Украина
category

Податкова застава

Вопрос № 418
Податкова застава
2 консультации
Бесплатно

Які наслідки знищення майна, що знаходиться у податковій заставі?

Консультации Советников

Вітаю.

Скоріш за все, у данному випадку Вам необхідно звернутися до контролюючого органу з заявою про заміну предмета застави.

На практиці виникають ситуації, коли на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша суми податкового боргу. У такому разі право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязі. Платник податків зобов’язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем набуття права власності на будь-яке майно, повідомити орган державної податкової служби про наявність такого майна. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання зазначеного повідомлення прийняти рішення щодо включення такого майна до акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, та балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, або відмовити платнику податків у включенні майна до акта опису. Все це відповідає положенням пункту 89.5 Податкового кодексу

Вітання.

Зверніть увагу на ст. 8 ЗУ "Про  заставу": "Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави несе власник заставленого майна, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави заставодавець на вимогу заставодержателя зобов'язаний надати рівноцінний предмет або, якщо це можливо, відновити знищений чи пошкоджений предмет застави".

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ