Украина
category

Увольнение работающего пенсионера.

Вопрос № 560
Увольнение работающего пенсионера.
1 Консультация
Бесплатно

Добрый день! 

Работающий пенсионер (на пенсии уже 5 лет) увольняется с работы. Распространяется ли на него положения ч. 1 ст. 38 КЗОТ относительно того, что он не должен отрабатывать две недели? 

Мне известны обе противоположные позиции по этому вопросу, нужна позиция, подтвержденная не мнением советника, а судебной практикой или разъяснением. Спасибо. 

Консультации Советников

Доброго дня!

ч.1 ст.38  КЗпП говорить " Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник."

Тобто два тижні відпрацьовувати не потрібно.

Така ж думка прослідковується і у постанові Окружного адміністратівного суду та у інших рішеннях

  http://reyestr.court.gov.ua/Review/62775548 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/30986435

27.03.17 16:20
Степан

Спасибо за ответ, хоть какое-то судебное решение...

Второе правда, не по теме...

Реклама
Мой ответ