Украина
category

Помилка в документах

Вопрос № 4103
Помилка в документах
5 консультаций
50 грн.

Доброго дня, купував товар в інтернеті, він мені не підійшов повернув його продавцеві, кошти він мені ще не повернув, Але суть самого питання при написані заяв на повернення товару, та коштів, я здійснив помилку в написанні ім'я директора магазину, замість ім'я Віра написав Віта , і так в двох заявах. Заяви я вже відправив продавцеві. Що робити? залишати так як є ? 

Дякую за відповідь 

Консультации Советников

Добрий день.

Залишайте, як є. Це несуттєва помилка, яка не може вплинути на повернення Вам коштів.

Чекайте, кошти скоро повернуть. 

Доброго дня!

Якщо по тексту та реквізитам для повернення коштів, помилок не допущено то заява складена вірно помилка є несуттевою, головне ,аби адреса магазину була вірно зазначена. Ім' я директора тут суті не змінює і на право повернення не впливає.

Заява — це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням тобто пропозицією на адресу установи чи посадової особи.

Заява може бути:

— простою (викладається тільки прохання);

— мотивованою (вказується мотивація прохання);

— складною (заява містить додатки).

Особиста заява пишеться, як правило, від руки і в одному примірнику; службова заява пишеться з вико¬ристанням технічних засобів і має відповідні реквізити (назва та адреса організації, вихідний номер тощо), мо¬же адресуватися кільком посадовим особам чи організа¬ціям.

Внутрішні заяви мають такі реквізити:

1. Адресат. З великої літери в давальному відмінку вказується, кому адресована заява: посада, назва підрозділу, установи, звання, прізвище, ініціали посадової особи, якій адресовано заяву. При цьому слід уникати однакових закінчень у на¬зві посади й прізвищі:

Директорові… Морозову Т. /.;

Ректору(ові) …Борнагу Л. П.;

завідувачу(-еві) … Сліпцю Л. Г.

Спочатку вказується прізвище адресата, потім ініціали, наприклад: Михайленку Р.Т.

2. Адресант. З малої літери в родовому відмінку вка¬зується, від кого подається заява: посада, зван¬ня, назва підрозділу, установи, прізвище, ім’я, по батькові (повністю). При цьому прийменник від не вживається.

3. Назва документа (як правило, з малої літери).

4. Текст (з абзацу, з великої літери).

5. Додаток (підстава) у складній заяві: перелік документів, які додаються до заяви. За необхідністю вказується кількість сторінок кожного з документів.

6. Дата.

7. Підпис адресанта (якщо підпис розшифровується, то спочатку слід писати ініціали, потім — прізвище).

ПРИКЛАДИ

1.Мотивована заява

Деканові економічного факультету НАУ

Морозову О. М.

студента II курсу економічного

факультету групи 22 МЕ

Петренка Сергія Івановича

Заява

Прошу надати мені відпустку з 03.04.2009 р. до 09.04.2009 р. у зв’язку з участю в обласних змаганнях із важкої атлетики.

01.04.2005 р. (підпис)

2.Складна заява

Ректору Львівської гуманітарної

академії проф. Морозову С.С.

студента Київського національного

університету ім. Т. Г. Шевченка

Глинця Олега Ігоровича

Заява

У зв’язку з переїздом моїх батьків до м. Львова на пос¬тійне проживання прошу зарахувати мене студентом III кур¬су економічного факультету ЛГА із спеціальності «Міжна¬родна економіка».

Додаток: 1) витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.;

2) свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;

3) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.

20.07.2005 р. (підпис) О. І. Глинець

Зміст і розміщення реквізитів зовнішніх заяв і заяв, які пишуться в спеціалізованому діловодстві, відрізняються від вищенаведених. Так, зокрема, у зовнішніх особис¬тих заявах необхідно вказувати, як правило, домашню адресу чи дані документа (паспорта, посвідчення тощо). У зовнішніх службових заявах необхідно вказувати, зок¬рема, посаду, підрозділ і повну назву установи заявника. В усіх зовнішніх заявах слід використовувати тільки за¬гальновживані абревіатури й скорочення.

У спеціалізованому діловодстві реквізити заяв пере¬дбачають подання у відповідній формі специфічної ін¬формації. У заяві-зобов’язанні необхідно, наприклад, зазначити термін і спосіб повернення позики, дані про заробітну плату. У позовній заяві необхідно детально викласти конкретні факти з указанням прізвищ, посад, подій тощо, додати оригінали чи копії документів з ін¬ших установ (квитанції, довідки, висновки експертизи тощо).

З повагою,

Костянтин Гончаренко

--------------------------------

Ви можете здійснити оплату обраномуюристу, натиснувши відповідну кнопку біля його консультації.Під час воєнного стану це дуже актуально.

Доброго дня, Євгеній!

Дана помилка ніяк не впливає на обов'язок продавця повернути Вам кошти. Тому що вся інформація про обох сторін договору (продавця та покупця) та сам предмет купівлі-продажу була погоджена під час оформлення та оплати замовлення. Тому очікуйте, скоро Ви отримаєте свої кошти назад

Закон України "Про захист прав споживачів" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text):

Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості.

3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

Доброго ранку!

Якщо протягом тижня не отримаєте свої кошти, відправте повторні заяви з виправленою помилкою у імені директора магазину. Головне щоб в реквізитах на повернення коштів не було помилок. 

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння. 

Доброго дня, Євгеній!

Чи було вирішено ваше питання?

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ