Украина
category

Інтернатура - ЗСУ

Вопрос № 4153
Інтернатура - ЗСУ
2 консультации
200 грн.

Вітання. Є таке запитання 

Зараз закінчую 6 курс медичного універу, після отримання диплому, хочу податися в ЗСУ на контракт, бойовим медиком (є досвід, зараз я доброволець), але не вступати на інтернатуру. Тому, в чому запитання, чи зможу я вступити на інтернатуру через 3 роки наприклад? Дякую.

Консультации Советников

Ответ оплачен: 200 грн.

Доброго дня, Сергію!

Тому, в чому запитання, чи зможу я вступити на інтернатуру через 3 роки наприклад? - на жаль, дане питання врегульовано недостатньо. Тому раджу Вам подати до МОЗ України письмову/електронну заяву (у порядку ЗУ "Про звернення громадян) та отримати від них точну відповідь. Можу допомогти з підготовкою цієї заяви.

Так, відповідно до пункту 6 наказу МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 "Про затвердження Положення про інтернатуру " випускники закладів вищої освіти, які не були зараховані в інтернатуру у попередні роки і бажають вступити в інтернатуру у 2022 році, можуть пройти програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Обов'язковими документами, які такі випускники повинні надати до закладу вищої (післядипломної) освіти є:

копія диплома;

копія сертифіката КРОК 2;

довідка про форму навчання (за кошти фізичних (юридичних) осіб або бюджетні кошти).

Випускникам, які навчалися за кошти державного бюджету, необхідно надати також копії документів, що підтверджують гарантії працевлаштування на посаді лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна після закінчення інтернатури (відпрацювання за умовами укладеної угоди строком 3 роки).

Для зарахування в інтернатуру випускникам закладів вищої освіти попередніх років, які навчалися за кошти державного бюджету, необхідно отримати погодження Міністерства охорони здоров'я України, яке може бути надано на підставі заяви випускника та листа-погодження закладу вищої (післядипломної) освіти, в якому випускник планує проходити інтернатуру.

У листі зазначається спеціальність, на яку пропонується зараховувати майбутнього лікаря-інтерна, та базу проходження інтернатури.

При цьому наказом МОЗ України від 26.07.2022 № 1327 "Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану" передбачено (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0906-22#Text):

"Відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України «Про освіту», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», з метою забезпечення проходження інтернатури в умовах воєнного стану та наслідків ведення бойових дій в Україні, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що на період дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення чи скасування:

1) зарахування до інтернатури випускника закладу вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі - випускник), пізніше термінів, визначених Положенням про інтернатуру, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 року за № 1081/36703 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2022 року № 493), здійснюється у таких випадках:

проходження випускником військової служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях у воєнний час;

перебування випускника у районі проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій, оточеній (блокованій) території;

перебування випускника на лікуванні у зв’язку з пораненням або травмуванням, спричиненим наслідками воєнних (бойових) дій.

Така особа повинна не пізніше 20 серпня 2022 року подати заяву на адресу структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської міської військових адміністрацій та закладу вищої освіти, що здійснює підготовку лікарів (фармацевтів)-інтернів, щодо відтермінування зарахування на підготовку в інтернатурі у зв’язку із наявністю однієї з причин, визначених у цьому підпункті.

За вказаною особою зберігається місце проходження інтернатури до 15 жовтня 2022 року. Під час зарахування в інтернатуру випускник повинен надати документи, що підтверджують наявність підстав для відтермінування зарахування в інтернатуру. Підготовка в інтернатурі такої особи здійснюється за індивідуальним навчальним планом.

Випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, у разі неможливості прибути до місця проходження інтернатури до 15 жовтня 2022 року з підстав визначених у цьому підпункті має право вступити до інтернатури у 2023 році та проходити підготовку в інтернатурі за кошти державного бюджету;"....

ОДНАК, чи поширюються дані умови на випускників попередніх років, які бажають вступити до інтернатури вже в 2024 та наступних роках, в наказі МОЗ не визначено. Тому раджу Вам направити до МОЗ письмову заяву, оформлену відповідно до ЗУ "Про звернення громадян", що стосується порядку ваших дій для отримання погодження самого МОЗ та закладу вищої освіти на зарахування до інтернатури через 3 роки.

Можу допомогти з підготовкою такої заяви.

Буду вдячний за оплату за своєї консультації (в розмірі вартості вашого питання на сайті).

Якщо буде потрібна моя допомога, пишіть на mailmessage@ukr.net

Всього найкращого!

11.05.23 16:21
Сергій

дякую 🫡

Доброго дня!

З 2023 року Ви можете вступити до інтернатури не тільки за контрактом, але і за рейтинговим відбором (є можливість вступити навіть на бюджетне місце). Порядок рейтиного відбору детально описаний в розділі ІІ наказом МОЗ від 22.06.2021 № 1254:

розподіл і зарахування випускників всіх спеціальностей галузі знань 22 “Охорона здоров’я” та всіх форм навчання, які вступають в інтернатуру з 2022 році, здійснюється таким чином:

розподіл на підготовку в інтернатурі проводиться для випускників, які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням. Випускники, які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, самостійно обирають місце проходження інтернатури;

випускник, який навчався за державним замовленням, отримує від закладу вищої освіти пропозицію щодо спеціальності та місця проходження інтернатури або, у разі відмови від отриманої пропозиції, самостійно обирає місце проходження інтернатури. Випускник повідомляє заклад вищої освіти про відмову від пропозиції щодо місця проходження інтернатури письмовою заявою;

формування пропозицій випускникам проводиться комісією з розподілу випускників (далі – комісія) не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення ними закладу вищої освіти. До складу цієї комісії входять: ректор – голова комісії, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники Міністерства охорони здоров’я України, підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій та установ охорони здоров’я, які мають повноваження вирішувати усі питання, що виникають під час визначення місця проходження інтернатури. Комісія знайомиться з даними випускника, заслуховує та обговорює рекомендації про найбільш доцільне направлення його до відповідного місця проходження інтернатури. Пропозиція випускникові робиться від імені комісії її головою. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним;

формування персональної пропозиції випускнику здійснюється на підставі існуючих кадрових потреб галузі охорони здоров’я, в тому числі спричинених воєнними діями та їх наслідками, та з урахуванням переліку вакантних посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, спеціальності, набутої у закладі вищої освіти, академічної успішності, сімейного стану, стану здоров’я випускника та членів його сім’ї, активності у науково-дослідній діяльності і громадській роботі та особистих побажань. У разі, якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, погоджується з пропозицією комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає йому направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі, в якому зазначається спеціальність в інтернатурі, місце проходження інтернатури та інша інформація, визначена пунктом 2 розділу IV Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу. Випускнику, який навчався в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, або який навчався за державним замовленням, але відмовився від пропозиції комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

заклад вищої освіти видає випускнику направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі або довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури не пізніше 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

для визначення бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)- інтернів випускник звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військово-цивільних, державних адміністрацій, керівників закладів охорони здоров’я. У разі підтвердження наявності вакантної посади лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна (у разі підготовки в інтернатурі за кошти державного бюджету) або місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за обраною спеціальністю у відповідному закладі охорони здоров’я випускник подає документи для зарахування в інтернатуру;

для зарахування в інтернатуру випускник подає заяву до закладу вищої освіти, в якій зазначає бажану спеціальність та базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів відповідно до переліку, опублікованому на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України;

заяви іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, для зарахування на програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб приймаються за наявності документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який подається разом із заявою;

заява для зарахування в інтернатуру подається випускником до закладу вищої освіти до 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

випускники зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів не пізніше 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків), а до закладу вищої освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі – не пізніше 01 вересня поточного року (або 30 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);

початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків).”.

Ці норми розповсюджуються на всіх хто вступатиме на інтернатуру у 2022 році.

Детальний текст з описом змін тут https://document.vobu.ua/doc/11157

Ви можете відмовитись від письмової пропозиції ВНЗ , ТАКОЖ ПОДАВШИ ПИСЬМОВУ ВІДМОВУ НА ІМ Я РЕКТОРА і обрати будь-яку лікарню яка має ліцензію МОЗ , повідомити про свій вибір обласний Департамент МОЗ та ВНЗ

 Пізніше Отримайте з приватного закладу гарантійний  лист директора , що вони вас беруть і  , подаєте листи до департаменту , вони погоджують базу інтернатури -  клініки , довідка у вас про самостійний пошук є тож питань немає бути щодо відпрацювань згідно нового положення про інтернатуру Постанова МОЗ № 1254 ВІДПРАЦЮВАННЯ НЕ ОБОВ ЯЗКОВО.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

---------------------------------

Ви можете здійснити оплату обраномуюристу, натиснувши відповідну кнопку біля його консультації.Під час воєнного стану це дуже актуально.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ