Украина
category

Отработка после бюджетной интернатуры

Вопрос № 4093
Отработка после бюджетной интернатуры
2 консультации
100 грн.

Здравствуйте. Я закончила медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 2019 году. Училась на бюджете. В 2019 написала заявление, что отказываюсь от трудоустройства университетом и буду искать место работы самостоятельно. В 2019 заключила договор с больницей про прохождение интернатуры с обязательной отработкой в течение 3 лет после интернатуры. По ее окончанию в 2022, утроилась на работу в эту больницу и проработала там 7 месяцев, с августа по настоящее время. Хочу увольняться. Может ли больница, или университет подать на меня в суд с требованием выплатить деньги за обучение и заработную плату, и должна ли я их выплачивать? Нужно ли отрабатывать 3 года в другом государственном учреждении, и, если да, нужно ли иметь для этого целую ставку?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 100 грн.

Доброго вечора, Валерія!

1) Может ли больница, или университет подать на меня в суд с требованием выплатить деньги за обучение и заработную плату, и должна ли я их выплачивать? - потрібно бачити всі ваші документи (угода з ВНЗ, довідка про право самостійного працевлаштування/довідка про навчання на бюджеті, гарантійний лист, накази про зарахування до інтернатури, угода з лікарнею про відпрацювання 3-х років).

Відпрацювання 3-х років було передбачено лише у випадку укладання угоди з ВНЗ (відповідно до чинних на той момент ЗУ "Про освіту" (а саме статті 52) та Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992).

Типова форма такої угоди наведена в Додатку 1 до пункту 5 Порядку працевлаштування випускників вищих медичних фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого наказом МОЗ України від 25 грудня 1997 р. N 367 (за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0246-98).

Відповідно до пункту 9 Порядку розірвати таку угоду випускник має право з наступних причин:

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють);

- якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

-у разі вступу випускників вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

У цих випадках за рішенням комісії з працевлаштування випускників видається довідка про надання можливості самостійного працевлаштування (додаток 4).

Якщо Ви не отримували направлення на роботу і Вам було видано довідку про право самостійного працевлаштування/довідку про навчання на бюджеті, то обов'язку перед ВНЗ щодо відпрацювання 3-х років у Вас немає, тому можете звільнятися, відшкодування коштів Вам не загрожує. Однак, це не означає, що університет не будете вимагати цього відшкодування. Це означає, що в разі направлення Вам претензії з вимогою повернути кошти добровільно або спроби стягнути кошти в судовому порядку через подачу позовної заяви, Ви зможете себе захистити та відстояти свої права, подавши юридично обгрунтовану відповідь на претензію чи відзив на позовну заяву.

Можу з цим допомогти, в тому числі з підготовкою відповідних документів (заяви на звільнення, відповіді на претензію, відзиву на позовну заяву тощо).

Це саме стосується і лікарні. Адже, в ній Ви працювали по трудовому договору, оформленому відповідним наказом про прийняття на посаду лікаря-інтерна, виконували передбачені посадовою інструкцією обов'язки та отримували за це заробітну плату. Тому стягнути її з Вас не можуть.

Всі випадки для проведення відрахувань із заробітної плати працівника наведені в ст. 127 Кодексу законів про працю України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text):

1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках роботодавець вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми;

2) при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5, 6 статті 36 і пунктах 1, 2 і 5 статті 40 цього Кодексу, а також при направленні на навчання та в зв'язку з переходом на пенсію;

3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації (стаття 136).

2) Нужно ли отрабатывать 3 года в другом государственном учреждении, и, если да, нужно ли иметь для этого целую ставку? - ні. Крім того, відпрацювання можливе лише за місцем призначення, вказаному в направленні на роботу. Змінити його можна тільки зі згоди обласного управління охорони здоров'я (того, що видавало наказ про зарахування в інтернатуру).

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

Доброго дня!

Відповідно до п. 6.3 Положення " Про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.09.1996 № 291" відрахування з інтернатури здійснюється: - за невиконання навчального плану і програми; - за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; - за пропуск занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо лікар (провізор)-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі); - за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря(провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором).

Заробітна плата лікарям (провізорам)-інтернам протягом всього періоду навчання сплачується за рахунок закладів (установ), в які вони зараховані лікарями (провізорами)-інтернами, або закладом (установою), з яким укладено трудовий договір у розмірі, встановленому чинним законодавством (п. 7.3).

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про освіту», у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Частина 2 статті 52 Закону України "Про освіту" згідно якої випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, була виключена з 06.09.2014.

При цьому, Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III, статтею 56 якого було закріплено, що випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником, втратив чинність також з 06.09.2014, підстава - 1556-VII

Враховуючи, що ваша Угода була укладена після 05.09.2014, то фактично вона суперечить нормам законодавства, діючим на момент її укладення, та відповідно до ст. 203, 215 Цивільного кодексу України є недійсною (нікчемною).

База проходження інтернатури (лікарня) не має законних підстав вимагати від інтерна укладення трудового договору з обов’язком 3-річного відпрацювання. Заробітна плата, яку отримував інтерн під час проходження інтернатури, не підлягає стягненню у разі звільнення після закінчення інтернатури.

Резюмируя сказанное могу сказать , что деньги за обучение с Вас может взыскать только университет( его администрация в лице ректора , через суд.)

С 2017 ГОДА СТУДЕНТ -МЕДИК СВОБОДЕН В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНАТУРЫ ВУЗ НЕ ОБЯЗАН ТРУДОУСТРАИВАТЬ СТУДЕНТА.

Відповідно до пункту 9 зазначеного Порядку розірвати таку угоду випускник має право з таких причин:

- встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення;

- встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника або у одного з його батьків (чи осіб, які їх замінюють);

- якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника;

- у разі вступу випускників вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.

Проте якщо Ви не підписували угоду з університетом(в особі ректора),про відпрацювання саме в цій лікарні то Ви можете звільнитися, і перейти в іншу лікарню повідомивши про це ВНЗ та обласний МОЗ - ГАРАНТІЙНИМ ЛИСТОМ ДИРЕКТОРА З НОВОГО МІСЦЯ РОБОТИ.( Вам мали у ВНЗ надати довідку про можливість самостійного пошуку місця проходження інтернатури - додаток 4 до положення затвердженого Наказом МОЗ № 367 ВІД 25.12.97 р.)

Зповагою,

Костянтин Гончаренко

---------------------------------

Ви можете здійснити оплату обраномуюристу, натиснувши відповідну кнопку біля його консультації.Під час воєнного стану це дуже актуально.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ