуже актуально

26.12.22 12:08
Владислав

Дякую за відповідь, вже бачив її в іншому питанні.Стосовно угоди з лікарнею, в якій йдеться про повернення коштів за проходження інтернатури у разі не відпрацювання трьох років, то така угода суперечить чинному законодавству.Угода була підписана між ВНЗ і Студентом під час вступу на 1 курс у 2016 році.Також ще ніякого направлення на роботу видано не було, оскільки зараз йде тільки 1 рік інтернатури.І суть питання полягає в тому, чи дійсна Угода між ВНЗ та Студентом з урахуванням чинного законодавства.

Добрий день! В такому випадку важливо зрозуміти, що кошти, за які Ви началися є державними, а не університету. Тому по суті Ви повинні були Б, відкодовувати державі.  Але в даний час, ці нормативні акти втратили силу. В українському правовому полі діє принцип, який визначений в ст. 58 КУ "Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи". Але в законі про вищу освіту збережено наступну норму: "Право на першочергове зарахування для здобуття вищої освіти за медичними, мистецькими та педагогічними спеціальностями на конкурсній основі в межах установлених квот мають особи, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, при їх зарахуванні на місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням." (ст. 44 "Про вищу освіту").

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ