Украина
category

Ответственность директора ООО

Вопрос № 547
Ответственность директора ООО
19 консультаций
190 грн.

Добрый день!

Мне предлагают занять позицию исполнительного директора в ООО, в связи с этим интересуют ответы на такие вопросы:

1) Какая административная и криминальная ответственноть распространяется на директора ООО (сфера деятельности: ИТ компания, работающая с ФОПами)

2) Как минимизировать свою ответственность за потенциально возможные нарушения законодательства?

3) Может ли директор действовать не на основании устава, а на основании доверенности? (и влияет ли это как-то на ответственность перед проверяющими органами?) 

---

Вынужден расширить вопрос:

Является ли нарушением трудового законодательства, когда сотрудники предсприятия постоянно находятся на его территории (юридическом адресе), при этом не оформленны в штат, а действуют как ФОПы, взаимодействующие с ООО в рамках договора?  

Консультации Советников

Ответ оплачен: 10 грн.

Добрый день! Как исполнительный орган предприятия, директор несет достаточно большую ответственность, так как является должностным лицом, представляющим предприятие. Все дело в том, что субъектом админ. и уголовных правонарушений сами по себе юр. лица быть не могут. Административная ответственность будет включать в себя различные нарушения в сфере охраны труда, учитывая сферу деятельности - в сфере информации и другое (разделы 12, 15 итд, тут правонарушения могут быть различными, все зависит от ситуации с которой вы столкнетесь).

Тоже самое касается и уголовной, тут может быть ответственность за нарушения в сфере государственной регистрации предприятия, незаконного разглашения информации с ограниченным доступом, уклонение от уплаты налогов, опять таки нарушения трудового законодательства)

Директор действует на основании Устава, и другим лицам выдает доверенности так же Директор, поэтому это не имеет никакого смысла, поручать часть или все свои полномочия, предусмотренные в Уставе себе же по доверенности. 

Ответ оплачен: 10 грн.

Доброго дня!!! Законодавство України не містить визначення керівника чи директора, у Законі України «Про господарські товариства» згадується така посада як директор. У КК України під поняттям «керівник» (директор) підприємства» розуміється службова особа, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представника, а також постійно чи тимчасово обіймає на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконує такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважною службовою особою підприємства, установи, організації (ч. 3 ст. 18 КК України).

У кримінальному праві керівник підприємства розуміється як спеціальний суб’єкт злочину, а тому й тлумачиться за допомогою поняття «службова особа». Кримінальна відповідальність керівника підприємства передбачена різними складами злочинів, які можна розподілити на групи: злочини у господарській сфері; злочини у сільськогосподарській сфері, злочини у сфері службової діяльності. Найпоширенішими злочинами у господарській сфері є: фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України); підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ст. 205-1 КК України); ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України); ухилення від сплати ЄСВ та страхових внесків (ст. 212-1 КК України); доведення до банкрутства (ст. 219 КК України); порушення трудового законодавства (ст. 172, 173, 175 КК України). Особливості відповідальності керівника у даних злочинах залежить від дій 3-іх осіб, зокрема власника чи бухгалтера підприємства. Неправомірні дії власників підприємств іноді призводять до того, що замість них до відповідальності притягують керівника підприємства. Відповідальність власника передбачена лише в одній статті КК України 219.

Адміністративна відповідальність регулюється нормами КУпАП та застосовується за вчинення адміністративного правопорушення, зокрема ст. 163-4 КУпАП якою передбачено «неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян» - попередження або накладання штрафу в розмірі від двох до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 - 51 грн.) на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, за ті ж самі дії вчинені повторно протягом року – від трьох до п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51-85 грн.). Відповідно до ст. 163-1 КУпАП «відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України»- накладання штрафу від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85 – 170 грн.). Ті ж самі дії вчинені повторно тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів громадян (170 – 255 грн.). При виявлені правопорушень територіальними органами ДПІ в України відповідними посадовими особами складається протокол, після правопорушення розглядається в суді.Також, адміністративна відповідальність накладається на посадових осіб за несвоєчасне подання різних видів звітів, зокрема до Пенсійного фонду. «За порушення встановленого порядку щомісячного нарахування страхових внесків, а також подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей у звітах щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» - накладання на посадових осіб штрафу у розмірі від двадцяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 - 510 грн.). Повторненеподання або несвоєчасне подання таких звітів протягом року встановлено штраф у розмірі від тридцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510 - 680 грн.). Протоколи про вчинення такого правопорушення скаляються територіальним Пенсійним фондом та розглядаються районним або міським судом.

Також, ст. 186-3 КУпАП передбачена відповідальність «за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України» - накладання штрафу на посадових осіб та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 – 255 грн.). Такі ж самі дії вчинені повторнотягнуть за собою штраф у розмірі від п’ятнадцяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (255 – 340 грн.).

Ответ оплачен: 10 грн.
 • Добрый день,
 • Директор действует на основании устава, в котором обозначены его полномочия и ответственность. Также может быть составлена должностная инструкция директора или подписан контракт ( договор) в котором также возможно четко определить круг Ваших полномочий и ответственности.
 • Если в случае с учредителями ответственность ограничивалась лишь вложенной долей, то с руководителем такой номер не пройдет.
 • Как показывает практика, случаев, при которых чаще всего привлекают руководителей к ответственности, бывает два. Первый – нарушения, которые привели к банкротству предприятия или его убыточности. Второй – управленческая деятельность, идущая вразрез с нормами права. Особую популярность набирает нарушение, которое можно выразить одной фразой – превышение полномочий.
 • Это касается нерационального использования имущества компании в личных целях, несанкционированное использование средств предприятия, а также нарушения в области охраны труда.
 • Виды ответственности, которые могут налагаться и на директоров:
 • Материальная. Она в полной мере лежит на директоре ООО. Если действиями или бездействиями генерального директора был нанесен материальный ущерб обществу, то один из участников ООО имеет полное право обратиться в суд с иском на руководителя, в котором он вправе требовать возмещения ущерба или вероятной выгоды.
 • Административная. К такой ответственности могут привлекаться как руководители предприятий, так и само ООО. Здесь есть небольшое различие: если под административную ответственность попадает исключительно директор ООО – эта же ответственность может не распространяться на членов общества. В обратном случае отвечать будут и руководители, и участники.
 • Примеры: деятельность без допуска или лицензии; нарушение порядка расчета; нарушения правил пожарной безопасности, норм санитарии, а также режима и охраны труда; налоговые нарушения: искажение данных или сокрытие доходов, нарушения сроков предоставления отчетов.
 • Уголовная. К ней привлекаются генеральные директора ООО в случае:
 • значительных нарушений в налоговой области (сокрытие или неуплата);
 • неуплаты штатным сотрудникам заработной платы;
 • игнорирования погашений задолженности;
 • фиктивного банкротства или умышленного доведения предприятия до этого состояния.

Какие наказания смогут быть применены по отношению к директору ООО? В зависимости от тяжести проступка, ответственность могут выражать:

Штрафы (определенное количество базовых величин, размер заработной платы руководителя за конкретный период времени);

Исправительно-принудительные работы определенного срока и лишение права занимать руководящие должности;

Арест на время, определенное Гражданским Кодексом;

Пресечение свободы, с лишением права занимать руководящие должности или осуществлять деятельность в определенной сфере.

Ответ оплачен: 10 грн.

Директор ТОВ діє на підставі статуту.Згідно з положеннями статуту ТОВ (підтверджуються даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців) саме директор має право діяти від імені підприємства без довіреності та підписувати всі договори, що укладаються цим підприємством.

Ответ оплачен: 10 грн.

Доброго дня! 

1). Виконавчий директор може нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність в залежності від характеру та сфери суспільних відносин;

2). Для того, щоб мінізувати  ризики, пов'язані із зайняттям посади виконавчого директора, необхідно керуватися найпростішими правилами:

- чітко розподілити повноваження між власником, виконавчм директором та головним бухгалтером підприємства та межі їх відповідальності;

- визначати повноваження інших посадовх осіб у посадових інструкціях;

- перед вчиненням будь-якого правочину чи прийняття якогось рішення, що відносяться та стосуються діяльності підриємства, отримати консультацію та погодження (бажано-письмове) юридичного відділу чи юрисконсульта;

3). Виконавчий директор діє на підставі Статуту та відповідно до повноважень, передбачених саме таким Статутом. В інакшому випадку -вчинені правочини можна визнати недійсними з усіма похідними від цього наслідками.

23.03.17 14:22
Денис Санья

Яким чином можна розділити ці повноваження? 

23.03.17 14:34

Вичерпний перелік повноважень чітко та детально передбачити (прописати) у Статуті та посадових інструкціях

Ответ оплачен: 10 грн.

Здравствуйте! К сожалению, для полного ответа на Ваши вопросы недостаточно информации.

1. Что такое исполнительный директор? А есть другие директора? Это коллегиальный орган - дирекция, а Вы один из них, или Вы единоличный исполнительный орган? Тогда почему исполнительный директор, а не просто директор? В идеале - увидеть устав, это главный документ, кроме законодательства, для оценки рисков для Вас.

2. Уголовная и административная ответственность для должности, подразумевающей выполнение административно-хозяйственных функций, достаточно обширная. От неправильного ведения бух учета и неуплаты налогов до невыплаты з/п и отмывания средств. Тут так, оба кодекса (КоАПУ и УК) содержат разделы, называющиеся, дословно: 

в админ: 

глава 12 - АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

в УК:

раздел 7 - ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Это основное. А также некоторые из статей других разделов. Очень много, сюда все точно не влезет.

Плюс сейчас в УК предусмотрена возможность уголовной ответственности и для самого предприятия. Вы это тоже должны знать, т.к. Ваши решения могут повлиять и на это.

3. Минимизировать ответственность придется постоянно. Нужно внимательно изучить законодательство о хозяйственных обществах и юридических лицах, трудовое, устав и прочие внутренние документы, правильно принимать решения. Т.к. ответственность несет именно руководитель (если Вы будете все-таки единственным). Ну или иметь под рукой грамотного юриста и советоваться с ним по каждому решению.

4. На счет доверенности - Вы будете выступать, как исполнительный орган ООО, который действует без доверенности. Это если единственный. Если Вы - член дирекции, нужно смотреть устав, могут быть нюансы.

Обращайтесь за детальной помощью, если будет нужно, на почту в профиле. Хозобщества - моя вотчина. 

Ответ оплачен: 10 грн.

Добрый день!

По Вашим вопросам, в общих чертах, можно сказать следующее:

1) Ответственность к должностным лицам предприятия применяется самая разнообразная в зависимости от правонарушений: невыплата работникам заработной платы и несоблюдение трудовых гарантий работников; несвоевременная оплата налогов и сборов;  и т.д., это вопрос обширный.

2) Внимательно анализируйте документы, которые подписываете, а еще лучше, предварительно передавайте сложные вопросы на анализ юристам.

3) Директор (генеральный директор) предприятия (исполнительный орган) действует на основании устава, все остальные должностные лица могут действовать на основании доверенности, которую выдает директор. Проверяющие органы составляют акт о результатах  проверки и выносят постановление-решение о санкциях в отношении руководителя предприятия. Должностные лица, действующие по доверенности несут ответственность за деяния, совершенные в рамка полномочий, делегированных самой доверенностью.

Ответ оплачен: 10 грн.

Если коротко относительно вопросов: 

1. ответственность уголовная и административная (несоблюдение норм трудового, налогового и др. законодательства); 

2. относительно минимизации рисков: нужно понимать, что подписываете и к каким последствиям данные действия призведут; мой совет, если компания занимается "чернушними делами", бывают "маски-шоу" - лучше отвергнуть предложение/отказаться от должности; 

3. директор действует только на основании устава. Исполнительный директор, финансовый, - если в уставе не указано, что они действуют на основании устава - такие д-ра действуют на основании доверенности. 

Ответ оплачен: 10 грн.

Здравствуйте.

Могу добавить, что Вам придется подписывать довольно много различных документов. Естественно, Вы не сможете детально анализировать каждый документ - для этого есть соответствующие службы.

Однако рекомендую Вам инициировать внедрение процедуры визирования документов ответственными лицами (если, конечно, такой процедуры еще нет в компании). Это означает, что любой документ проходит через согласование определенных департаментов/служб перед тем, как его подписывает директор. В идеале в компании также должно быть положение о работе с договорами, которое детально регламентирует порядок их подписания. 

Также если Ваша компания является частью группы компаний - возможно, Вам предлагают стать исполнительным директором (CEO) не украинской компании, а группы компаний? В украинской ООО исполнительный орган - это директор или дирекция, которую возглавляет генеральный директор. 

Ответ оплачен: 10 грн.

Стосовно Вашого розширеного запитання:

якщо між ТОВ та ФОПами укладено відповідний договір, то відповідь - ні, це не є порушенням трудового законодавства

Ответ оплачен: 10 грн.

"Является ли нарушением трудового законодательства, когда сотрудники предсприятия постоянно находятся на его территории (юридическом адресе), при этом не оформленны в штат, а действуют как ФОПы, взаимодействующие с ООО в рамках договора?" - в данном случае нет нарушения трудового законодательства, поскольку ФОПы это контрагенты Товки. Товка заключила договор с ФОПАми и взаимодействует с ними у себя в офисе. 

Ответ оплачен: 10 грн.

Что бы у фискальной службы, при проведении проверки, договор о предоставлении услуг ФОП не ассоциировался с трудовым договором, важно правильно такой договор составить.

По поводу ответственности: фискальная служба, в случае выявления признаков наличия трудовых отношений компании с такими ФОПами, могут обязать доначислить обязательные налоги и сборы (например ЕСВ). Кроме того, в случае признания такого договора трудовым, органы Гоструда могут применить предусмотренные законом санкции за неоформление работников в штат (штраф 96 000 грн.). Рекомендую передать договора с ФОПами на анализ вашему  штатному юристу (если такой есть). 

В случае возникновения вопросов, буду рад помочь.

Ответ оплачен: 10 грн.

Добрий день.

Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про господарські товариства» у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.

Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора).

Статтею 89 Господарського кодексу України визначено, що посадові особи відповідають за збитки, завдані ними господарському товариству. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі, якщо такі збитки були завдані:

діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;

діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;

діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та/або дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;

бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов'язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків;

іншими винними діями посадової особи.

Посадовими особами підприємства вважають тих, хто займає постійно чи тимчасово на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності посади, пов’язані з виконанням організаційно – розпорядчих чи адміністративно – господарських обов’язків, або виконує такі обов’язки, маючи спеціальні повноваження.

При призначенні безпосередньо виконавчим директором, Ви будете нести відповідальність перед Директором, та, у межах власних повноважень, зазначених у статуті товариства та посадовій інструкції, нести дисциплінарну, цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність.

Ответ оплачен: 10 грн.

На сегодняшний день остроактуален вопрос официального оформления сотрудников. По поводу договоров с ФЛП: необходимо контролировать наличие (хранение) таких договоров, чтобы при проверке было, что предъявить, а также сроки их действия. Необходимо обратить внимание на нюансы, какие именно услуги вам предоставляют ФЛПы ( правильно ли они сформулированы). В свою очередь, например, ООО предоставляет компьютер, место оказание услуг – адрес ООО. Не должно быть указано графика работы, оплата по результату, после подписания акта, а не ежемесячно фиксировано, нельзя проводить какие-либо инструктажи по ОТ. Образец вашего договора для изучения можете отправить на tarankova@ukr.net, также отвечу и на дополнительные вопросы.

Ответ оплачен: 10 грн.

Доброго здоровья! К ниже изложенному добавить можно, только разве, что, если ирма участвует в гос.тендерах (и "кидает" государство), то Вам "светит" не малый срок с полной конискацией имущества! 

Как Вам уже советовали в Вашей ситуации КОНСУЛЬТАНТ -- самое оно! А ещё,можно передать доверенностью право подписи (например бухгалтеру), но в этом случае Вы лишь "смягчите" свою ответсвенность, но никак не уйдете от неёполностью.

Ответ оплачен: 10 грн.

Увидел, что Вы расширили вопрос и не смог удержаться, чтобы не написать.

Вы уж простите заранее за некий налет сатиры в моем дальнейшем тексте, но это просто необходимо для полного понимания Вами картины ответа на Ваш вопрос.

Вступление.

Есть такой старый анекдот, когда у разных национальностей спрашивали, сколько будет 2х2. И все отвечали разное, кто 4, кто 5, а кто и 10. И только когда очередь дошла до еврея, он спросил в ответ: «А мы покупаем или продаем?»

И второй. На суде судья говорит подсудимому: «Вот 10 человек, которые видели Вас на месте преступления!». На что адвокат подсудимого ответил: «А вот 10, которые там моего клиента не видели».

К чему я это все?

Каждый из приведенных мною персонажей прав по-своему. Мы живем в стране, где у каждого своя правда, у государства своя, а у нас с Вами, простых людей и частного бизнеса, - своя. Я за 14 лет практики, среди многого прочего, слышал от сотрудника налоговой, что ему, цитирую: «все равно, что написано в законе, т.к. у него есть свои внутренние инструкции». Проникнитесь этим, прошу. Эта фраза в общем и целом отображает нашу реальность, реальность того, как у нас все устроено.

Поэтому если Вы поставите в один угол 30 юристов и зададите им свой «расширенный» вопрос, все они в один голос будут Вас убеждать, что все законно, и можете так делать при соблюдении определенных условий (правильных договоров и прочего). И я буду, поверьте. Так как так поставлен вопрос. 

Но это виртуальная реальность не нашей с Вами страны, увы. А правдивая реальность в том, что в другом углу стоит одно лицо, но это лицо – государство, которого мало интересует мнение Вас, меня и всех юристов, убедивших Вас в правоте закона, вместе взятых. У него своя "свадьба" и свои задачи. И они кардинально отличаются от Ваших.

Мораль. На Ваш вопрос ответ такой – нет, это не нарушение по букве закона. Но тут стоит вопрос ставить иначе. Расширить еще больше. Могут ли при этом у Вас и предприятия быть проблемы? Да, могут. Запросто.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ