Украина
category

Порушення трудового договору роботодавцем

Вопрос № 564
Порушення трудового договору роботодавцем
2 консультации
Бесплатно

доброго дня,мене звати Оксана. Я працюю в одному з ТРЦ міста Тернополя. 23.02 в магазині була проведена інвентаризація( вперше за 8 місяців)  в ході якої була виявлена велика сума недостачі, яку, по словах начальства, я маю сплатити. Після інвентаризації мою напарницю звільнили( вона оплатила частину суми)  а я залишилась відпрацьовувати. Я після того працювала 22 дні без вихідних( по 10-11 год на день) . Хоча в трудовому договорі прописаний 40 годинний робочий тиждень. Та в оплаті понаднормових мені відмовили. Зараз через особисті проблеми я не можу працювати на данну фірму( хоча я написала розписку, яка зобов'язує мене сплатити суму недостачі) . Мені фірма погрожує позовом, і звинувачує в крадіжці, хоча доказаюів в них немає. Плюс у нашій фірмі є система штрафів які стягуються з зарплати працівника за дрібні порушення. Чи є в мене можливість подати зустрічний позов за порушення трудового договору та систему штрафів?  

Консультации Советников

Доброго дня!

На жаль, важко надати консультацію не читаючи договору. Проте, я вважаю, що Вам варто звертатися до суду першою.

З боку Вашого роботодавця прослідковуються порушення:

  • 1. Інвентеризація повинна обов,язково проводитись кожен раз при зміні матеріально відповідальних осіб(тобто при звільненні чи прийнятті на роботу нового продавця), для того щоб недостача була прив’язана до конкретних людей.
  • 2.Порушення робочого часу.
  • 3.Досить сумнівна система штрафів.

Окрім трудового договору з Вами повинні були підписати і договір про повну матеріальну відповідальність (або колективну відповідальність). Без такого договору працівник несе матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Доброго вечора пані Оксано! Хочу звернути Вашу увагу на те, що зустрічним позовом, є позов Відповідача котрий він пред’являє до Позивача за первісним позовом, і котрий розглядається спільно із первісним позовом, в рамках одного провадження. Тобто, Ви звісно маєте право відповідно до ст.123 Цивільного процесуального кодексу України, до початку розгляду справи по суті, пред'явити зустрічний позов.

Але, для цього необхідно, щобспочатку роботодавець звернувся до Вас з позовом, і за його позовом було відкрито провадження у справі.

Ви можете не чекати цього, та звернутись до суду з власним позов (не зустрічним) до роботодавця, з відповідними позовними вимогами.

Хочу також зазначити, що будь які штрафи із вирахуванням із заробітної плати працівника є незаконними. Так як,згідно ст.127 Кодексу законів про працю України,

Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:

1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми;

2) при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5, 6 статті 36 і пунктах 1, 2 і 5 статті 40 цього Кодексу, а також при направленні на навчання та в зв'язку з переходом на пенсію;

3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації (стаття 136).

В статті 136 КЗпП України, зазначено, що покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками - за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника.

Розпорядження власника або уповноваженого ним органу, або вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством.

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.

Під рештою випадків слід розуміти випадки, коли працівник притягається до повної матеріальної відповідальності.

Проте, статтею 134КЗпП України встановлено перелік випадків коли працівник несе повну матеріальну відповідальність. А саме, у випадках, коли:

1) між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 135-1цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей;

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;

5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків;

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків;

8) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;

9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.

Якщо Ваші з роботодавцем обставини, фактично не містять ознак з наведених вище випадків, то найбільше, що може стягнути роботодавець, це сума яка буде не більше вашого середнього місячного заробітку. Але й для стягнення цієї суми, роботодавець повинен довести юридичні факти (умови), вичерпний перелік яких містить стаття 130 КЗпП:

- порушення працівником трудових обов’язків;

- наявність прямої дійсної шкоди;

- причиновий зв’язок між порушенням і шкодою;

- вина працівника.

Якщо бракує хоча б одного з перелічених фактів, це унеможливлює притягнення працівника до матеріальної відповідальності.

Крім того, обов’язок доводити обставини заподіяної шкоди, тобто наявність зазначених юридичних фактів, відповідно до статті 138 КЗпП, покладається на роботодавця.

Згідно ст.233 КЗпП України, для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Необхідно також здійснити аналіз вашого договору та встановити його правову природу. А саме, чи є він трудовим. Бо можливо з вами було укладено договір цивільно-правового характеру.

З цього питання, та питання звернення до суду і підготовки необхідних документів можу допомогти, Телефонуйте на номер вказаний у моїй анкеті.

Реклама
Мой ответ