Украина
category

Плата за пропуски занять

Вопрос № 571
Плата за пропуски занять
2 консультации
Бесплатно

Учбові заклади мають право брати гроші зі студентів за пропуски занять без поважної причини?

Консультации Советников

Добрий день.  ВУЗИ можуть надавати платні послуги, але тільки ті, що зазначені в переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності який затверджено постановою КМУ №796 від 27.08.2010. Раніше наказом міністерства освіти і науки №949 від 14.10.2010 року яким уряд фактично дозволив зазначеним вище навчальним закладам встановлювати таку плату. Але даний наказ був скасований. Постановою КМУ № 939 від 12.10.2010 було внесено зміни до постанови КМУ № 796 від 27.08.2010 та було виклчено пункти які надавали змогу вузам встановлювати плату за пропуск пар. Тому, станом на 2017 рік державні та комунальні вузи не мають права брати кошти за пропуски.

Раджу Вам подивитись в інтернеті постановою КМУ №796 від 27.08.2010, щоб знати за що вуз не має права брати з Вас кошти.

Вітаю.

Перелік послуг які ВНЗ мають право надавати за плату вказано в Постанові КМУ №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності". Тому накази будь-якого ВНЗ про встановлення плати за відпрацювання пропущених занять та ліквідацію академічної заборгованості є незаконними. Запровадивши таку практику відпрацювання пропущених занять, адміністрація університету виходить з того, що це освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними програмами, а тому, згідно з вимогами вищезазначеної постанови КМУ, можуть надаватися за плату. Такий підхід є абсолютно неправильним, оскільки навчальним планом затверджується обов’язкова кількість дисциплін, необхідних для вивчення за тією чи іншою спеціальністю. Крім того, навчальною програмою визначено перелік тем за конкретною дисципліною, обов’язкових для вивчення, у тому числі таких, що вивчаються на лекціях, практичних заняттях або самостійно. Учбовими планами та програмами передбачена також кількість годин, що відводяться на вивчення конкретної дисципліни, у тому числі по кожному виду занять, та форми підсумкового контролю. Відпрацьовуючи пропущене заняття, студент викладає матеріал, передбачений навчальним планом та програмою, а тому таке відпрацювання не може вважатися освітньою послугою понад обсяги, передбачені навчальними планами.  

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ