Украина
category

Медицина інтернатура

Вопрос № 4141
Медицина інтернатура
4 консультации
120 грн.

Скажіть будь ласка,чи можна бюджетнику при розподілі на інтернатуру ,відмовитися і піти на інтернатури контрактну у лікарню КНП,чи обов’язково має бути приватна лікарня?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 40 грн.

Добрго вечора, Світлано!

Скажіть будь ласка,чи можна бюджетнику при розподілі на інтернатуру ,відмовитися і піти на інтернатури контрактну у лікарню КНП,чи обов’язково має бути приватна лікарня? - так, можна. Це визначено наказом МОЗ України 22.06.2021 № 1254 "Про затвердження Положення про інтернатуру" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#Text).

Порядок ваши дій наступний:

1) отримати в університеті довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

2) пошук бази стажування (закладу охорони здоров'я державної чи приватної форми фласності, що здійснює підготовку в інтернатурі) та укладення договору про проходження практичної частини інтернатури;

3) звернення до керівника закладу вищої освіти з заявою про зарахування до інтернатури.

При цьому також раджу письмово звернутися до МОЗ України (в порядку ЗУ "Про звернення громадян").

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

Ответ оплачен: 40 грн.

Доброго дня!

2023 року Ви можете вступити до інтернатури не тільки за контрактом, але і за рейтинговим відбором (є можливість вступити навіть на бюджетне місце). Порядок рейтиного відбору детально описаний в розділі ІІ наказом МОЗ від 22.06.2021 № 1254: 

розподіл і зарахування випускників всіх спеціальностей галузі знань 22 “Охорона здоров’я” та всіх форм навчання, які вступають в інтернатуру в 2022 році, здійснюється таким чином:

розподіл на підготовку в інтернатурі проводиться для випускників, які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням. Випускники, які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, самостійно обирають місце проходження інтернатури;

випускник, який навчався за державним замовленням, отримує від закладу вищої освіти пропозицію щодо спеціальності та місця проходження інтернатури або, у разі відмови від отриманої пропозиції, самостійно обирає місце проходження інтернатури. Випускник повідомляє заклад вищої освіти про відмову від пропозиції щодо місця проходження інтернатури письмовою заявою;

формування пропозицій випускникам проводиться комісією з розподілу випускників (далі – комісія) не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення ними закладу вищої освіти. До складу цієї комісії входять: ректор – голова комісії, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники Міністерства охорони здоров’я України, підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій та установ охорони здоров’я, які мають повноваження вирішувати усі питання, що виникають під час визначення місця проходження інтернатури. Комісія знайомиться з даними випускника, заслуховує та обговорює рекомендації про найбільш доцільне направлення його до відповідного місця проходження інтернатури. Пропозиція випускникові робиться від імені комісії її головою. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним;

формування персональної пропозиції випускнику здійснюється на підставі існуючих кадрових потреб галузі охорони здоров’я, в тому числі спричинених воєнними діями та їх наслідками, та з урахуванням переліку вакантних посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, спеціальності, набутої у закладі вищої освіти, академічної успішності, сімейного стану, стану здоров’я випускника та членів його сім’ї, активності у науково-дослідній діяльності і громадській роботі та особистих побажань. У разі, якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, погоджується з пропозицією комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає йому направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі, в якому зазначається спеціальність в інтернатурі, місце проходження інтернатури та інша інформація, визначена пунктом 2 розділу IV Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу. Випускнику, який навчався в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, або який навчався за державним замовленням, але відмовився від пропозиції комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

заклад вищої освіти видає випускнику направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі або довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури не пізніше 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

для визначення бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)- інтернів випускник звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військово-цивільних, державних адміністрацій, керівників закладів охорони здоров’я. У разі підтвердження наявності вакантної посади лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна (у разі підготовки в інтернатурі за кошти державного бюджету) або місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за обраною спеціальністю у відповідному закладі охорони здоров’я випускник подає документи для зарахування в інтернатуру;

для зарахування в інтернатуру випускник подає заяву до закладу вищої освіти, в якій зазначає бажану спеціальність та базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів відповідно до переліку, опублікованому на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України;

заяви іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, для зарахування на програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб приймаються за наявності документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який подається разом із заявою;

заява для зарахування в інтернатуру подається випускником до закладу вищої освіти до 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

випускники зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів не пізніше 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків), а до закладу вищої освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі – не пізніше 01 вересня поточного року (або 30 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків).”.

Ці норми розповсюджуються на всіх хто вступатиме на інтернатуру з 2022 році.

Детальний текст з описом змін тут https://document.vobu.ua/doc/11157

Ви можете відмовитись від письмової пропозиції ВНЗ , ТАКОЖ ПОДАВШИ ПИСЬМОВУ ВІДМОВУ НА ІМ Я РЕКТОРА і обрати будь-яку лікарню яка має ліцензію МОЗ , повідомити про свій вибір обласний Департамент МОЗ та ВНЗ

Наказ МОЗ "Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану" від 26.07.2022 № 1327

3) переведення лікаря-інтерна з однієї бази стажування на іншу у разі перебування бази стажування у районі проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій (блокованій) території здійснюється за заявою лікаря-інтерна та наказом керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров’я відповідної обласної, Київської міської військових адміністрацій.

У разі, якщо база стажування, до якої бажає перевестися лікар-інтерн, розташована на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, переведення здійснюється наказами обох структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій.

За відсутності зв’язку зі структурним підрозділом з питань охорони здоров’я відповідної обласної військової адміністрації, який знаходиться у районі проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій, оточеній (блокованій) території, лікар-інтерн звертається безпосередньо до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій, на території якого розташована база стажування, до якої він бажає перевестися.

Переведення з однієї бази стажування на іншу може здійснюватися без зміни місця працевлаштування.

Зповагою,

Костянтин Гончаренко

---------------------------------

Ви можете здійснити оплату обраномуюристу, натиснувши відповідну кнопку біля його консультації.Під час воєнного стану це дуже актуально.

Доброго дня, Світлано!

Чи було вирішено ваше питання?

Ответ оплачен: 40 грн.

Добрий день! Так, можна. Лікарня на платній інтернатурі має бути приватною.

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ