Украина
category

Повноваги садових товариств

Вопрос № 632
Повноваги садових товариств
3 консультации
100 грн.

Если приватизированный участок находится на территории садового общества (так значится в кадастре), есть ли полномочия у садового общества принудительно отобрать участок, если да, то при каких условиях.

может лучше внести изменения в гос кадастр о местонахождении, и указать адрес села, а не садового общества?

Становиться членом садового общества категорически отказываемся из-за необосновано высокого вступительного взноса - 5000грн. Хотя в уставе указано, что рекоммендованая цена - 5000грн, принимать за меньшую сумму не согласны. обосновать эту сумму они не смогли.

Чем для нас может обернутся отказ от вступления в общество?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 50 грн.

Доброго дня.

Зверніть увагу на наступні статті.

Стаття 140 Земельного кодексу України. Підстави припинення права власності на земельну ділянку

Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

а) добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;

б) смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця;

в) відчуження земельної ділянки за рішенням власника;

г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

ґ) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

д) конфіскація за рішенням суду;

е) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.

Стаття 143 Земельного кодексу України.Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку

Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі:

а) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

б) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров'ю населення) в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;

в) конфіскації земельної ділянки;

г) примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;

ґ) примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов'язаннях власника цієї земельної ділянки;

д) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.

     

Особа, яка набула права власності на садову ділянку в цьому товаристві, але при цьому відмовилась від членства у кооперативі, не набуває права користування інфраструктурою товариства.

04.04.17 15:33
Дарья

Спасибо!

в каком случае действует пункт: ґ) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб ? 

это же не означает, что кооператив может собрать собрание и решить, что их обществу необходима наша земля?

со стороны председателя поступают угрозы отобрать приватизированный участок из-за того что не убрана територия. Это необоснованая угроза?

Можно ли куда то сообщить об необоснованности тарифов? Или фискальная служба не проводит проверку громадских организаций?

04.04.17 15:55

Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб - передача земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за їх згодою у державну чи комунальну власність для задоволення суспільних потреб шляхом укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину у порядку встановленому законом.

Взагалі законодавством встановлено, що Ви маєте добросовісно користуватися своїм майном ( зберігати в належному стані, навмисно не руйнувати, використовувати за цільовим призначенням та ін.).

Факт засмічення земельної ділянки необхідно доказати. Його погрози направлені на залякування для того щоб Ви добровільно сплатили внесок. А рішенням збору товариства Вас не можуть позбавити цього права.

Ви є власником землі, а право власності є непорушним. Лише за рішенням суду Вас можуть позбавити цього права. 

Якщо у вас є можливість ознайомитись з статутом товариства, ознайомтесь з порядком встановлення розмірі внеску та порядком скликання зборі. Можливо Ви зможете скликати збори та встановити внесок менший ніж на цей час.

Ответ оплачен: 50 грн.

Садівниче товариство може утворюватись як громадська організація або кооператив. Відповідно до Закону 'Про громадські об'єднання' та Закону 'Про кооперацію' вступ до них є суто добровільним, тобто примусити вас до вступу ніхто не може. Примусово відібрати у вас земельну ділянку вони не мають права. В Земельному кодексі встановлено вичерпний перелік підстав  позбавлення права власності на земельу ділянку, а саме: а) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

б) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров'ю населення) в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; 

в) конфіскації земельної ділянки;

ґ) примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов'язаннях власника цієї земельної ділянки;

д) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.

Примусово позбавити права власності можливо тільки через суд.  Є Закон, який регулю порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.  Відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого

майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності - перехід права власності на земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за плату в державну чи комунальну власність шляхом їх викупу чи примусового відчуження для потреб держави, територіальної громади, суспільства в цілому

Відповідно до ст. 15 цього Закону у разі неотримання згоди власника земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з викупом цих об'єктів для суспільних потреб зазначені об'єкти можуть бути примусово відчужені у державну чи комунальну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності і виключно під розміщення: об'єктів національної безпеки і оборони; об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення; об'єктів природно-заповідного фонду; кладовищ.

2. Примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, допускається, як виняток, з мотивів суспільної необхідності лише в разі, якщо будівництво зазначених у частині першій цієї статті об'єктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників. 

3. Примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням суду.

В інших віпадках необхідна згода власника. Товариство не вправі відібрати земельну ділянку на цій підставі

04.04.17 15:54
Дарья

Дякую!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ