Украина
category

відпрацювання після інтернатури

Вопрос № 4089
відпрацювання після інтернатури
5 консультаций
150 грн.

Доброго дня! Потрібна консультація: я в 2015 році вступила до медичного унівреситету на бюджет. Після навчання отримала направлення на працевлаштування. Спочатку інтернатуру проходила в Миколаєві, але у зв'язку з воєнним станом база стажуванння була змінена. З ВНЗ є типова угода, з лікарнею за місцем розподілу ніяких угод не заключала. за місцем розподілу житла не надають (Я сама з іншої області). Чи можу я відпрацювати у іншій державній лікарні або повинна їхати за місцем розподілу (Миколаївська область)?

Консультации Советников

Доброго дня!

Відповідно до п. 6.3 Положення " Про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.09.1996 № 291" відрахування з інтернатури здійснюється: - за невиконання навчального плану і програми; - за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; - за пропуск занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо лікар (провізор)-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі); - за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря(провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором).

Заробітна плата лікарям (провізорам)-інтернам протягом всього періоду навчання сплачується за рахунок закладів (установ), в які вони зараховані лікарями (провізорами)-інтернами, або закладом (установою), з яким укладено трудовий договір у розмірі, встановленому чинним законодавством (п. 7.3).

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про освіту», у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Частина 2 статті 52 Закону України "Про освіту" згідно якої випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, була виключена з 06.09.2014.

При цьому, Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III, статтею 56 якого було закріплено, що випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником, втратив чинність також з 06.09.2014, підстава - 1556-VII

Враховуючи, що ваша Угода була укладена після 05.09.2014, то фактично вона суперечить нормам законодавства, діючим на момент її укладення, та відповідно до ст. 203, 215 Цивільного кодексу України є недійсною (нікчемною).

База проходження інтернатури (лікарня) не має законних підстав вимагати від інтерна укладення трудового договору з обов’язком 3-річного відпрацювання. Заробітна плата, яку отримував інтерн під час проходження інтернатури, не підлягає стягненню у разі звільнення після закінчення інтернатури.

Резюмируя сказанное могу сказать , что деньги за обучение с Вас может взыскать только университет( его администрация в лице ректора , через суд.)

С 2017 ГОДА СТУДЕНТ -МЕДИК СВОБОДЕН В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНАТУРЫ ВУЗ НЕ ОБЯЗАН ТРУДОУСТРАИВАТЬ СТУДЕНТА.

Відповідно до пункту 9 зазначеного Порядку розірвати таку угоду випускник має право з таких причин:

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють);

- якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

- у разі вступу випускників вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Проте якщо Ви не підписували угоду з університетом(в особі ректора),про відпрацювання саме в цій лікарні то Ви можете звільнитися, і перейти в іншу лікарню повідомивши про це ВНЗ та обласний МОЗ - ГАРАНТІЙНИМ ЛИСТОМ ДИРЕКТОРА З НОВОГО МІСЦЯ РОБОТИ.( Вам мали у ВНЗ  надати довідку про можливість самостійного пошуку місця проходження інтернатури - додаток 4 до положення затвердженого Наказом МОЗ № 367 ВІД 25.12.97 р.)

Зповагою,

Костянтин Гончаренко

---------------------------------

Ви можете здійснити оплату обраномуюристу, натиснувши відповідну кнопку біля його консультації.Під час воєнного стану це дуже актуально.

Костянтин Гончаренко!

Пишу знову (вже втретє). Навчіться поважати чужу працю.

Вам не соромно так відкрито публікувати мою відповідь (її частину) як свою (https://brightadvise.com/questions/4052)?

"Частина 2 статті 52 Закону України "Про освіту" згідно якої випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, була виключена з 06.09.2014.

При цьому, Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III, статтею 56 якого було закріплено, що випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником, втратив чинність також з 06.09.2014, підстава - 1556-VII

Враховуючи, що ваша Угода була укладена після 05.09.2014, то фактично вона суперечить нормам законодавства, діючим на момент її укладення, та відповідно до ст. 203, 215 Цивільного кодексу України є недійсною (нікчемною)."

Ответ оплачен: 150 грн.

Доброго дня, Ірино!

Спочатку інтернатуру проходила в Миколаєві, але у зв'язку з воєнним станом база стажуванння була змінена. - в якій саме лікарні Ви продовжили проходити інтернатуру, адже в наказі УОЗ від 26.09.2022 № 290-к вказано про ваше відрахування з інтернатури, а вона у Вас до 31.01.2023, та звільнення з посади лікаря-інтерна 2-го року навчання КНП "Миколаївська обласна дитяча лікарня"..

Чи є у Вас наказ УОЗ та самої (другої) лікарні про зарахування до інтернатури на 2-й рік навчання та зарахування на посаду лікаря-інтерна для продовження стажування?

Якщо виходити з умов угоди та положень чинного на момент її укладення законодавства, то відпрацьовувати потрібно саме за місцем призначення (в лікарні), вказаному в направленні на роботу.

Так, відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов`язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктами 6, 14 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992, передбачено, що згідно з угодою випускник зобов'язаний глибоко оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника не менше трьох років, а вищий навчальний заклад забезпечити відповідні якість та рівень підготовки фахівця з вищою освітою.

У разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням, звільнення із служби за контрактом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, із служби в Національній поліції у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком судуабо рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, набуттям громадянства або підданства іншої держави, за порушення дисципліни, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, особою рядовогоі начальницького складу протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати.

Відповідно до умов типової Угоди про підготовку фахівця з вищою освітою студент зобов’язується:

- оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками, що передбачені вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик фахівця і його майбутньої професійної діяльності за спеціальністю;

- прибути після закінчення вищогозакладуосвіти на місце направлення і відпрацювати не менше трьох років;

- у разі відмови їхати за призначенням – відшкодувати відповідно до державногоабо місцевого бюджетів вартість навчання в установленому порядку.

Як варіант можна спробувати отримати дозвіл МОЗ на відпрацювання 3-х років в іншій лікарні, а не за місцем розподілу. 

Однак, зверніть увагу на наступне.

Ваша угода була укладена після 05.09.2014 (а саме 12 серпня 2015 року), тому вона суперечить нормам законодавства, діючим на момент її укладення, та відповідно до ст. 203, 215 Цивільного кодексу України є недійсною (нікчемною).

Враховуючи зазначене, можна в судовому порядку визнати її недійсною, що убезпечить Вас від стягнення коштів університетом через невідпрацювання 3-х років за місцем направлення..

Адже, частина 2 статті 52 Закону України "Про освіту" згідно якої випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, була виключена з 06.09.2014.

При цьому, Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III, статтею 56 якого було закріплено, що випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником, втратив чинність також з 06.09.2014, підстава - 1556-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

"Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Стаття 215.Недійсність правочину

1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановленічастинами першою - третьою,п'ятоюташостою статті 203цього Кодексу.

2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

22.02.23 11:21
Ірина

Доброго дня. Так, був наказ про зарахуванння в іншій області. була змінена база стажування з Миколаєва на Суми. також про зміну бази був повідомлений університет де проходила очна частина. Інтернатура пройдена повністю. є наказ з останьої бази про звільнення у зв'язку із закінченням терміну інтернатури. але що робити з відпрацюванням я не знаю

22.02.23 11:45

Ірино!

Потрібно бачити ці накази (про зміну бази стажування та відрахування з інтернатури). Зверніться до відділу кадрів лікарні та попросіть, щоб Вам їх надіслали. Після цього буде ясно, що робити далі.

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

Александр!

Ты честно задолбал, всезнающий здесь не один ты.

В юридической литературе и других источниках нормативно- правовые акты выписаны одинаково и то , что ты сложил их в какието свои предложения , списаав с этих же законов , которые доступны каждому , не дает тебе право упрекать меня в плагиате, именно потому что любой человек может и без тебя открыть указанный закон и увидеть там эти предложения в таком же порядке или другом , здесь не нужно , ждать твоего гениального ответа и слов которые ты перепишешь с того же закона как и любой это может сделать.

Среди прочего, пока ты сидишь здесь и указываешь всем как и кому себя вести, подумай о том, что возможно у других людей( в моем лице) есть 4 проекта которые необходимо обслуживать , включая Асоциацию правників України , где от гарячей линии не могу оторваться , консультируя переселенцев ВПО и других с момента полномасштабного вторжения в Украину , продолжая помогать здесьhttps://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/miska-rada/deput... - этот человек кстати сейчас в ЗСУ. В отличии от тебя , пока ты трендишь из -за того , что с..ка твои слова где-то не так использовали , которые ты до этого списал блин с публичного закона , который доступен каждому , я тоже могу использовать его как захочу запатентируй его , а после поговорим об авторских правах, которые вообще у Верховной Рады Украины как у первоисточника.

Ты сколько хочешь можешь здесь писать ты мне не интересен , замухрышка долбанная. Задумайся , кому ты этим поможешь. Только и можешь строчить , пока другие парятся как бы все успеть многим , помочь , ну да, триндеть не мешки ворочать - это не твой труд помни, это народные депутаты Украины , приняли закон , а научно- экспертное управление его разрабатывало и закон доступен каждому независимо какие слова человек как напишет , где я указал , что это мой текст с..ка? Когда этот текст взят и тобой и мной из закона , реквизиты которого я указал - ты путаешь уважаемый , радуйся , что иск о нарушении чести и достоинства , мне нет времени подать , так часто в движении, что бы обращать внимание на придурков вроде тебя.

О юридической этике мне только не нужно говорить , не тот случай поверь. У каждого человека есть право выбрать интересного и компетентного специалиста - возможно им буду не я , но в другой ситуации и не ты так же , " мнимый талант юриспруденции, и специалист правильно списать абзац из законов" не всегда тебе это поможет , нужно и самому , что -то уметь , а триндеть могут все.

Мне абсолютно не важен рейтинг и твое мнение здесь, но клиентов не нужно в это втягивать , они пришли получить здесь консультации , а не вот это все.

Хорошего дня и можешь жаловаться куда хочешь , а законами ты мне не запретишь пользоваться.( это первое и последнее мое обращение к тебе, много чести для тебя)

 С уважением,

Константин Гончаренко

Константин!

Не буду опускаться до вашего уровня, переходить на ты и оскорбления. Видимо, что такое совесть и воспитание Вам неизвестно. Продолжайте "помогать"...

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ