Украина
category

Заявление о пересмотре заочного решения (обстоятельства и доказательства)

Вопрос № 555
Заявление о пересмотре заочного решения (обстоятельства и доказательства)
2 консультации
Бесплатно

Какие можно написать обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки в судебное заседание и несообщения их суду, и доказательства этого(повесткі получал)

Консультации Советников

Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи

1. У разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів.

3. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page6

учитывая то, что повестки вы получали, уважительность причины доказать трудно. по какой причине вы на самом деле не являлись? 

можно как вариант - болезнь. предоставить справку, если у вас есть такая возможность.

кроме того, кроме пересмотра заочного решения вы имеете так же право подать апелляцию, в срок 10 дней с момента получения решения. поэтому если вы еще решение не получили, либо срок на обжалование не прошел, подавайте жалобу!

Реклама
Мой ответ