Украина

Интернатура

Вопрос № 4142
Интернатура
4 консультации
100 грн.

Доброго вечера! Закінчила мед унівеститет у 2020 році, але не пішла на інтернатуру за сімейних обставин. В цьому році хочу поновитися. Скажіть будь-ласка чи можу я відправити листа до моз, щоб вони мені дали дозвіл на проходженяч, але поки ще місце не знайшла, тобно не щащначати поки що де саме проходити? Є якийсь шаблон такого листа?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 33 грн.

Доброго дня, Наталія!

Відповідно до пункту 6 наказу МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 "Про затвердження Положення про інтернатуру " випускники закладів вищої освіти, які не були зараховані в інтернатуру у попередні роки і бажають вступити в інтернатуру у 2022 році, можуть пройти програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Обов'язковими документами, які такі випускники повинні надати до закладу вищої (післядипломної) освіти є:

копія диплома;

копія сертифіката КРОК 2;

довідка про форму навчання (за кошти фізичних (юридичних) осіб або бюджетні кошти).

Випускникам, які навчалися за кошти державного бюджету, необхідно надати також копії документів, що підтверджують гарантії працевлаштування на посаді лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна після закінчення інтернатури (відпрацювання за умовами укладеної угоди строком 3 роки).

Для зарахування в інтернатуру випускникам закладів вищої освіти попередніх років, які навчалися за кошти державного бюджету, необхідно отримати погодження Міністерства охорони здоров'я України, яке може бути надано на підставі заяви випускника та листа-погодження закладу вищої (післядипломної) освіти, в якому випускник планує проходити інтернатуру.

У листі зазначається спеціальність, на яку пропонується зараховувати майбутнього лікаря-інтерна, та базу проходження інтернатури.

Однак, чи поширюються дані умови на випускників попередніх років, які бажають вступити до інтернатури вже в 2023 році, в наказі МОЗ не визначено. Тому раджу Вам направити до МОЗ письмову заяву, оформлену відповідно до ЗУ "Про звернення громадян", що стосується порядку ваших дій для отримання погодження самого МОЗ та закладу вищої освіти на зарахування до інтернатури. 

Можу допомогти з підготовкою такої заяви.

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

Ответ оплачен: 33 грн.

Доброго дня!

розподіл і зарахування випускників всіх спеціальностей галузі знань 22 “Охорона здоров’я” та всіх форм навчання, які вступають в інтернатуру з 2022 році, здійснюється таким чином:

розподіл на підготовку в інтернатурі проводиться для випускників, які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням. Випускники, які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, самостійно обирають місце проходження інтернатури;

випускник, який навчався за державним замовленням, отримує від закладу вищої освіти пропозицію щодо спеціальності та місця проходження інтернатури або, у разі відмови від отриманої пропозиції, самостійно обирає місце проходження інтернатури. Випускник повідомляє заклад вищої освіти про відмову від пропозиції щодо місця проходження інтернатури письмовою заявою;

формування пропозицій випускникам проводиться комісією з розподілу випускників (далі – комісія) не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення ними закладу вищої освіти. До складу цієї комісії входять: ректор – голова комісії, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники Міністерства охорони здоров’я України, підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій та установ охорони здоров’я, які мають повноваження вирішувати усі питання, що виникають під час визначення місця проходження інтернатури. Комісія знайомиться з даними випускника, заслуховує та обговорює рекомендації про найбільш доцільне направлення його до відповідного місця проходження інтернатури. Пропозиція випускникові робиться від імені комісії її головою. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним;

формування персональної пропозиції випускнику здійснюється на підставі існуючих кадрових потреб галузі охорони здоров’я, в тому числі спричинених воєнними діями та їх наслідками, та з урахуванням переліку вакантних посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, спеціальності, набутої у закладі вищої освіти, академічної успішності, сімейного стану, стану здоров’я випускника та членів його сім’ї, активності у науково-дослідній діяльності і громадській роботі та особистих побажань. У разі, якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, погоджується з пропозицією комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає йому направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі, в якому зазначається спеціальність в інтернатурі, місце проходження інтернатури та інша інформація, визначена пунктом 2 розділу IV Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу. Випускнику, який навчався в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, або який навчався за державним замовленням, але відмовився від пропозиції комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

заклад вищої освіти видає випускнику направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі або довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури не пізніше 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

для визначення бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)- інтернів випускник звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військово-цивільних, державних адміністрацій, керівників закладів охорони здоров’я. У разі підтвердження наявності вакантної посади лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна (у разі підготовки в інтернатурі за кошти державного бюджету) або місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за обраною спеціальністю у відповідному закладі охорони здоров’я випускник подає документи для зарахування в інтернатуру;

для зарахування в інтернатуру випускник подає заяву до закладу вищої освіти, в якій зазначає бажану спеціальність та базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів відповідно до переліку, опублікованому на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України;

заяви іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, для зарахування на програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб приймаються за наявності документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який подається разом із заявою;

заява для зарахування в інтернатуру подається випускником до закладу вищої освіти до 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

випускники зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів не пізніше 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків), а до закладу вищої освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі – не пізніше 01 вересня поточного року (або 30 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків).”.

Ці норми розповсюджуються на всіх хто вступатиме на інтернатуру у 2022 році.

Детальний текст з описом змін тут https://document.vobu.ua/doc/11157

Ви можете відмовитись від письмової пропозиції ВНЗ , ТАКОЖ ПОДАВШИ ПИСЬМОВУ ВІДМОВУ НА ІМ Я РЕКТОРА і обрати будь-яку лікарню яка має ліцензію МОЗ , повідомити про свій вибір обласний Департамент МОЗ та ВНЗ

------------------------------------------------------------------------------------

Поиск мест прохождения интернатуры:

Есть несколько вариантов решения данной проблемы:

1. Обратитесь сначала в МОЗ с завлением о просьбе дать информацию перечне рабочих мест, на которые госзаказчики обещали трудоустроить выпускников (госадминистрации и т.д.) и информацию о выполнения плане трудоустройства выпусников с предоставлением документов содержащих эту информацию. Таким образом вы узнаете какие места были специально подготовленные для трудоустройства выпускников и какие уже заняты.2. С заявлением к Департаменту здравоохранения госадрминистрации (не путайте департамент здравоохранения городского, сельского совета) о просьбе дать информацию про количество поданных заявок лечебных учреждений про наличие в их штатном расписании вакантных мест для врачей-интернов. Про наличие вакантных мест можно посмотреть на портале открытых данных data.gov.ua.3. Приказом № 367 справка о самостоятельно трудоустройстве выдается только при наличии уважительных причин, то есть если у Вас нет таких, не запрещено обратиться в ВУЗ с заявление о отзыве Вашего заявления об отказе распределения на трудоустройства. Информацию о ходе выполнения плана трудоустройства выпускников также запросите в заявлении про предоставление публичной информации на имя ректора с просьбой дать копии соответствующих документов, содержащих эту информацию. Вообще учреждения здравоохранения первичной медицинской помощи (КНП ЦПМСД -центры первичной медико-санитарной помощи, где работаю врачи общей практики) заинтересованы в пополнении кадрового состава, т.к. молодые люди быстрей адаптируются к современным технологиям рабочего процесса (наличие знаний компьютерной техники, программ, языков и прочих дополнительных знаний), быстрее работают, а главное они приносят им деньги за подписанные от клиентов декларации- чем больше у КНП ЦПМСД деклараций, тем больше оно получает денег от НСЗУ. Им отказывать не смысла. Просто директора КНП ЦПМСД, когда видят, что молодые специалисты серьезно не настроены долго работать в их учреждениях, могут отказать им. Хотя по закону никто не имеет Вам отказать в трудоустройстве на должность врача-интерна (или стажиста), за это предусмотрена даже уголовная отвественность. Также не забывайте, что еще трудоустроиться Вам поможет Государственная служба занятости.

------------------------------------------------------------------------

розділом VIІ "Переведення, відрахування та поновлення в інтернатурі" Положення про інтернатуру, затвердженого наказом МОЗ України 22.06.2021 № 1254 (

1. Переведення лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів з одного закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів, до іншого здійснюється за згодою МОЗ на підставі звернень керівників цих закладів вищої освіти.

До закладу вищої освіти за місцем переведення лікарі (фармацевти/провізори)-інтерни подають такі документи, засвідчені закладом вищої освіти, з якого вони переводяться:

залікову книжку;

навчальний план та інформацію про хід його виконання;

відомість обліку відвідувань та успішності.

2. Переведення лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів з однієї бази стажування на іншу здійснюється за заявою лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів та рішенням МОЗ. Переведення здійснюється у таких випадках:

ненадання лікарю (фармацевту/провізору)-інтерну обсягу роботи відповідно до програми підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;

проходження військової служби чоловіком (дружиною в тому числі за контрактом) у військових формуваннях створених відповідно до законодавства України (крім строкової) та служби в органах внутрішніх справ, поза місцем розташування бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів.

Зміна бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів відбувається у разі наявності вакантних місць у базах стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів.

Наказ МОЗ "Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану" від 26.07.2022 № 1327

3) переведення лікаря-інтерна з однієї бази стажування на іншу у разі перебування бази стажування у районі проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій (блокованій) території здійснюється за заявою лікаря-інтерна та наказом керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров’я відповідної обласної, Київської міської військових адміністрацій.

У разі, якщо база стажування, до якої бажає перевестися лікар-інтерн, розташована на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, переведення здійснюється наказами обох структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій.

За відсутності зв’язку зі структурним підрозділом з питань охорони здоров’я відповідної обласної військової адміністрації, який знаходиться у районі проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій, оточеній (блокованій) території, лікар-інтерн звертається безпосередньо до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій, на території якого розташована база стажування, до якої він бажає перевестися.

Переведення з однієї бази стажування на іншу може здійснюватися без зміни місця працевлаштування.

1 січня 2017 року набрав чинності Закон України № 1662-VІІІ «Про внесення змін до закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників», прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 2016 року.

Законом № 1662-VІІІ скасовується обов’язкове відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням.

Зповагою,

Костянтин Гончаренко

---------------------------------

Ви можете здійснити оплату обраномуюристу, натиснувши відповідну кнопку біля його консультації.Під час воєнного стану це дуже актуально.

Ответ оплачен: 33 грн.

Добрий день!

Ви можете направити заяву до МОЗ про надання погодження на проходження інтернатури, АЛЕ Вам відмовлять, якщо у листі не буде зазначено базу проходження інтернатури та спеціальність, на яку пропонується зараховувати майбутнього лікаря-інтерна. 

Зверніть увагу, що погодження Міністерства охорони здоров'я України видається на підставі заяви випускника та листа-погодження закладу вищої (післядипломної) освіти, в якому випускник планує проходити інтернатуру.

Базу стажування Ви можете обрати за посиланням: https://moz.gov.ua/bazi-stazhuvannja-likariv-inter... . 

Щодо наявності міст для проходження інтернатури уточнюйте у бажаній базі стажування. 

Підкажіть будь ласка, Ви призупинили проходження інтернатури, чи Вас відрахували з інтернатури. Якщо Вас відрахували, то Ви маєте право на проходження інтернатури на загальних умовах, відповідно до Положення про інтернатуру,  затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 (надалі - Положення №1254). (п.5 розділу 7 Положення №1254 (Повторне зарахування в інтернатуру лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів, відрахованих відповідно до цього розділу, здійснюється на загальних підставах відповідно до цього Положення.)).

Якщо Ви призупинили проходження інтернатури, то виконання програми інтернатури поновлюється за заявою лікаря-інтерна. (п.6 розділу 7 Положення №1254 ( Виконання програми підготовки в інтернатурі поновлюється за заявою лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна і здійснюється за індивідуальним навчальним планом.).

Запитання, подяку можете залишити у коментарі на даному сайті.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Доброго дня, Наталія!

Чи було вирішено ваше питання?

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ