Украина
category

Працевлаштування магістра медицини без проходження інтернатури

Вопрос № 4140
Працевлаштування магістра медицини без проходження інтернатури
4 консультации
120 грн.

Чи може випускник медичного університету (диплом магістра медицини відповідно) бути працевлаштованим на ставку молодшого наукового співробітника? Чи для такої ставки обов`язково необхідно мати закінчену інтернатуру?

На місці працевлаштування кажуть, що без закінченої інтернатури дана медична освіта не вважається "вищою закінченою" і така людина не може бути працевлаштована молодшим науковим співробітником, наскільки це відповідає дійсності згідно з законодавством?

Який закон регламентує дану ситуацію?

Консультации Советников

Доброго дня, Ярославо!

Звертайтеся, надам детальну консультацію (моя пошта mailmessage@ukr.net).

Ответ оплачен: 120 грн.

Доброго дня, Ярославо!

1. Ви хочете працевлаштуватися в медичному університеті?

2. Відповідно до статті 5 Закону України "Про вищу освіту" підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти:

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень;

другий (магістерський) рівень;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

1) молодший бакалавр;

2) бакалавр;

3) магістр;

4) доктор філософії/доктор мистецтва.

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" науковий працівник - вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) професійно провадить наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством.

Статтею 31 Закону передбачено, що молодший науковий співробітник належить до посад наукових працівників наукових установ (їхніх філій, інших відокремлених підрозділів), наукових підрозділів юридичних осіб державної та інших форм власності є.

При цьому, згідно пункту 2 розділу I Положення про інтернатуру, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 22 червня 2021 року № 1254, інтернатура - форма первинної спеціалізації осіб за лікарськими та фармацевтичними/провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або фармацевта/провізора-спеціаліста.

ВИСНОВКИ: для працевлаштування на посаду молодшого наукового співробітника наявність закінченої інтернатури та відповідно кваліфікації лікаря-спеціаліста або фармацевта/провізора-спеціаліста не вимагається. Ви можете подати письмову заяву на ім'я керівника установи (у порядку ЗУ "Про звернення громадян") та отримати від них письмову відповідь з причинами відмови у працевлаштуванні, які мають бути обгрунтовані відповідними нормами чинного законодавства.

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

Доброго дня!

Ви можете бути молодшим науковим співробітником , Ваш рівень освіти це дозволяє.

 Згідно Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" науковий працівник - вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, науковий працівник не потребує обов язкового отримання сертифікату лікаря-спеціаліста.

Це необхідно лише для лікарської практики державної чи приватної клініки, згідно   Положення про інтернатуру, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 22 червня 2021 року № 1254,

Зповагою,

Костянтин Гончаренко

---------------------------------

Ви можете здійснити оплату обраномуюристу, натиснувши відповідну кнопку біля його консультації.Під час воєнного стану це дуже актуально.

Добрий день! Це не відповідає правовій дійсності. Ви можете працювати молодшим науковим співробітником, оскільки лікар і науковий працівник різні поняття. Для того, що працювати останнім, достатньо отримати диплом магістра. На заміщення вакантної наукової посади може претендувати особа, яка має вищу освіту другого (магістерського рівня). Це відображено в Примірному положенні про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи. Але крім цього, там є ще обов'язок подання таких документів, як: трудова книжка, автобіографія, наукові публікації та інше. В кожному закладі порядок прийняття на вакантні посади наукових співробітників визначається статутом або іншим установчим документом. Вакантні посади повинні публікуватися на Інтернет-ресурсах державної наукової установи. То треба з цими установчими документами. Оплатити консультацію Ви можете натиснувши на ту консультацію певного юриста, яка Вас задовольнила.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ